Kwaliteit van leven in de Valkenburgerstraat

Print Friendly, PDF & Email

Maandag 15 mei was de startbijeenkomst Valkenburgerstraat in het pand van de gemeente op de hoek van het mr Visserplein. De bewonersgroep Valkenburgerstraat legde hun problemen voor aan studenten van de HvA Minor Design thinking and doing. De studenten gaan onderzoeken en ontwikkelen ideeën voor een leefbare en gezondere Valkenburgerstraat.

De bewonersgroep had vorig jaar al studenten van de Academie voor Bouwkunst plannen laten maken voor de  Valkenburgerstraat. Dit jaar is in samenspraak met de HvA een groep studenten uitgenodigd voor een project in het kader van hun Minor Design thinking and doing (Ontwerpdenken als een nieuwe manier van het oplossen van problemen in een complexe en snel veranderende wereld).

Presentatie
De studenten werden tijdens de startbijeenkomst snel wegwijs gemaakt in de enorme problematiek van de Valkenburgerstraat. Van door Het Parool beschreven als “een van de meest vervuilde straten in Amsterdam“, op basis van het luchtvervuilingsonderzoek van Milieudefensie en de bewoners in 2015, maar ook de last van hoge geluidsniveaus en geluidsoverlast en uiteraard de enorme hoeveelheid verkeer. Dat alles heeft invloed op sociale samenhang en de bereidheid van de bewoners en andere gebruikers te betrekken bij (de kwaliteit van) het leven in de Valkenburgerstraat. Na de presentatie ging de groep naar boven om het Mr. Visserplein te bekijken. Aansluitend vertrok de groep  naar Tun Fun, het kinderspeelparadijs onder het Mr Visserplein, waar eerst een verkeerstunnel en voetgangersgebied was. En uiteraard stond ook een bezoek aan de Valkenburgerstraat op het programma.

Bewonersgroep
De klant van de studenten is de bewonersgroep met de ambitie van de Valkenburgerstraat een leefbare en gezonde plek te maken voor de bewoners en de andere gebruikers. De bewonersgroep werkt samen met, onder andere, De Waag Society, Milieudefensie, Knowledge Mile en architecten. Zij helpen de bewoners mee in het analyseren, begrijpen, beïnvloeden en maken van beleid van de stad Amsterdam.  Alles draait om het vinden van manieren om te gaan met de luchtvervuiling en geluidshinder, maar ook de rol van sociale samenhang, de betrokkenheid van de buurtgemeenschap, een gevoel van verbondenheid met een leefbaar en gezond gebied.

Vraag
Door de grootschalige veranderingen in het verkeersbeleid (ver) rond de Valkenburgerstraat is een permanente probleemoplossing nodig, een grootschalige wijziging, een langdurige uitdaging. Maar nu moet op de korte termijn ook al iets worden gedaan. Gezocht worden duurzame (in termen van milieu en duurzaamheid) kleinschalige initiatieven, gebruiksklaar voor de verbetering van de leefbaarheid van het gebied en/of de gezondheid van de bewoners en andere gebruikers.  Kleinschalige initiatieven die mensen kunnen helpen beter om te gaan met de huidige situatie, of zelfs de problemen verlichten in het gebied. Die kleine initiatieven kunnen ook nuttig zijn bij het stadsbestuur om de beleidsagenda op lange termijn te beïnvloeden.

De opdracht
De studenten voeren onderzoek uit, ontwikkelen ideeën, ontwerpen en bepalen of de initiatieven kunnen bijdragen aan het leefbaar en/of een gezonde plek maken van de Valkenburgerstraat (op korte termijn, 0-3 jaar). De te maken initiatieven zijn: uitvoerbaar, duurzaam en passen bij de behoefte van de buurt.  Vooral voorstellen ter bevordering van de sociale samenhang, betrokkenheid van de gemeenschap en een gevoel van verbondenheid zijn bijzonder welkom.

Uitvoering
De studenten zijn vrij in de keuze van het medium/media. Het werk van de studenten heeft tot doel het bevorderen van het overleg tussen de bewoners, de straat van andere gebruikers, stadsbestuur, belanghebbende partijen en andere belanghebbenden. De bewonersgroep wil ook een impuls voor de uitvoering, indien mogelijk. En willen het werk van de studenten dan ook tentoonstellen.

Uitnodiging
Het project eindigt met een eindpresentatie. Deze wordt gehouden bij EcoMama (Valkenburgerstraat 124) op dinsdag 20 juni 2017 vanaf 13:00-16:00. Inclusief drankje daarna. Niet alleen buurtbewoners zijn uitgenodigd, maar ook alle belangstellenden.