Inspraakprocedures december

Print Friendly, PDF & Email

Raadhuisstraat, feestverlichting en hondenlosloopgebieden. Het blijft toeval of u of wij te horen krijgen of er besluiten of concepten ter inspraak liggen. Daarom publiceren we wat we kunnen vinden. Inspraakprocedures die betrekking hebben op stadsdeel Centrum, dus ook die voor de hele stad gelden.

Volg de links en lees de details

  • Uitgangspuntennotitie Raadhuisstraat t/m 15 december

De Raadhuisstraat en het weggedeelte van de Westermarkt krijgen een nieuwe inrichting. Belangstellenden kunnen tot en met 15 december reageren op de Uitgangspuntennotitie. Lees verder …

  • Hondenlosloopgebieden, Inspraak t/m 19 februari

Het Kader Hondenlosloopgebieden is vrijgegeven voor inspraak. U kunt het kader Hondenlosloopgebieden hier downloaden (PDF, 9 MB). Tot en met 19 februari 2021 kunt u uw reactie geven over de voorgenomen beleidswijzigingen ten aanzien van hondenlosloopgebieden. Lees verder …

  • Feestverlichting, inspraak t/m 21 februari

Het college van B&W streeft naar een veilige, prettige en rustige openbare ruimte. In de herfst- en wintermaanden wordt de openbare ruimte in (winkel)straten vaak versierd met feestverlichting. Deze toevoegingen zorgen voor een feestelijk tintje, maar feestverlichting kan soms ook erg aanwezig en afleidend zijn. Daarom zijn heldere regels nodig om de balans te bewaken.

De gemeente stelt regels op over onder andere de periode waarin de feestverlichting mag hangen en de tijdstippen waarop het mag branden. Bijvoorbeeld dit:

In stadsdeel Centrum worden daar extra regels aan toegevoegd over de vormgeving en de uitstraling van de verlichting, om het historische straatbeeld te beschermen.

Wat betekent dit voor u als ondernemer of bewoner?

De regels en de meldplicht kunnen ook betrekking hebben op feestverlichting aan de gevel, als die opvallend is en een invloedrijke uitstraling op de openbare weg heeft. Daarvan is sprake als feestverlichtingselementen aan gevels een grootte hebben van meer dan 1m² in oppervlakte en/of meer dan 10% van een gevel innemen. Dat betekent dat u ook voor het verlichten van uw eigen woning, winkel of gebouw te maken kunt krijgen met regels en een meldplicht.

Voor het bevestigen van feestverlichting in bomen en voor het plaatsen van objecten op de straat die ook vallen onder feestverlichting, zoals verlichte sculpturen of kerstbomen, blijft de vergunningsplicht onverminderd van kracht.

Inspraak

U kunt uw reactie geven over de voorgenomen beleidswijzingen: het opheffen van de objectvergunningsverplichting, en ook over de nadere regels.De betreffende documenten:

Tot en met 21 februari 2021 kunt u uw reactie sturen:

Gemeente Amsterdam
Verkeer & Openbare ruimte
T.a.v. mevrouw A. Oudshoorn
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

Alle reacties worden verwerkt in een nota van beantwoording. Dit is naar verwachting in april 2021 gereed. De nota van beantwoording gaat naar het college van B&W en het dagelijks bestuur van de zeven stadsdelen. Naar verwachting wordt het definitieve besluit over feestverlichting genomen in het tweede kwartaal van 2021. Het besluit gaat naar de gemeenteraad ter kennisname.

Zie voor meer details de oorspronkelijke aankondiging.