Integraal Burgwallenoverleg

Print Friendly, PDF & Email

Burgemeester Femke Halsema en Mascha Ten Burgencaten (voorzitter dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum)

Woensdagavond 12 september 2018 was het Integraal Burgwallenoverleg (IBO) in een overvol zaaltje in het vergadercentrum van het stadhuis. Aanwezig waren bewoners, ondernemers, politie, ambtenaren en bestuurders: voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Centrum en de burgemeester.

Zomermaatregelen
Rienk Hoff, directeur Handhaving en Toezicht (H&T) gaf een toelichting op de vier zomermaatregelen om de overlast te verminderen.

  1. Op de overlast te water wordt bestreden door Waternet en de politie. o.a. door inzet van extra vaartuigen. Inzet van 17:00 uur tot 23:30 uur in het weekend. Waternet kan niet handhaven op basis van de APV (handhavers wel).
  2. Afval verwijderen draait dubbele diensten (tussen 06.00 en 10.00 en tussen 19.00 en 22.00). Er zijn 20 handhavers ingezet voor gericht verbaliseren (ook voor zwerfafval). Daarnaast komen er meer persafvalbakken.
  3. Crowdmanagement gaat om voorspellen waar de drukte komt (gaat niet om realtime meten), om dan passende maatregelen te treffen (een taak van/namens de Burgemeester). Door hosts wordt het publiek sneller door stegen heen geleid (gedoseerde uitstroom). Dat is pas sinds twee weken.
  4. Campagne Enjoy and Respect. Er zijn regels, zo niet (bestuurlijke) boete. Door een heffingsambtenaar met pin (in het buitenland niet te innen) of cash.  Pas sinds 1 september tot het eind van dit jaar.

De discussie daarna met de aanwezigen ging het over de uitstraling van de wallen. Een crisisgebied. Over de ordinaire toeristen, gedragsverandering, de totale anarchie, hard aanpakken en integraal beleid.  Handhavers lijken niks te doen. Zij zouden fexibel ingezet moeten worden, daar waar ze nodig zijn. Er zijn echter roostertechnische belemmeringen. Bijvoorbeeld 360 handhavers in de hele stad waarvan een derde 55-plus, die niet ’s avonds in te zetten zijn. Nagedacht wordt om de schipper verantwoordelijk te stellen voor het gedrag van zijn passagiers. Maxima stellen aan het aantal passagiers heeft geen nut, want dan ze gaan in 3 bootjes achterelkaar varen….. Of het wat oplevert alle (extra) inzet? De bewoners merken het dus niet. Het is ook pas twee weekenden bezig. Maar Rienk kende de leefbaarheids- en veiligheidsschouw en de schouwgroep niet. Hij wordt uitgenodigd en geïnformeerd.

Crowdmanagement
Daniel van Motman gaf een nadere toelichting op de Crowdmanagement maatregelen in de weekend nachten. Met name in de Stoofsteeg en Molensteeg. Dat gaat om inzicht in hoeveelheid mensen er in het gebied zijn. En het bepalen van effectieve maatregelen (management). Het beheersen van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Het team verkeerstactiek helpt met expertise, scenario’s (doseren, of afsluiten), data-vergaring (o.a. via wifi en telcamera’s) en -analyse. Zie https://www.amsterdam.nl/privacy/specifieke/crowdmanagement/

Burgemeester
Het derde deel was geheel ingeruimd voor de burgemeester Femke Halsema en voorzitter dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum Mascha Ten Bruggencate. Vooraf een korte introductie wat het platform IBO is en waarvoor het is bedoeld. Het gesprek met de burgemeester ging over de aanpak van het probleem. Ze erkent dat de het gebied te veel is gezien als economische zone in plaats van cultureel erfgoed, of leefgebied met bewoners. Er moet een nieuwe balans gezocht worden.

De aanwezigen focussen op: “De kraan moet dicht”. Het evenwicht weer terug. Imago kantelen. Het is een deel van het probleem “drukte in de stad”. Het gaat niet meer om dweilpauzes. Bernadette de Wit wees op haar raadadres. Alles kan geregeld worden, maar het gaat om handhaven. Maar ook zoek het in iets anders, maak het afval duurzaam (bakjes voer), wijzigen van gedrag dus ook bij ondernemers. Maar kijk ook naar het waterhoofd van de horeca. In deze buurt zit heel veel horeca, in relatie tot andere wijken (en de hele stad). Het gaat dus ook om vergunningen, (winkel)aanbod (nutella- en andere vreetwinkels, badeendjeswinkels, smokeboot…), taxioverlast, Bibob en fiscus, zwerflawaai (spontaan brullen door zwervende groepen). Gevraagd: Visie.

De burgemeester komt met plannen in de voorjaarsnota (begroting, het gaat om budget). Rond de kerst komt er een vervolg.

Meer informatie