Inspraak in februari

Print Friendly, PDF & Email

U kunt, officieel, uw mening geven aan de gemeente over de volgende zaken waar u in stadsdeel centrum mee te maken kunt hebben. Uw argumenten kunnen reden zijn om het voorgestelde plan (deels) te veranderen. Niet geschoten is altijd mis. Let op de uiterlijke datum van inzenden.

NIEUW

UIT EERDERE NIEUWSBRIEVEN. Ook op deze onderwerpen kunt u nog uw reactie geven:

  • Evaluatie bestuurlijk stelsel, wensen en suggesties t/m 9 februari, zie voor de stukken ons artikel hierover.
    De inhoudelijke voorbereidingen voor het hoofdlijnenbesluit voor het stelsel 2022-2016 zullen in januari starten in overleg met de gemeenteraad. U kunt wensen en suggesties naar aanleiding vann het onderzoeksrapport meegeven aan de gemeente via bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl. Dat kan tot en met 9 februari a.s.
  • Zone Zwaar Verkeer Amsterdam, inspraak t/m 15 februari
    • Om onze bruggen en kademuren beter te beschermen worden de regels voor zwaar verkeer flink aangescherpt. Van 5 januari 2021 tot en met 15 februari 2021 kunt u reageren op het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels. De nieuwe regels gaan naar verwachting in per 1 juli 2021. Lees verder …
    • Hoe u uw inspraak kunt indienen staat op de pagina Zone Zwaar Verkeer Amsterdam. U kunt reageren op het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels. Klik de betreffende onderwerpen open voor details.
    • Wilt u verder iets melden over een brug of kade? Dat kan via de pagina Bruggen en kademuren.