Woorden? Daden!

Print Friendly, PDF & Email

Maandagavond 15 juni deelde het projectteam Knowledge Mile Park met bewoners en gebruikers van de Valkenburgerstraat de stand van zaken over de vergroening. De hoeveelheid verkeer vertraagt echte vergroening. Niks park, hooguit groenstrook. 

Het projectteam (van de gemeente) Knowledge Mile Park bestaat al sinds 2018 voor de Valkenburgerstraat en werkt al eerder voor de hele Wibaut-as. Maandag werd het concept groenontwerp Valkenburgerstraat gedeeld. Dat ontwerp is onderdeel van een groter plan, Knowledge Mile Park. Men is bezig met een masterplan, die een visie en richtlijn geeft voor het grotere plaatje in 2025 (bekijk hier de presentatie van Ton Muller, hoofdontwerper Knowledge Mile Park over het plan tot nu toe).

Bewoners konden meekijken en luisteren. Via de Chat konden zij vragen stellen. Deze werden zo mogelijk ter plekke beantwoord, anders later schriftelijk. De bijeenkomst werd afgetrapt door Stadsdeel bestuurder Micha Mos.

Micha Mos
Micha ging in op de toekomstige plannen (agenda autoluw). Een agenda die pas in 2040 hoofdaders als de Valkenburgerstraat aanpakt. Ook kreeg de bouw van het namenmonument aan de Weesperstraat aandacht. Daar worden geen grote verkeersstromen van verwacht (70 tot 100.000). Hij ging als primeur in op de pilot Knip op de Weesperstraat, duur nu 2 maanden begin 2021. Volgens hem verandert de pilot niet de verkeersader, die de Valkenburgerstraat is. De gemeente laat met de pilot zien dat het werkt (of niet). Dus na de proef stopt de knip hoe dan ook.

Carla van der Linden
De projectleider Carla van der Linden schetste dat Knowledge Mile Park vergroening en verduurzaming is over 5 kilometer. Het gaat om partners. Bewoners zijn er een van. Verwezen werd naar de projectenkaart. Zij wees op het aantal gerealiseerde projecten tot nu toe (5, maar niet een in de Valkenburgerstraat) en het terrassenplan…..

Het te bespreken concept groenontwerp Valkenburgerstraat is “een idee” hoe het er uit kan zien. In de zomer gaat het projectteam verder met de vragen en in september komt een uitgewerkt plan met beplanting. Uitvoering pas in 2021. De vraag kwam meteen op hoe haalbaar al die plannen zijn. Mede omdat alle beelden tot nu toe vooral hangende tuinen aan de gevels laten zien. Het gaat Carla niet om decoratie, maar om functioneel groen. Om water te bergen bijvoorbeeld (Waternet vond dat niet nodig vanwege de grachten in dit gebied).

Manu Hartsuyker
Manu liet weten dat ze in een denktank zit, die los staat van de projectgroep, maar er wordt wel met elkaar gepraat. Oorsprong ligt in het plan Amstel-IJpark (2016), dat cadeau gedaan wordt aan Amsterdam bij het 750 jaar bestaan in 2025. Zij merkte op dat verschillende departementen niet met elkaar praten. Het gaat over verkeer, schone lucht, openbare ruimte, groen; allemaal met een eigen agenda. Zo staat ook de vangrail nog steeds in de Valkenburgerstraat. Enthousiasmerend roept zij bewoners op voor ideeën. Die stromen al binnen via de chat, zoals verkeershinder voorstellen als een extra zebrapad midden in de straat, maar de rijbaan mag niet geblokkeerd worden………….

Vergroening Bomenstrook aan de Markenhovenkant plus fietsparkeervoorziening

Thijs van Hees
Hoe die vergroening er uit kan zien liet Thijs van Hees zien. Gebaseerd op het tienpuntenplan van de bewoners (2017) en de geeltjes uit 2019. Die gaan over minder verkeer, een groene kathedraal, pocket boomgaard, meer natuur, hotels voor insecten etc. Daarop is een inventarisatie gehouden ook op de kabels in de grond.

Daarna zijn 4 modellen uitgewerkt. Modellen met en zonder ventweg (voor meer groen), alleen groen in de stoepen of zelfs een heuse middenberm. Daar zijn kosten bij berekend. Binnen het budget is alleen stoepvergroening mogelijk, maar dat maakt geen integraal groen beeld. De ingreep van de middenberm (een heel andere inrichting van de straat) gaat boven het budget. Tijdpad is lange termijn……. Rekening houden met tijdpad agenda autoluw en pas bij permanente knip (= veel minder auto’s).

Daarom is dingen deels doen onderzocht. Dat is groen in de bomenrijen. Groenstrook aan de Markenhoven kant is 7,5 meter breed…… met dan veel meer bomen. Gecombineerd met fietsparkeervoorzieningen (voor 50 fietsen). Voor de brandweer ook vergroening onder de bomen. Die dachten (al eerder) na over vergroening van het pand, maar dat is voorlopig niet aan de orde.

Conclusie
In het gebiedsplan 2019 (uit 2018) staat onder nota bene Prioriteit 2 dat: de Knowlegde Mile (inclusief de Valkenburgerstraat) de komende jaren moet uitgroeien tot een innovatief Amsterdamse stadspark met internationale allure. Wat na jaren aan de praat houden de bewoners nu voorgehouden wordt, steekt nogal pover bij af bij de op papier gezette uitgangspunten, laat staan de wensen van bewoners.

Bewoners zijn al sinds 2015 bezig. Die hebben het al jaren over een compleet nieuwe inrichting van de straat voor minder verkeer. Zonder weghalen van de ventweg, of weghouden van het verkeer is vergroening in de Valkenburgerstraat een schijnvertoning. Mooie beelden van middenbermen, zonder echte aanpak van de overlast en zonder budget is een loos gebaar.

Als de stad echt zou willen doorpakken, dan gaat het om bijvoorbeeld een succesvolle permanente knip, of een of andere manier waarbij op de Valkenburgerstraat alleen maar bestemmingsverkeer rijdt (met cameratoezicht). Bewoners raden de gemeente aan sneller minder verkeer te realiseren. De bewoners zullen daar bij de gemeente op blijven hameren. Zie: www.autoluw.nu Pas dan kan je echt met allure vergroenen.

Bijlagen: