Grachtenmonitor 2016

Print Friendly, PDF & Email

Vrijdag 12 mei verscheen de Grachtenmonitor 2016. In de grachtenmonitor leest u onder andere het aantal meldingen van overlast op het water. En wat voor soort overlast bewoners hebben ervaren. Melden loont!

De handhavers van Waternet houden de Amsterdamse grachten in de gaten en controleren onder meer hoe snel boten varen. En of iedereen die afmeert een geldig vignet heeft. Ook halen ze wrakken uit het water. In de stadsdelen Centrum en West handhaven ze op overlast.

Handhavingsresultaten
Tijdens het vaarseizoen 2016 lag de nadruk op 4 prioriteiten:

  1. illegaal passagiersvervoer;
  2. overlast van snelheid en geluid;
  3. binnenhavengeld & milieuvignetten;
  4. preventie.

Handhaving op overlast van snelheid en geluid Doelstelling: het totaal aantal meldingen terugbrengen. In de periode januari t/m december 2016 hebben 445 personen een melding van de diverse vormen van overlast op het water gedaan. Een kleine groep van ca. 20 personen is verantwoordelijk voor 42% van de meldingen. Deze 20 melders doen gemiddeld 26 meldingen per persoon, dat zijn 10x zoveel meldingen als de overige melders gemiddeld doen (2,8 meldingen per persoon).

Meer melden = meer processen verbaal
Vreemd dat Waternet de aandacht op veelmelders legt (en daar verder niet meer op terug komt in het stuk). De toename van de processen verbaal bij tabel 14 laat het positieve effect zien van meer meldingen = meer processen verbaal. Vanuit onze evaluaties en ervaringen blijkt dat als bewoners geen resultaat zien van hun melding, zij een volgende keer niet eens meer melden (is dat het doel van deze opmerking?). Waternet kan beter gaan kijken hoe ze met de gegeven middelen hun taak efficiënt kunnen uitvoeren. Een citaat uit de evaluatie EuroPrideHet voorkomen en tegengaan van excessieve overlast rondom de botenparade moet een hoge prioriteit blijven door  verbetering van de samenwerking tussen partijen (organisator, gemeente H&T, waternet en politie) en een “slimmere” inzet (lees ook de bewonerservaringen).

Het lijkt niet bij Waternet op te komen dat veel Amsterdammers niet weten hoe of waar ze met klachten of meldingen terecht kunnen. Dat de bewonersverenigingen op de Prinsengracht actief zijn waardoor bewoners dat wel weten, een geloofwaardige verklaring voor het hoge aantal meldingen aldaar. Is de stijging van het aantal meldingen in de tijd (tabel 10)  een stijging van overlast of een grotere bekendheid met de meldingsnummers en dergelijke? Het is aan de Gemeente om dat te onderzoeken.

De cijfers


Bijlage