Knip Weesperstraat

Print Friendly, PDF & Email
afsluiting Weesperstraat

Foto genomen op 19 november 2017. Voor de jaarlijkse intocht van Sinterklaas was de Valkenburgerstraat toen weer even autovrij. Op de L.H. Sarlouisbrug ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht werd het verkeer tegengehouden.

De uitvoeringsperiode van de pilot knip Weesperstraat is in de maanden februari – maart 2021. Dat staat in een brief van 22 juni van wethouder Dijksma aan de raadsleden. Bewoners in de Weesperstraat en Valkenburgerstraat kijken er al jaren naar uit.

Voordat de pilot van start gaat moet er nog in kentekenonderzoek plaatsvinden om de verkeersstromen in kaart te brengen. Dat kentekenonderzoek is als sinds eind 2018 toegezegd. Vanwege corona kon het niet dit voorjaar worden uitgevoerd. Het zou een te vertekend beeld geven met het rustige verkeer tijdens de lockdown. Dat onderzoek wordt nu dit najaar of begin 2021 uitgevoerd.

Pilot
De pilot knip Weesperstraat onderzoekt of het afsluiten van de Weesperstraat voor doorgaand autoverkeer mogelijk is en wat de effecten hiervan zijn op verkeer, luchtkwaliteit en leefbaarheid. Op basis van verkeerskundig onderzoek is gekozen voor een knip in de Weesperstraat op L.H. Sarlouisbrug ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht. Daarnaast komen ook andere Knips in de buurt om sluipverkeer onmogelijk te maken.

Door de knip blijven alle bestemmingen bereikbaar maar is doorgaand autoverkeer niet langer mogelijk. Nood-en hulpdiensten (en waar relevant OV-bussen) krijgen wel doorgang. De pilot zelf heeft voorbereidingstijd nodig verkeerskundig, maar ook voor communicatie en informatie. De periode februari -maart 2021 is daarom de meest geschikte uitvoeringsperiode voor de pilot, nog voor de renovatie van de Piet Heintunnel.

AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU!, d’Oude Stadt doet mee, staan voor betere luchtkwaliteit, betere leefomgeving en veiliger verkeer met behoud van bereikbaarheid. DE KRAAN MOET DICHT. Hun 3 kernpunten – 30km/u binnen de ring A10 (25% minder doorgaand verkeer), Zone Beperkt Verkeer binnen de ring A10 (geen doorgaand verkeer) en uitbreiden P+R aan de rand van onze stad (+ regio) – DE probate maatregelen zijn waarmee de kraan kan worden dichtgedraaid Lees: Proef met KNIP Weesperstraat

Achtergrond
Begin 2018 werd via een motie gevraagd om een onderzoek naar een knip in de Weesperstraat om het doorgaand verkeer op de de Wibaut-as onmogelijk te maken. Minder verkeer voor beter luchtkwaliteit en minder geluidshinder. Uit het onderzoek bleek dat 40 tot 60% op de hoofdroutes doorgaand verkeer is. Eind 2018 werden de conclusies besproken en daarmee leek de motie afgedaan. Door actie van  Amsterdammers voor Autoluw Nu kwam de pilot Knip Weesperstraat in januari 2020 in de Agenda Autoluw terecht.

Plattegrond met knip in de Weesperstraat en aanvullende knips

Bijlage

5 reacties

 1. Bob Soer schreef:

  Bewoners van de 205 huurwoningen van het Ceres-complex durven eindelijk weer hoop te hebben..Gaan we het dan toch nog meemaken na hier 30 jaar op gewacht te hebben? Alleen een harde knip (zoals bij CS en de Munt) geeft op afzienbare termijn een harde garantie dat we niet langer meer fungeren als bypass voor de ringweg van de A10. Die was al klaar in 1990 en is bedoeld voor doorgaand verkeer. Ook voor Amsterdammers die naar een ander stadsdeel willen met de auto.

 2. HeMaDe schreef:

  Slecht idee al die knipjes. Helemaal eens met Yukkie!

 3. Willem Korthals Altes schreef:

  Het effect is dat bewoners die de stad uit willen rijden, in de stad meer autokilometers gaan rijden. Bijv. verkeer van bewoners tussen Rembrandtplein en Frederiksplein, dat door de IJtunnel wil en nu al niet meer langs de kortste weg via de Blauwbrug kan gaan, zal dus nu al die kilometers over Stadhouderskade etc. moeten rijden. Waar is het stadsbestuur mee bezig? Bewoners pesten onder het mom van bestrijden van doorgaand verkeer.

 4. Yukkie schreef:

  Een knip of een Vezip paal leidt alleen maar tot overlast elders. Dat is gebleken met alle eerdere afsluitingen, leuk voor de bewoners achter de afsluiting, een ramp voor de bewoners op de nieuwe sluiproutes!

  Amsterdam leer ervan en sta alleen bestemmingsverkeer en bewoners toe aan de rand van de stad middels camera toegangssystemen, met toegang na aanmelding ook van werklui.
  De rest parkeert in te bouwen parkeergarages of P&R aan de rand van de stad.

 5. Myriam corzilius schreef:

  Hoera!eindelijk succes.. gefeliciteerd,Paul,Cliff,Manou,Reindert en vele andere die hier voor gestreden hebben