Petitie: Stop openlucht-evenementen met versterkte muziek

Print Friendly, PDF & Email

De Werkgroep Rust en Vrije Tijd heeft voor de Tweede kamer een petitie gemaakt om openlucht-evenementen met versterkte muziek blijvend te beëindigen. Teken ook!

Versterkte evenementen in de open lucht zorgden tussen april en oktober binnen een straal van tien kilometer in het hele land voor veel geluidsoverlast voor omwonenden, ook binnen in de woning.

Wij

Gewone inwoners van Nederland van alle leeftijden

constateren

 • Dat sommige gemeentes elk weekend tussen april en eind september vergunning gaven voor evenementen met zwaar versterkt geluid.
 • Inclusief zondag, hoewel de wet dit expliciet verbiedt.
 • Dat dit onaanvaardbare beperkingen meebracht voor velen die hun tijd anders willen besteden dan naar luide bassen luisteren.
 • Dat dit in strijd was met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
 • Dat de corona-crisis aanleiding voor een omslag is.

en verzoeken

Openlucht-evenementen met versterkte muziek blijvend te beëindigen.

Teken ook! Ga naar de Petitie: https://geenopenluchtevenementen.petities.nl/

2 reacties

 1. M.Pool schreef:

  Het opdringen van geluid van evenementen wordt stelselmatig genegeerd en pas nu lijkt de overheid werk te maken van handhaving.

  De gemeente Amsterdam heeft het laten onderzoeken; zie geluidBuro dB rapport 1011 PN – 1 WO 010-24-11-16 V1.1.docx (blz 68) over de hoorbaarheid lage tonen in huis.

  Tijdens de bezoeken aan de woningen is op auditieve wijze geconstateerd dat met name in stille woningen de bassen ook bij lage niveaus van 50 tot 55 dB(C) nog duidelijk en nadrukkelijk aanwezig waren. Hoge niveaus van 70 tot 75 dB(C) waren uiteraard nog nadrukkelijker en meer hinderlijk aanwezig. Bij de hoge niveaus was echter nog meer herkenbaar van het evenement, terwijl bij de lage niveaus alleen nog de bas overbleef en een soort continue dreun ‘uit het niets’opleverde.

  Gezien de onverenigbaarheid van evenementen en het niet -verstoren van het privé-, familie- en gezinsleven in de omgeving, zal een proces gevoerd moeten woren met een beroep op art 8 EVRM.

  Het verstoren van het privéleven vindt plaats van Groningen tot Maastricht. Ik hoop dat dit initiatief veel van de lokale actiegroepen kan vereningen.

 2. JOYze schreef:

  Geef de feestgangers een ondergrondse ruimte waardoor het geluid veel zachter om goed gehoord te worden.
  Spaart ook hun eigen gehoor en heeft de rest er geen last meer van. Een stuk bij te bouwen bij de metro of iets dergelijks