Inspraak overstapregeling erfpacht

Print Friendly, PDF & Email

Bestaande erfpachters kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel als de Overstapregeling is vastgesteld. Deze Overstapregeling ligt van 9 januari t/m 19 februari 2017 ter inspraak. In een filmpje van AT5 (onder aan deze pagina) en berichtgeving van het Parool zijn huizenbezitters er niet gerust op. Eerder heeft Amsterdam eeuwigdurende erfpacht ingevoerd. Nieuwbouwgrond wordt nu al in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. De overstap naar eeuwigdurende erfpacht wordt geregeld in de Overstapregeling. Deze Overstapregeling wordt in de zomer van 2017 vastgesteld.

Informatiemarkt
Als onderdeel van de inspraakperiode organiseert de gemeente van dinsdag 31 januari tot en met donderdag 2 februari 2017 een driedaagse informatiemarkt. Tijd: tussen 16:00 en 21:00 uur Locatie: foyer op de eerste verdieping van het Stadhuis, Amstel. Daar kunt u vragen stellen en uw inspraakreactie geven. Ook zijn er voorbeeldberekeningen beschikbaar zodat u kunt zien hoe overstappen financieel uitpakt. Inspreken, uw zienwijze geven, kan op verschillende manieren. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

De Overstapregeling in het kort:

 1. Na afloop van uw huidige tijdvak volgt altijd een nieuw tijdvak met een nieuw canonbedrag. U kunt op dat moment
  kiezen voor een voortdurend tijdvak van vijftig jaar of voor een eeuwigdurend tijdvak.
 2. Overstappen is altijd vrijwillig en op initiatief van de erfpachter.
  1. Erfpachters van woningen (zowel eengezinswoningen als appartementen) kunnen zowel tussentijds als aan het
   einde van hun tijdvak overstappen.
  2. Erfpachters van commercieel en maatschappelijk vastgoed kunnen een overstap aanvragen als de resterende
   looptijd van hun tijdvak korter is dan 10 jaar.
 3. De kosten voor eeuwigdurende erfpacht worden berekend op de manier zoals in het beleid van
  grondwaardebepaling staat beschreven.
 4. Uitgangspunt voor de berekening van de erfpachtkosten bij overstap is de WOZ-waarde van twee jaar eerder.
  Echter, voor overstap in 2017 wordt de WOZ-waarde van 2015 met peildatum 1 januari 2014 gebruikt.
 5. Wanneer u overstapt, blijven uw huidige financiële afspraken gelden tot het einde van uw huidige tijdvak.
  U heeft dan al wel eeuwigdurende erfpacht.
 6. Om te kunnen overstappen moet u aan uw (financiële) erfpachtverplichtingen voldoen en moeten de gegevens in
  uw akte volledig zijn en kloppen met de feitelijke situatie.
 7. Op het moment dat u bent overgestapt, zijn de Algemene Bepalingen 2016 voor u van toepassing en heeft
  u eeuwigdurende erfpacht. Doordat tot in de eeuwigheid uw financiële afspraken zijn vastgelegd hebben de
  ontwikkelingen op de vastgoedmarkt geen invloed meer op de erfpachtkosten.
 8. Als u overstapt, kunt u kiezen voor jaarlijkse canonbetaling na afloop van uw huidige tijdvak of de canon in één keer
  afkopen op het moment van overstappen.

Kosten
De kosten voor eeuwigdurende erfpacht worden berekend op basis van de dan geldende grondwaarde. Het college stelt hiervoor nieuw beleid voor, waarover in juni 2017 samen met de Overstapregeling zal worden besloten. Bij woningen wordt dan de grondwaarde bepaald door een voor iedereen geldende methode. De WOZ-waarde is hierbij het uitgangspunt. Voor commercieel en maatschappelijk vastgoed zijn individuele maatwerkberekeningen nodig. Er is een rekentool beschikbaar voor een indicatie van de kosten bij  de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. De indicatie is gebaseerd op de Overstapregeling die nu ter inspraak voorligt (t/m 19 februari 2017).

Inspraak overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht gesloten. Lees hier meer.

Download hier: Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam

Bekijk hier de Documenten collegebesluit vernieuwing erfpacht 20 december 2016

Meer video’s op Amsterdam.nl

Zie ook AT5: Huizenbezitters ongerust over nieuwe erfpacht: ‘Alles binnen de Ring, forget it’

Meer info op: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/vernieuwing/