Thema-avond nieuw bestuurlijk stelsel

Print Friendly, PDF & Email

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt organiseert maandag 28 augustus om 19:30 uur een thema-bijeenkomst over het nieuwe bestuurlijk stelsel. Informatie en discussies tijdens de bijeenkomst kunnen u misschien helpen uw standpunt te bepalen. Aanleiding voor de bijeenkomst is het lopende inspraaktraject over de inrichting van het nieuw bestuurlijk stelsel, dat loopt tot 6 september. 

Op maandag 28 augustus vanaf 19:30 uur zullen mw. Monique Ruimschotel (lid van de huidige bestuurscommissie Centrum), dhr. Rutger Groot Wassink en Mascha ten Bruggencate (beiden Gemeenteraadslid) en iemand vanuit of namens het projectteam bestuurlijk stelsel informatie geven en uw vragen zo veel mogelijk beantwoorden. Door omstandigheden is de heer Rick ten Have helaas verhinderd. Als u nu al vragen hebt, stuur ze dan alvast naar wijkcentrum@oudestadt.nl.
De bijeenkomst vindt plaats in
het wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55. Inloop met koffie en thee vanaf 19:00 uur. Hoe kom ik daar?

Nu bestuurscommissie
De deelraad is in 2014 vervangen door een bestuurscommissie. De bestuurscommissie werd door de stemgerechtigde bewoners van het stadsdeel gekozen via kandidatenlijsten van de politieke partijen . De bestuurscommissie koos uit hun midden een Dagelijks Bestuur. Deze opzet is geëvalueerd.

Evaluatie
Aanleiding voor de verandering is het Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel van Alex Brenninkmeijer. Wij hebben daar eerder over bericht (klik hier). Op 15 februari nam de gemeenteraad het hoofdlijnenbesluit (klik  hier).

Voorstel voor 2018
Tegelijkertijd met de volgende gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart, stemt u voor kandidaten voor een stadsdeelcommissie. In het voorstel over de inrichting van het nieuwe bestuurlijk stelsel staat hoe dit gaat werken. Voor het stadsdeel Centrum totaal 8 personen, uit de gebieden Centrum-Oost en Centrum-West elk 4. Politieke en niet politieke groeperingen en stichtingen kunnen zich in het najaar 2017 verkiesbaar stellen via lijsten. Ook individuele personen, dan is het een lijst van 1 persoon, die dan de naam heeft van die persoon (dus bv. lijst Bakker). De leden van de stadsdeelcommissie kiezen uit hun midden een voorzitter.

Ook wordt voorgesteld dat niet de stadsdeelcommissie een Dagelijks Bestuur kiest, maar het college van B&W. Het college benoemt dus het dagelijks bestuur voor een stadsdeel. Waar de kandidaten vandaan komen is onduidelijk; of dit gekozen politici zijn, ondernemers, of leden van bevriende koningshuizen…  Aangegeven is wel hoe dit dagelijks bestuur als verlengd lokaal bestuur van het college gaat werken, hoe de stadsdeelcommissies werken en het dagelijks bestuur en de gemeenteraad gaan adviseren. De stadsdeelcommissie heeft alleen een adviserende rol naar het door het college benoemde dagelijks bestuur over zaken die het stadsdeel betreffen.

Goed idee, of niet?
Meer details over de inspraak en het nieuwe bestuurlijk stelsel leest u op www.amsterdam.nl/nieuwbestuurlijkstelsel.
Lees ook: Tandeloze adviescommissies catastrofaal voor de stad

Inspreken
Ter inspraak liggen voor: de nadere keuzes voor de inrichting van het bestuurlijk stelsel 2018 (uitgewerkt in de concept verordening op het lokaal bestuur en de toelichting daarop). U kunt uw zienswijzen indienen tot 6 september 2017. Inspraakreacties kunnen verstuurd worden via e-mail: bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl, of per post: Bestuurlijk Stelsel 2018, Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam.

De huidige bestuurscommissies van de stadsdelen wordt ook om advies gevraagd. Uw adviezen en die van de bestuurscommissies worden betrokken bij het definitieve besluit over het nieuwe bestuurlijk stelsel eind september 2017.