Geef schone lucht de ruimte

Print Friendly, PDF & Email

Meer dan 100 mensen waren maandagavond 22 mei in Frascati aanwezig voor een massa-brainstorm. Georganiseerd door verschillende organisaties uit Amsterdam. waaronder d’Oude Stadt. Doel gezonde lucht en ruimte hét thema laten worden van de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Een zeer geslaagde avond. Met meer dan 80 ideeën om samen uit te voeren.

Begonnen werd de avond met een korte uitleg over de techniek die Primoforum leverde. Hierbij laat het systeem meteen op een groot scherm zien wat de deelnemers per tafel van 8 samen bedachten en intypte op een iPad. Tussendoor waren er ook met een paar Mini-Masterklassen over communicatie en lobby-werk. Een goede basis om een brede campagne te ontwikkelen die van gezonde lucht en ruimte het hoofdthema moet maken van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De campagne wil de Gemeente Amsterdam met name inspireren tot een veel sterkere inzet op duurzame mobiliteit, waardoor er meer ruimte ontstaat voor voetgangers, fietsers en OV.

Geef gezonde lucht de ruimte
De deelnemers kregen de opdracht samen een pakkende kernboodschap te vinden voor de campagne. Een boodschap die blijft hangen bij politiek en de Amsterdammers. Dat leverde vele slogans op. Hele bruikbare. Via stemmen werd bij meerderheid gekozen voor: “Geef gezonde lucht de ruimte”. Komt er na de avond nog een briljant idee dan wordt dat met de deelnemers besproken.

80 ideeën
De deelnemers mochten daarna verzinnen hoe de kernboodschap bij de doelgroep(en) te krijgen. In een mum van tijd stond het scherm vol met meer dan 80 ideeën. Van kijkdooskunst met hoe mooi het kan zijn, via “gebakken lucht aantonen” in de verkiezingsbeloften, of juist “aandelen gezonde lucht en ruimte” uitgeven tot een rietjeschallenge, waarbij politici uitgedaagd worden om door een rietje te ademen om astma te ervaren en iedere maand een steeds groter wordende mobiliteitsdemonstratie. Al die ideeën zijn gerubriceerd naar soort werkzaamheden, zoals lobbywerk, bewustwording/PR, samenwerking met andere organisaties, fondsenwerving en kennis & onderzoek.

Uitwerken
Na een korte pauze konden de deelnemers kiezen aan welke soort werkzaamheden ze de komende maanden willen bijdragen. Samenwerkende teams bepalen wat nodig is om de campagne/het idee te realiseren. Meteen kwam men tot daden en iedere groep werkte verschillende zaken uit. Daarop volgde een korte presentatie wat men ging doen, zelfs met foto’s. Er worden bijvoorbeeld bewustwordingsacties opgezet om Amsterdammers erop te wijzen dat nergens in Nederland de luchtkwaliteit zo slecht is als in Amsterdam en dat auto’s een groot deel van de publieke ruimte in beslag nemen, terwijl ze relatief weinig bijdragen aan de mobiliteit in de stad. De kennis- en lobbygroepen richten zich op quick wins, makkelijk in te voeren maatregelen, die veel opleveren, waar ook genoeg draagvlak voor is onder de Amsterdammers. Aandacht voor controleerbare feiten, geen ongefundeerde slogans, hoe goed bedoeld ook.

Meedoen kan nog steeds
De gevormde campagnegroepen kunnen de komende twee weken alvast met elkaar afspreken en acties op gang brengen om hun campagnes uit te werken en te realiseren. Gepland is in ieder geval de eerste gezamenlijke bijeenkomst van alle groepen op zaterdag 10 juni om 14.00 uur op het kantoor van Milieudefensie, Nieuwe Looiersstraat 31, 1017 VA Amsterdam. De campagne duurt tot de verkiezing.

Kon u niet aanwezig zijn, maar wilt u toch mee doen aan een van de campagnegroepen, stuur dan een e-mail aan: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam, het organiserend comité brengt u in contact met een campagnegroep van uw keuze. Kent u iemand, of een organisatie die alsnog mee wil doen? We horen het graag! Bekijk de actiesite: www.schoneluchtenruimte.amsterdam

Een kritische noot:
De bijeenkomst was gericht op het voeren van een campagne. Voor de bezoekers die niet verbonden zijn met de gebruikelijke milieuorganisaties ontbrak de inhoud: een duidelijke probleemstelling. Geen informatie van deskundigen op het gebied van mobiliteit of gezondheid. Men moest het doen met mogelijk ongefundeerde wijsheden van medebezoekers. Wil je meehelpen campagne te voeren is het wel handig om wat feiten te kennen.

Daardoor is OV voor de pauze niet aan bod gekomen, na de pauze is het 1x genoemd. En is onderbelicht dat fietsers in de binnenstad (en het breidt zich uit) steeds meer voetgangersruimte claimen, daarbij geholpen door de gemeente. Dat bredere trottoirs vooral ten goede komen aan uitbreiding van terrassen en geparkeerde fietsen en niet aan de voetgangers.
Er werd voor de pauze heel even iets geroepen over het asociale verkeers- en parkeergedrag van veel amsterdamse fietsers en scooterrijders, en gedragsverandering, maar daar werd verder niet op ingegaan.

Dat de problemen zelf niet aan bod kwamen verklaart misschien waarom zo veel bezoekers in de pauze vertrokken. Geen tijd of zin om actief mee te werken aan de plannenmakerij zal ook een reden zijn. “Ik kan dat helemaal niet” ook, maar dat had voor de pauze getackeld moeten zijn. Kritisch luisteren is ook een belangrijke bijdrage.
Andere gehoorde opmerkingen: “massale fietsdemonstraties? die zien we al 24/7”. Over al of niet “ludieke” voorstellen: “Brood en Spelen”. En “ik stem al op een groene partij”.

In de bovengenoemde campagnegroepen zal de probleemstelling, met aantoonbare feiten, een grote rol gaan spelen. Zonder feiten trek je niemand over de streep. Dus bent u een van de “weglopers”? Meld u zich toch maar aan om deel te nemen (zie boven).

Overigens is het Wijkcentrum d’Oude Stadt van mening dat de oorspronkelijke leus “Schone lucht en ruimte” de lading het beste dekt.  Ook vervuilde lucht die niet perse ongezond is maar bijvoorbeeld monumenten beschadigt is uit den boze. Wij willen ruimte voor voetganger, fiets en OV. Wij willen ruimte om ergens rustig te kunnen zitten en voor kinderen om te spelen in hun eigen buurt.

Bijlage