Te

Print Friendly, PDF & Email

eval

In de Koningszaal van de Bazel (Stadsarchief) vond op dinsdagavond 20 september een gesprek plaats over het verloop van de Euro Pride 2016. Als onderdeel van het evaluatieproces werd besproken wat goed ging en wat de volgende keer beter moet. De verkregen informatie maakt onderdeel uit van een bredere evaluatie voor het college van B&W en de gemeenteraad. De teneur: te groot, te commercieel, te luid, te lang, te veel hetzelfde (jaar in jaar uit = niet creatief) en niet te handhaven!

Genodigd waren de bewoners(groepen) die zienswijzen op de vergunningaanvraag hebben ingediend (en bezwaar hebben gemaakt). Daarnaast vertegenwoordigers van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), over de uitkomst van hun onderzoek naar geluidsniveaus tijdens de EuroPride. Verder waren aanwezig medewerkers van het evenementenbureau, geluidsexperts van de gemeente en van de Omgevingsdienst. Als toehoorders bestuursleden van de Stichting Amsterdam Gay Pride (de komende jaren ook weer de uitvoerder van de Gaypride).

Iedereen kwam keurig aan het woord en plenair! Geopend werd met filmpjes, waarop te zien was hoe bezoekers (na de parade) met hun bootjes (wederom) woonboten enterden, hun behoefte in de gracht deden etc.

Handhaving heeft totaal gefaald
De filmpjes werden al voorzien van de opmerking of de gemeente nu echt dit soort publiek wil bedienen bij evenementen. Wel bleek uit die filmpjes dat er volstrekt niet werd gehandhaafd. Neem bijvoorbeeld ook de fietsen. Hoewel er een leeg fietsparkeerveld gecreëerd was op het Frederiksplein werd daar geen gebruik van gemaakt en lagen de fietsen als vanouds tegen de voordeur. Maar handhaving heeft ook gefaald ten aanzien van de toenemende “georganiseerde feesten”, niks spontaans aan het verhuren van boten aan fors betalend publiek. dat zijn eigen feest maakt met de parade als decor. Ook na de botenparade werd er niet gehandhaafd op boten met hun eigen versterkte muziek/DJ’s, zonder vergunning dus. Tot 04.00 uur ging het lawaai door. Al om 07.00 uur gingen medewerkers de stremmingen weghalen, met veel kabaal. Dat afbouwen mocht op zondag niet eens zo vroeg! Bovendien zat de ‘stremming’ vol met gaten en heeft dus niet gewerkt.

Melden?
Ook 14020 functioneerde niet. Na acht minuten wachten, wist de medewerker niet waarover je het had. En als ze de klacht eindelijk lieten nakijken, liet de handhaving het weer afweten. Deze zag namelijk geen LUIDSPEAKERS op de boten, keek naar een pand waar niks te zien was en meldde de klacht af met de mededeling: niks aangetroffen. Of deed de zaak af met een waarschuwing (wat hij niet eens mag). En de (private) herrie ging maar door. Er leek wederom geen relatie te zijn tussen14020 en de waterpolitie/waternet, terwijl de vorige evaluatie van de Gaypride 2015 juist dat als verbeterpunt expliciet benoemde. Ernstiger was de conclusie waarom mensen geen klacht indienen: “want het helpt toch niet”.

Luid
En waarom mocht het volume tijdens de botenparade 90 dB(A) zijn? Bij een ander evenement elders mocht volgens de gemeente het volume maar 45 dB(A) zijn. Niet meer, ook al wenste de exploitant 65 dB(A)! om zijn drankomzet te verhogen (net als bij de EuroPride). Totale willekeur!

Op de vraag wanneer geluid pijn doet, hadden de geluidsexperts van de gemeente en Omgevingsdienst het over 130 dB(A) als gevaarlijk, maar bij kinderen is 70 tot 80 dB(A) toegegeven al te veel. En die wisten zich geen raad meer in de woonboot. Bekend is dat bij langdurige blootstelling aan dergelijke geluidsniveaus boven de 80 dB(A) voor werknemers beschermingsmaatregelen genomen moeten worden. Bijgaand treft u het raadsadres van Comité Woonboten Prinsengracht en Comité Walbewoners Prinsengracht.

De VVAB heeft zelf gemeten en merkte in hun rapport op dat de gegunde waarden niet overschreden werden. Echter binnen in omliggende woningen werden waarden gemeten tussen de 60 dB(A) en 84 dB(C), buiten was dat 85 dB(A) en 99! dB(C). Onaanvaardbaar! En dat gedurende zes uur tijdens de botenparade. Ook na de botenparade werden nog binnen waarden gemeten tussen de 57 dB(A) en 70 dB(C). Geen wonder dat mensen hun huizen uitvluchten!

Wijkcentrum
Het wijkcentrum d’Oude Stadt was en is nog steeds van mening dat bij dit grootschalige evenement een grondige evaluatie achteraf noodzakelijk is. Het wijkcentrum heeft de mensen en middelen niet om zo’n onderzoek te doen. Wel vindt het wijkcentrum het belangrijk om van bewoners zelf te horen hoe voor hen de toegezegde maatregelen hebben uitgepakt, welke klachten er waren, of die ook aan de gemeente zijn gemeld. Daarom is een kleine enquête uitgezet.

De vragen in de enquête gaan over de onderwerpen die in de periode mei-juli steeds weer in gesprekken met de gemeente (o.a. zienswijzen, bezwaren, gesprek met Burgemeester) aan de orde waren geweest. Gelet op de grootte van de steekproef is het lastig om conclusies te trekken. Wel vallen een aantal zaken op die ook door de andere sprekers vanavond zijn opgemerkt. Wij zouden het op prijs stellen dat gemeenteambtenaren en -raadsleden de cijfers en vooral de antwoorden op de open vragen goed doornemen. Hierbij treft u dan ook de evaluatie van het wijkcentrum (in pdf).

Aandacht is ook gevraagd voor nieuw beleid ten aanzien van de maximale geluidsniveaus. Daartoe is in het kort de voorzet toegelicht van het wijkcentrum samen met de Nederlandse stichting Geluidshinder.

Anders
De Prinsengracht is het kind van de rekening. Daar ging de botenparade doorheen, maar ook de meeste  evenemententerreinen liggen aan deze gracht. De bewoners stelden alternatieven voor:

  • Houd botenparade de volgende keren maar  aan de Kostverlorenkade, die is zes meter breder. Of aan het IJ.
  • Tachtig veelal dezelfde boten is te veel. Bij twintig boten heb je ook al een idee.  Het moet creatiever, ook de feesten. Nu is het alleen maar drank en hossen.

De teneur van de reacties is dat de stad/organisatie zo’n evenement niet aan kan. Wat er ook met de beste bedoelingen is toegezegd. Zo waren extra handhavers beloofd, tot wel zestig stuks. Geopperd werd dat het met minimaal 7000 handhavers wel gelukt zou zijn, of door gewoon de stad om 11.00 uur in de ochtend afsluiten voor naar binnenkomend publiek. De tolerantiegrens is weg.

Verslag gemeente
Klik op hier het verslag van de bijeenkomst gemaakt door de gemeente (evenementenbureau).

In het begin van het gemeenteverslag lijkt nu vooral de focus te liggen op de aanwezigen vanuit de gemeente en organisatie. Gesproken wordt slechts over: “….. en ongeveer twintig bewoners.” De gemeente heeft daar al opmerkingen over gekregen, want het betrof voornamelijk vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, die zienswijzen en bezwaar hadden gemaakt en juist daarom waren uitgenodigd door het evenementenbureau. Verderop in het verslag zijn deze aanwezige organisaties wel juist benoemd.

Hopelijk is het niet een voorzet van de gemeente om verder badinerend te doen over liever niet (wederom) gehoorde kritiek van omwonenden en hun vertegenwoordigers en eerder de aandacht te verleggen naar de 500.000 bezoekers, of met name zichzelf.  Als dat zo is, zou het zo maar kunnen zijn dat net als in de evaluatie 2015, wederom in de evaluatie 2016 naar de burgemeester, wethouders en  gemeenteraad gecommuniceerd wordt met: “dat het evenementenbureau en de organisator een heel geslaagd feest hebben georganiseerd”.

Het is daarom goed dat de bewonersorganisaties Comité Woonboten Prinsengracht en Comité Walbewoners Prinsengracht, net als het de VVAB en wijkcentrum d’Oude Stadt hun bevindingen op papier hebben gezet en dat breed binnen de gemeente hebben verspreid.