Evaluatie bestuurlijk stelsel

Print Friendly, PDF & Email

Wij ontvingen 22 december van het onderzoeksbureau Necker van Naem d’Oude Stadt het bericht dat de resultaten van de evaluatie van het Bestuurlijk stelsel gereed zijn. Afgelopen jaar hebben velen, waaronder d’Oude Stadt meegedacht over het bestuurlijk stelsel van gemeente Amsterdam. Via een digitale enquête, een fysieke of online gesprekstafel of wellicht zelfs op beide manieren. Inmiddels is alle informatie aangeboden aan het college.

In 2018 werd een nieuw bestuurlijk stelsel ingevoerd. Aanleiding voor de verandering is het Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel van Alex Brenninkmeijer. Wij hebben daar eerder over bericht (klik hier). Op 15 februari nam de gemeenteraad het hoofdlijnenbesluit (klik  hier).

Stelsel
Het bestuurlijk stelsel is de manier waarop de stad wordt bestuurd door de gemeenteraad, burgemeester en wethouders. De dagelijks besturen van de 7 stadsdelen kregen bepaalde taken en bevoegdheden. In elk stadsdeel is ook een stadsdeelcommissie. Bewoners van het stadsdeel kiezen de leden van de stadsdeelcommissie. Deze behartigt de belangen van de inwoners en ondernemers, en adviseren het dagelijks bestuur over wat er speelt in het stadsdeel of in een bepaald gebied. Afgesproken is het nieuwe bestuurlijk stelsel na 2 jaar te evalueren.

Onderzoek
In opdracht van de gemeente Amsterdam, deden onderzoeksbureau Necker van Naem en Tilburg University afgelopen jaar op geheel onafhankelijke wijze onderzoek naar de werking van het bestuurlijk stelsel. Heel veel Amsterdammers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, bestuurders en medewerkers van de gemeente gaven daarvoor de onderzoekers belangrijke input.

De basis voor het gesprek over het bestuurlijk stelsel van gemeente Amsterdam waren de resultaten van de inwonersconsultatie die in juni vorig jaar is uitgevoerd. Zo’n 3.000 Amsterdammers gaven via die weg hun mening over het bestuurlijk stelsel. Daarna zijn nog fysieke, of online gesprekken gevoerd met deelnemers.

De evaluatie is door de onderzoekers uitgewerkt in vijf onderzoeksvragen, elk bestaande uit een aantal deelvragen. Bij elkaar geven ze antwoord op de vraag hoe het nieuwe bestuurlijk stelsel in de praktijk functioneert, wat er beter kan en wat geleerd kan worden van ervaring elders in Nederland en internationaal.

Verder
De inhoudelijke voorbereidingen voor het hoofdlijnenbesluit voor het stelsel 2022-2016 zullen in januari starten in overleg met de gemeenteraad. U kunt wensen en suggesties naar aanleiding van het onderzoeksrapport meegeven aan de gemeente via bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl. Dat kan tot en met 9 februari a.s.

Ook de stadsdeelcommissie mag een reactie op het stuk geven als advies. Het rapport 5 januari 2021 stond op de agenda van het stadsdeel (agendapunt 7). Daar volgde een eerste bespreking van het in december uitgebrachte rapport.  De stadsdeelcommissie vergadert hierover weer op 19 januari 2021.

Bijlagen