Luchtvervuiling zichtbaar

Print Friendly, PDF & Email

De lucht die we inademen in Amsterdam, is op de meeste plekken ongezond. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de gevaren daarvan. Het Longfonds maakt het mogelijk om direct zelf de actuele luchtkwaliteit te zien op je mobiele telefoon via: longfonds.nl/gewondelucht. Een mooie aanvulling op de methoden van Milieudefensie en de Waag Society om burgers instrumenten te geven om de politiek te overtuigen echte (lokale) maatregelen te nemen.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van de gevaren van lucht vervuiling, zo blijkt uit recent onderzoek. Luchtvervuiling is voor iedereen ongezond: het veroorzaakt en verergert longziekten als astma en COPD. Bij kinderen schaadt het de ontwikkeling van hun longen en hersenen, waar ze hun leven lang last van houden. Luchtvervuiling veroorzaakt ook longkanker, hart- en vaatziekten, dementie en vroeggeboorten. De cijfers liegen er niet om. Elke dag overlijden 3 mensen aan longkanker door luchtvervuiling. En elke dag zorgt luchtvervuiling voor meer dan 40 spoedopnames in het ziekenhuis.

Burgerparticipatie:

Check maakt het onzichtbare zichtbaar
Mensen zijn zich niet bewust van de gevaren, zo blijkt uit recent onderzoek van GfK in opdracht van het Longfonds. Luchtvervuiling is vaak niet zichtbaar. Het Longfonds wil mensen bewust maken van de vieze lucht die zij inademen.

Longfonds directeur Michael Rutgers: ‘We willen het onzichtbare zichtbaar maken. Mensen die willen weten hoe gezond de lucht is die zij op dit moment inademen, kunnen per dag de check doen op longfonds.nl/gezondelucht. Door een selfie te maken met je mobiel wordt de actuele luchtvervuiling direct zichtbaar. Ook de gemeente is van harte uitgenodigd om de check te doen.’

Hoe werkt de check?
De actuele gegevens voor deze check komen van het RIVM. De luchtkwaliteit wordt op ruim 100 meetstations in Nederland continu gemeten door de Nederlandse luchtmeetnetten. RIVM berekent ook de luchtkwaliteit op jouw locatie. De berekende luchtkwaliteitsindex is gebaseerd op 3 soorten vervuiling: fijnstof, ozon en stikstofdioxide. Elke 3 uur is een nieuwe waarde beschikbaar. Er zijn 4 waarden: blauw (goed), geel (matig), oranje (onvoldoende) en rood (slecht).

Gezondheidsnorm overschreden
De lucht in Nederland is vrijwel overal ongezond. Amsterdam behoort tot de meest vieze plekken. Lees: De advieswaarde van fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden op grote schaal overschreden. Luchtvervuiling wordt veroorzaakt door onder andere verkeer, industrie, intensieve veeteelt en houtrook. Vooral in de spits als er veel verkeer is, is de luchtkwaliteit slecht.

Longfonds directeur Michael Rutgers: ‘We laten onze kinderen nu buiten spelen en sporten op plekken waar de lucht ongezond is, bijvoorbeeld naast een drukke autoweg. Gemeenten zouden daar rekening mee moeten houden in hun beleid en bijvoorbeeld geen scholen en sportvelden langs een snelweg aanleggen. Zeven van de tien Nederlanders weten niet dat de lucht die ze inademen ongezond is. Terwijl de gezondheidseffecten enorm zijn. Elk jaar overlijden in ons land meer dan 5000 mensen door de ongezonde lucht die in hun longen terecht komt. Dat is voor ons onacceptabel.’ Met de nieuwe mobiele checks wil het Longfonds zorgen dat er snel een Nationaal Luchtplan komt. Hoe meer mensen de check doen, hoe sterker we samen staan in Den Haag. De lucht in Nederland moet gezonder.’

Nationaal Luchtplan
Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Niemand in Nederland moet ziek worden of overlijden door de lucht die hij inademt. Daarom pleit het Longfonds in Den Haag voor een Nationaal Luchtplan, waarin gezondheid centraal staat en de meest vervuilde plekken worden aangepakt. In november werd door de Tweede Kamer al een motie aangenomen, nu moet het plan nog gemaakt worden.  Er is geen tijd te verliezen. Iedere ademteug is een onzichtbaar gevaar. Het Nationale Luchtplan moet er zo snel mogelijk komen. Daarom roept het Longfonds iedereen in Nederland op om de check te doen.