Buurtgesprekken

Print Friendly, PDF & Email

Wij schreven het eerder, alleen in Centrum-west, niet in Centrum-oost, kun je uitgenodigd worden voor buurtgesprekken. Om te komen praten over ontwikkelingen in je buurt, over gebiedsagenda’s en gebiedsplannen, over handhaving enzovoorts. Het wijkcentrum heeft verslagen ontvangen van alle buurten, behalve de Burgwallen (Oude- en Nieuwe Zijde).

Die verslagen kunnen ook nuttig zijn voor bewoners van Centrum-oost. Niet alle informatie is locatiespecifiek.

De buurtgesprekken zijn inloopbijeenkomsten met diverse thematafels. Informatieverschaffing, meer dan uitwisseling van meningen of ideeën met buurtgenoten.

Wij vernemen hieronder graag wat bewoners vinden van deze bijeenkomsten. Word je ervoor uitgenodigd? Krijg je nuttige informatie? Kun je ideeën kwijt over ontwikkelingen in je buurt? Kun je kritiek uiten op plannen, wordt er rekening mee gehouden of staat alles al bij voorbaat vast?

Missen ze wat, de bewoners van Centrum-oost?

De verslagen

 

3 reacties

 1. Jeroen Verhulst schreef:

  Het Eilandenoverleg heeft los van alle procedures een wensenlijst gestuurd naar de gebiedmakelaarsals input voor het Gebiedsplan Centrum-Oost 2020. We hebben daarover een gesprek afgesproken in het Eilandenoverleg van 10 september. Ook als punten buiten de scope van het gebiedplan vallen, willen we graag een reactie. Onderstaand de link naar de wensenlijst:

  https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5d442582ca4500000198721b/1564747138741/2019-07-31+WENSENLIJST+EILANDENOVERLEG+VOOR+GEBIEDSPLAN+2020+STADSDEEL+CENTRUM.pdf

  groet,
  Jeroen Verhulst

  • Wijkcentrum d'Oude Stadt schreef:

   Wat een fantastisch initiatief! Voor het gebiedsplan 2020 zal dit te laat zijn, want dat ligt natuurlijk al klaar. Maar het zou een basis kunnen zijn voor het jaar daarop. Dit en dan wat er in zeg maar een half jaar nog bij komt.
   En dat dan in alle buurten met een buurtorganisatie. Een paar betaalde administratieve krachten om de boel te ordenen. Klaar!

 2. a. vega schreef:

  Wij worden wel voor buurtgesprekken uitgenodigd, maar de agendarichting en het resultaat is altijd van tevoren al bepaald.
  Feitelijk worden wij uitgenodigd om de door politici, ambtenaren en hun business partners gesmeden plannen te legitimeren.
  Wij worden uitgenodigd om ondemocratische business opportunities “democratisch” te maken.

  Dus ik bevind me in een spagaat, van de ene kant ga ik liever niet meer heen omdat ik niet misbruikt wil worden door politici, ambtenaren en hun business vriendjes, om hun zakken te spekken ten koste van de samenleving. Maar tegelijkertijd voel ik me schuldig omdat ik misschien mijn buurtbewoners had kunnen beïnvloeden om kritisch te gaan denken.

  De liberaal kleinburgerlijke mentaliteit heeft er toe geleid dat wij inmiddels zoveel zijn kwijtgeraakt. In Almere bijvoorbeeld, wonen talloze met hypotheekschuld beladen Amsterdamse vluchtelingen die door het gevoerde beleid van de laatste 30 jaar niet meer in hun geliefde Amsterdam kunnen blijven wonen.
  Erger nog, er lopen duizenden in Amsterdam geboren en getogen spookjongeren rond, de pechvogels van het liberaal beleid omdat zij geen woning en werk kunnen vinden. Zij die zich nergens kunnen inschrijven of zelfs een paspoort kunnen aanvragen, slapen vaak gewoon op straat. Zij schamen zich dood voor hun situatie en zwijgen in alle toonaarden daarover, alsof het hun schuld zou zijn dat zij de slachtoffers van het beleid zijn geworden. Deze mensen zijn moeilijk te herkennen omdat zij qua uiterlijk niet te onderscheiden zijn van andere jonge mensen. Persoonlijk ken ik meer dan een paar.

  Amsterdam is een van de rijkste steden in een van de rijkste landen ter wereld. Frappant detail: Amsterdam telt even veel nieuw rijke inwoners afkomstig uit werkelijk alle windstreken, van Wassenaar en de V.S. tot China, als de verstoten, gevluchte Amsterdammers tezamen met de spookjongeren. Wat een treurige samenleving!

  A. Vega