Kentekenonderzoek S100

Print Friendly, PDF & Email

Figuur 3: Wegvakken met congestie en belangrijkste knelpunten

Waarom de resultaten van een kentekenonderzoek uit 2016 publiceren? Omdat we de gegevens nu pas hebben. Op de S100 (Stadhouderskade, Nassaukade) rijdt 40 tot 60% doorgaand verkeer. Onbegrijpelijk dat deze cijfers zo lang op de plank hebben gelegen. 

In navolging van het kentekenonderzoek Munt, Centrum Oost (Burgwallen, Nieuwmarkt) en Valkenburgerstraat is in november 2016 ook het verkeer aan de zuid- en westkant van de stad twee weken met kentekencamera’s in kaart gebracht. De gescande voertuigen werden gekoppeld met informatie over onder andere het type voertuig (personenauto, taxi, touringcar, etc.), land van herkomst, herkomst/bestemming van het voertuig, route van herkomst naar bestemming, frequentie en moment van gebruik, keuzes die verschillende groepen automobilisten maken en eventuele parkeerrechten (vergunningen en kortparkeerkaartjes). Deze informatie is gecombineerd met data van TomTom over rijsnelheden op wegvakniveau en routekeuzes op regioniveau. Er ontstaat zo een goed beeld wat er rondrijdt. Toen, want de verkeersstromen zijn daar behoorlijk veranderd (toegenomen)  in de loop van de tijd.

Zelf opgelegde beperkingen
Het onderzoek beperkt zich tot het gebied rond de Stadhouderskade (de Pijp, Oud-Zuid, Oud-West, Westerpark en de grachtengordel). Op basis daarvan richt de notitie (met naam: Zes autoluwe wijken in een bereikbare stad) zich alleen op de resultaten in het onderzoekgebied. En dat is nu weer jammer. Want de combinatie van alle kentekenonderzoeken maakt dat er een integraal plan nodig is. Deze notie suggereert een oplossing als in Barcelona. 9 blokken woningen worden daar steeds samengevoegd. De straten in het blok zijn autoluw, maar het verkeer er omheen krijgt vrij baan. Daarmee borgt deze notitie de uitgangspunten van het Hoofdnetverkeer, waar de auto geen strobreed in de weg gelegd wordt (Uitvoeringsagenda Mobiliteit).

Echte maatregelen voor schone lucht en wel nu
U vindt in deze notie niet echt ingrijpende maatregelen om de congestie op de Nassau- en Stadhouderskade te verminderen en zo onder andere de luchtkwaliteit en leefkwaliteit langs deze straten te verbeteren. En al helemaal niet voor de andere knelpuntstraten van de GGD (vergelijk onderstaande foto met bovenstaande plaatje). De Uitvoeringsagenda Mobiliteit belemmert schone lucht in Amsterdam. Doorstroom moet worden beperkt, door knips aan te brengen op die doorgaande hoofdnetten. Op de Prins Hendrikkade is op 21 juni eindelijk een knip gerealiseerd. Nu nog de de S100, Overtoom, Wibaut-, Weesper-, Valkenburger- en Foeliestraat etc…..

Bijlage