Herinrichting Oostertoegang, PHkade Oost en Kattenburgerstraat

Print Friendly, PDF & Email

De concept Nota van Uitgangspunten over de herinrichting van de Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat is beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouder vraagt bewoners inspraak te leveren op het concept. De inspraakperiode is tot en met woensdag 24 februari 2021.

De voorgestelde maatregelen maken onderdeel uit van maatregelen in de Agenda Autoluw. Tijdens eerdere bijeenkomsten dachten bewoners en andere belanghebbenden mee over de plannen. In de Nota van Uitgangspunten is deze inbreng verwerkt. De Nota zelf is digitaal, met bijlagen. De belangrijkste voorstellen zijn:

 • De aanleg van een fietsverbinding van het oostelijk pontplein tot de Geldersekade door invoering van éénrichtingsverkeer voor auto in noordelijke richting in de Oostertoegang.
 • Het herinrichten van de Prins Hendrikkade Oost om onder andere het gebied veiliger en leefbaarder te maken door bijvoorbeeld minder rijbanen en een groene wandelboulevard.
 • De aanleg van een fietsverbinding door de Prins Hendrikkade Oost en de Kattenburgerstraat met onder andere een vrijliggend tweerichtingenfietspad aan de huizenkant.
 • Het verschuiven en versmallen van de rijbaan in de Kattenburgerstraat.

Inspreken
U kunt inspreken op 3 onderdelen: de Oostertoegang (spooronderderdoorgang naar het IJ) , Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat. Tot en met 24 februari kunt u op de nota reageren op verschillende manieren via:

 • de digitale inspraakpagina: inspraakmaatregel15.amsterdam.nl, of
 • e-mail: inspraakmaatregel15@amsterdam.nl, of
 • schriftelijk door uw reactie te sturen naar: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau, Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam, ter attentie van: Inspraakreactie maatregel 15, of
 • Via een inspraakformulier bij het stadsloket van stadsdeel Centrum.

Digitale informatiebijeenkomsten

 • Datum: dinsdag 2 en donderdag 4 februari 2021
 • Tijd: U kunt u inschrijven voor een tijdsblok. De tijdsblokken zijn van 16.00 tot 19.00 uur. Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 29 januari.
 • Waar: digitaal via Teams

Bron: www.amsterdam.nl