Actieplannen

Print Friendly, PDF & Email

Dinsdagavond 5 maart 2019 kwamen bijna 30 (vertegenwoordigers van) bewoners uit heel Amsterdam af op de oproep van d’Oude Stadt om actieplannen te presenteren en te ontwikkelen. Tijd voor actie. Tijd voor betere luchtkwaliteit.

Iedereen weet nu wel hoe ongezond de lucht is (ter illustratie de NO2-metingen door de GGD over heel 2018). Vanwege de urgentie van het probleem worden er rechtszaken tegen de Staat en tegen de Gemeente gevoerd. Want politici zien de noodzaak voor onmiddellijke maatregelen nog steeds niet. Want anders waren ze er al lang actief mee bezig. De onderzoeken n.a.v. de moties van Ernsting en Vroege (Weesperstraat en de Valkenburgerstraat) laten zien dat overal in de stad de normen niet overschreden hoeven te worden. Zo moet het doorgaand verkeer de Wibautas af! De politiek geeft de agenda Amsterdam Autoluw vorm. Ook is er een luchtplan in de maak, maar concreet is er niks aan de luchtkwaliteit gedaan. Bewoners willen nu maatregelen.

De aanwezige vertegenwoordigers van bewoners- en buurtgroepen presteerden actieplannen uit alle delen van de stad. Zij verkenden met elkaar de mogelijkheden om de plannen te versterken en acties te bundelen. Acties, waar het effecten op de luchtkwaliteit in 2019 nog gerealiseerd kunnen worden. Een selectie.

 1. Wibaut Vrij
  Op de zondagochtenden een afsluiting van een paar uur tot een dag om ‘Speelstraat’ van de hele Wibaut-as te maken. De eerste grote versie gelijktijdig met de Dam tot Dam loop houden (eind september 2019), als de IJ-tunnel toch al is afgesloten. Dit valt samen met de Internationale Autoloze Zondag (Actie van de Europese Unie). Belemmeringen geopperd in het verleden door hulpdiensten worden gedeeld en oplossingen kunnen vooraf worden bedacht. Zie de berichtgeving in de Telegraaf.
 2. Wibautas 30 km/u
  Breed draagvlak ook van ondernemers langs de Weesperstraat en Valkenburgerstraat. Snelheidsbeperkende maatregel vermindert het autoverkeer met 25%, volgens cijfers van de gemeente (uitwerking moties). Gepleit wordt voor een experiment en als het werkt (i.e. minder verkeer oplevert) dan moet het experiment worden uitgebreid met de S100 en met andere straten. Een gesprek met ambtenaren is al geweest. Die zagen alleen maar belemmeringen; een 30 KM straat moet anders ingericht worden (oa. klinkers, signalering weg e.d.). Dan moet je fors gaan investeren en dat hoeft volgens de bedenkers niet. Oplossing voor gesignaleerde problemen kunnen op maat gemaakt worden. Langzaam rijden gaat sneller, City Trees in de Valkenburgerstraat werken niet volgens de GGD. 30 km/u kan gehandhaafd worden.
 3. Knip in Overtoom
  Overtoom is ook hoofdnet auto. Wethouder Dijksma verbetert na gesprek met bewoners niet de luchtkwaliteit. De gemeente is kennelijk niet eens geïnteresseerd in gezondheid van bewoners daar. Een knip in de Overtoom zou een geschikte maatregel zijn. 
 4. Via bestemmingsplannen
  In bestemmingsplannen moet een robuust verkeerscirculatieplan worden opgenomen. De gemeente blijft in gebreke met het (niet) nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit voor de fietsers en de OV-gebruikers te verbeteren. Er loopt inmiddels een rechtszaak bij de Raad van State. Er zijn ook ander uitspraken bekend, die de gemeente verplicht een kruispunt zo in te richten dat het geen black spot blijft. Uitspraken delen is ook een goed plan.
 5. Kattenburgerstraat afwaarderen naar basisnet auto
  Ook de Kattenburgerstraat is hoofdnet auto. Toename van verkeer door ontwikkeling van het Marineterrein. Ook waterbedeffect als in de buurt geknipt wordt.
 6. Fietsvisie 2025
  De Fietsersbond Amsterdam bepleit meer ruimte voor de fietser, voornamelijk ten koste van de auto. Niet ten koste van het OV, maar bredere fietspaden. Daarin zit ook een “strategisch knipprogramma” om het doorgaand verkeer de stad uit te krijgen. Voorbeelden: Muntmaatregelen (knip in de Vijzelstraat), daarna een knip op de Amstel (West, bij de Herengracht) en vervolgens de Amstel (Oost, ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht). Overal in de stad knips, ook op de S100.
 7. Knip in de Weesperstraat
  Moties Ernsting en Vroege maakte onderzoek mogelijk naar de gevolgen van een knip in de Weesperstraat (bij de Nieuwe Keizersgracht). Samen met een aantal (aanvullende) knips in de Anne Frankstraat en Kattenburgerstraat (variant 2+ in het onderzoek) was er heel goed resultaat te behalen in de lucht- en geluidskwaliteit. Het meeste autoverkeer ‘verdampt’ in de stad i.t.t. A10. Daar gaat ‘Den Haag’ over. Die helpt niet, dus Amsterdam moet zijn eigen probleem eerst oplossen.
 8. Stadsgesprekken Amsterdam Autoluw
  Oproep deel te nemen aan de stadsgesprekken Amsterdam Autoluw Het resultaat van deze gesprekken zal nog niet in 2019 zichtbaar zijn, maar in het derde kwartaal wordt een belangrijke tussenrapportage verwacht.
 9. Goede monitoring
  Met cijfers  wordt gesjoemeld. Nog steeds zijn jaargemiddelden (CO2-emissie bijvoorbeeld) de basis van het beleid. Er zijn ook piekbelastingen (ochtendspits op de Valkenburgerstraat!). Een goede monitoring van alle aspecten van het verkeer is nodig. In België meten 20.000 Vlamingen de luchtkwaliteit in hun straat (CurieuzeNeuzen). Klik op hier de vervuiling op straatniveau in België.
 10. Afsluitingsactie
  Bewoners willen gewoon de straat afsluiten. Daar is draagvlak voor.
 11. Rechtszaken
  Er loopt nog steeds een rechtszaak in Amsterdam. Uit 2016! d’Oude Stadt wacht op het (tussentijdse) resultaat. Daarnaast is Milieudefensie ook nog bezig (uitspraak 7 mei). Is wel heel succesvol geweest met een kort geding. Zie ook: https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/ Kies rechts: Rekenpunten tonen. In straten met rode punten hebben bewoners recht op gezonde lucht! Uitgezocht wordt welke stap effectief is op de zeer korte termijn.
 12. Meer groen
  Actie om meer groen af te dwingen. Te beginnen op de Stadhouderskade. Een handtekeningenactie.
 13. Promoot Park&Ride faciliteiten
  Meer inzet, ook door bedrijven, bewoners, voor P&R garages. Die vangen bezoekers aan de randen van de stad af. De bezoekers gaan met het OV de stad in.
 14. Fietsen door de IJ-tunnel / verkeer dwingen 30 km p/u te rijden etc.
  Wie doet mee met een actiedag?
 15. Mobiliseer
  Bewoners, -groepen aan vervuilde straten. Zie: https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/ Kies Rekenpunten tonen (Rode stippen!).

Meedoen?
Wilt u meedoen? stuur dan een mail naar wijkcentrum@oudestadt.nl Zet in de onderwerpregel: Actie Luchtkwaliteit en geef naast uw naam en e-mail aan voor welke actie u zich wilt inzetten. Wij geven dat dan door aan de organisatoren van de bewuste actie. Wilt u zelf een actie organiseren en heeft u daarbij hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

#rechtopgezondelucht