Waterlooplein

Print Friendly, PDF & Email

Op woensdag 14 december organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor de marktondernemers op het Waterlooplein. Gepresenteerd werden de voorstellen om het plein tot een nieuw volwaardig stadsplein om te vormen dat op zichzelf kan staan mét een mooiere, betere en drukkere Waterloopleinmarkt. De aanwezigen hebben het toegezegde verslag nog niet ontvangen, en ook is het nog niet op amsterdam.nl gepubliceerd.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum wil het Waterlooplein omvormen tot een stadsplein, zodat met de juiste voorwaarden een succesvol nieuw plein met een drukke goed draaiende markt wordt gemaakt. De feitelijke situatie laat een openbare ruimte zien die er verwaarloosd bij ligt. Het plein voelt door de ligging en inrichting met name ’s avonds als een onveilige plek. En overdag geeft het plein – zoals het er nu bij ligt – onvoldoende aanleiding om er naar toe te gaan, ondanks een steeds drukker wordende binnenstad. En dat terwijl de markt een veel betere bezetting én meer bezoekers aan kan en verdient. Lees hier de voorstellen van het stadsdeel (pdf).

Petitie
De Waterlooplein Vereniging kan zich niet vinden in de plannen van Stadsdeel Centrum voor de herinrichting van het Waterlooplein en is de petitie Red ons Waterlooplein gestart.

Extra vergadering
Op 27 december heeft de gemeente een extra vergadering met het bestuur van de Waterlooplein Vereniging ingelast. Lees hier de uitgebreide reactie van het bestuur van de vereniging (pdf).

De gemeente heeft (had?) op 17 januari een vergadering voor ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden gepland. Plaats en tijd (waarschijnlijk 19:00 uur) zouden nog worden bekendgemaakt. Deze aankondiging lijkt helaas weer verdwenen op amsterdam.nl.

Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Groot Waterloo
Ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, maakt het gemeentebestuur van Amsterdam het voornemen bekend om het bestemmingsplan Groot Waterloo voor te bereiden. Zie: overheid.nl

Er liggen geen stukken ter inzage betreffende dit voornemen. Ook is er geen gelegenheid een reactie over dit voornemen naar voren te brengen. Tevens is besloten om af te zien van de mogelijkheid om een onafhankelijke instantie in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over het voornemen. In een later stadium zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment wordt de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen geboden. Te zijner tijd wordt dit bekend gemaakt.

Wel mogen we dit al weten: De grenzen van het plangebied Groot Waterloo worden gevormd door de Nieuwe Herengracht in het oosten, de Prins Hendrikkade in het noorden, de Oude Schans en de Zwanenburgwal in het westen en de Amstel in het zuiden.

Verdere planning
De verwachte uitvoering van de herinrichting is april 2018. Tijdens de herinrichting van het Waterlooplein zal de markt tijdelijk verplaatst worden.  Het streven is dit op het plein en rond het stadhuis te doen.

  • 1e kwartaal 2017: Algemeen Bestuur van stadsdeel besluit over voorstellen
  • Medio 2017: Algemeen Bestuur van stadsdeel besluit over ontwerp plein en veranderingen markt
  • 2e kwartaal 2018: Start herinrichting plein
  • begin 2019: oplevering plein

Zie hieronder ook het filmpje van AT5