Tweedeling

Print Friendly, PDF & Email

Eind 2018, bij de behandeling van de conceptgebiedsplannen door de stadsdeelcommissie, hebben wijkraadsleden van d’Oude Stadt ingesproken op diverse punten. Onder andere over het wonderlijke verschil in “inspraak” tussen de twee stadsdeeldelen centrum-oost en -west. Het heeft geen indruk gemaakt. Dit jaar gebeurt weer hetzelfde.

C-west
In april/mei en oktober 2018 ontving het wijkcentrum uitnodigingen voor buurtbijeenkomsten in diverse buurten van centrum-west. Over ontwikkelingen in die buurten, gebiedsagenda, gebiedsplannen.  Uitnodigingen van stadsdeelambtenaren voor gesprekken van bewoners en ondernemers met gebiedsteams, en een suggestie dat je invloed kunt hebben op wat er in je buurt gaat gebeuren. Het toverwoord “samen” wordt ook gebezigd.
Ook in 2019 zijn er weer uitnodigingen verstuurd voor buurtbijeenkomsten in mei en juni.

C-oost
Dat soort uitnodigingen ontvangen bewoners van centrum-oost niet. Die moeten het doen met de behandeling in de stadsdeelcommissie waar ze kunnen inspreken. Op een moment dat alles al vastligt, hooguit zou de stadsdeelcie het dagelijks bestuur nog kunnen overreden om een kleine wijziging in zijn advies aan te brengen.
Dat inspreken op zo’n laat moment doen we maar tegen beter weten in; anders lijkt het net of we het helemaal eens zijn met de procedure en de inhoud. Onze tekst over de procedure rond de gebiedsplannen hebben we bewaard en kunnen we in november 2019 weer braaf komen oplezen.

Wallen
Maar er is nog een uitzondering: de Wallen (Oude Zijde), deel van centrum-west. Geen buurtbijeenkomsten maar wel een IBO (Integraal Burgwallen Overleg) waarin bewoners, ondernemers, gebiedsambtenaren, politie, enz. met elkaar spraken over alles wat er speelde. Samen werden er projecten gestart, om jaloers op te worden.

Kregen de bewoners te veel praatjes? Er kwam na november 2018 opeens geen uitnodiging meer. Terwijl er wel een bijeenkomst in april was gepland. Wat bleek: er zijn gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en instellingen. De conclusies uit de gesprekken waren vrijwel eensgezind; de behoefte aan een overleg met bewoners, ondernemers en organisaties is nog even groot, maar de vorm en de aanpak moet anders.

Zowel deze conclusies als een voorstel voor het IBO-in-nieuwe-vorm is besproken in het overleg van november. Wie de pech had in november verhinderd te zijn heeft daar niet van geweten: van dat overleg hebben wijkcentrum en bevriende bewoners ook geen verslag ontvangen.
Essentie van die nieuwe vorm is: een kleinere en vastere kern om continuïteit in het gesprek te hebben, gesprek i.p.v. informeren, agenderen van gesprek vanuit de buurt i.p.v. de voorzitter, herstel van balans tussen deelname bewoners – ondernemers – organisaties, deelnemers vertegenwoordigen een achterban of staan in contact met anderen in de buurt, tweemaal per jaar een breed overleg met de buurt en tussentijds een actievere communicatie met de buurt.
Minder bewoners dus, op onduidelijke wijze geselecteerd, en actievere communicatie houdt blijkbaar in: vertel de andere bewoners en organisaties vooral niet dat zij niet welkom meer zijn.
Twee keer per jaar overleg? Net zoiets dus als in de rest van centrum-west?

Stadsdeelcommissie
De stadsdeelcommissie centrum heeft de wens geuit dat zij meer betrokken wordt bij de gebiedsplannen. Dat lost niets op. De gemeente zou moeten zorgen voor fatsoenlijke inspraak. Hoor de bewoners niet aan, maar luister naar ze, en doe er wat  mee. En enquetes mogen niet sturend zijn, en niet alleen keuzes bieden die ambtenaren of politiek goed uitkomen.

Iedereen gelijk
Tenslotte: hoe gebiedsplannen tot stand komen, hoe inspraak geregeld wordt, waarover je kunt meepraten of zelfs meebeslissen, die regels mogen niet per buurt of per gebied of per stadsdeel verschillend zijn.

28 april 2019

 

2 reacties

  1. Jolande Coelho schreef:

    Inderdaad, een aantal weken geleden in de Rode Hoed. Een presentatie. Tafels met mooie plannen voor het centrum. Groener en nog mooier moet het worden. Geen enkele tafel over drukte, verkeer en opheffen van parkeerplaatsen in de nabije toekomst. Als bewoner met deze problemen had ik er niets te zoeken.

  2. Francien Schutte schreef:

    Inderdaad, de bewoners moeten worden gehoord en er moet door het stadsbestuur naar geluisterd worden en wel onafhankelijk, dus zonder vooroordelen en hun eigen mening. Er moet meer toezicht worden gehouden,
    handhaving op vele gebieden wordt niet uitgevoerd in verband met personeels tekort… Communicatie is zeer gebrekkig.