Afvalcontainers van de baan

Print Friendly, PDF & Email

In onze nieuwsbrief van begin januari berichtten wij over de geplande ondergrondse afvalcontainers in de Wetering- en Noorderbuurt. Online bijeenkomsten met de buurt zouden nog volgen. Bewoners hadden al eerder een werkgroep opgericht.

Achteraf gezien hadden wij toen verouderde informatie ontvangen. Toen stond het plan al op losse schroeven.
Terwijl het uitgangspunt oorspronkelijk was dat de twee buurten goed geschikt waren voor plaatsing van ondergrondse containers, groen ingekleurd op de kaart (zie de onderstaande link). Inmiddels was dat in december al veranderd in oranje: problematisch, en medio januari rood: onmogelijk, en zijn de containers definitief van de baan.

Maar wat dan wel? Lees hier de vijfde (en waarschijnlijk voorlopig laatste) terugkoppeling over de afval(containers) / inzamelvoorzieningen door en voor de bewoners van de buurten. Maar ook voor andere bewoners interessant. Want ook andere buurten hebben te maken met te zware vuilniswagens, kwetsbare kades en smalle straatjes. In een aantal buurten zijn of komen er proeven met alternatieve manieren van vuilnisophaal.