Raadsadres Bestuurlijk Stelsel

Print Friendly, PDF & Email

De bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo vergaderde 9 november in de Boomsspijker. Op de agenda stond het nieuwe Bestuurlijk Stelsel. De presentatie gaf aanleiding om een raadsadres te sturen.

De Bewonersraad is de buurtvergadering van de Nieuwmarktbuurt en Groot Waterloo. Buurtgenoten beraadslagen over het wel en wee van de buurt. Alle aanwezigen op de vergadering zijn met elkaar en alleen dán DE BEWONERSRAAD.

In de bewonersraad werd gesproken over het nieuwe Bestuurlijk Stelsel. Op 21 maart 2018 kiezen de bewoners van Amsterdam een nieuw bestuur voor de stad. Bewoners kiezen een kandidaat voor de gemeenteraad van Amsterdam én een kandidaat voor de stadsdeelcommissie. Binnen het stadsdeel wordt een dagelijks bestuur benoemd door de Raad, met eigen taken en bevoegdheden. Amsterdammers adviseren dat dagelijks bestuur via de stadsdeelcommissie. De te kiezen kandidaat voor de stadsdeelcommissie is een buurtbewoner die een woongebied vertegenwoordigt.

De Bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo van 9 november besloot na de presentatie unaniem van zijn afkeuring blijk te geven door een raadadres te sturen.  Dat raadadres kunt u lezen in de Bijlage onder aan. Dat raadadres stond op de agenda van de gemeenteraad van 29 november.

Ook andere bewonersorganisaties hebben na de inspraakronde bijeenkomsten over het onderwerp gehouden. Bijvoorbeeld op 23 november in de Staatsliedenbuurt, en op 27 november in de Witte Boei, georganiseerd door buurtorganisatie 1018. Verder heeft de gemeente in alle stadsdelen een informatieavond belegd. Het wantrouwen onder bewoners is groot, en veel vragen komen overeen met de vragen in de Bewonersraad. In de informatie avond in Amsterdam-C hoorde een bezoeker dat je 225 euro moet neertellen om je kandidaat te kunnen stellen; als je gekozen wordt krijg je dat bedrag terug. Dus als je niet … In de Witte Boei werd gezegd dat het dagelijks bestuur van een stadsdeel bestuurscommissie gaat heten. De verwarring ten top. Het Parool van donderdag: “Kiezers moeten er rekening mee houden dat zij straks in het stemhokje een rol behang moeten uitrollen om de kandidaat van hun voorkeur terug te vinden.”

Parool
Ondertussen liet de commissie-Brenninkmeijer via Het Parool weten dat het bedachte systeem ‘een liefdeloos compromis’ is. Op AT5 “pareerde” D66-raadslid Mascha ten Bruggencate,  de op woensdag 29 november ingestuurde brief van Brenninkmeijer. De bezwaren van de heer Brenninkmeijer tegen de voorgestelde vernieuwing van het stedelijk bestuur vindt ze te laat en niet via het juiste kanaal. Over de inhoudelijke kant van zijn betoog zei ze helaas niets. Dat maakte dat mw J. Willers, een van de medeschrijvers van het raadsadres aan haar een e-mail stuurde.

E-mail
Mascha ten Bruggencate wordt in die e-mail vriendelijk plus dringend verzocht het raadsadres van de Bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo (weer eens) te lezen. Het is al ongeveer twee weken in haar bezit en heeft dezelfde bezwaren – en nog een paar – tegen het voorstel als de heer Brenninkmeijer.

Jet Willers: “Tot uw geruststelling kan ik, als opsteller van het raadsadres, verklaren dat er niets onwelvoeglijks in voorkomt. Het is gewoon de uitdrukking van een in onze buurten algemeen voorkomende mening, gebaseerd op logische argumenten en gezond verstand. Doe eens gek, overtuig uzelf en uw fractie van het bestaan van deze logische argumenten en dit gezonde verstand, en van de enige goede mogelijkheid: daar ook gebruik van te maken! Ik wens u veel wijsheid, voor de stad”.

 

Mascha ten Bruggencate, gemeenetraadslid D66 Amsterdam, reageerde daarop met: “Ik heb uw raadsadres gelezen en zal het er vandaag bij mijn voorbereiding voor het debat nog eens bijpakken. Mijn opmerking over de brief van gister ging ook echt over de brief in het Parool, daar stond niets nieuws in en juist het uitgebreide rapport van het onderzoek van Brenninkmeijer hebben wij goed gelezen en bestudeerd, vormt een pijler onder het ontwerpen van dit nieuwe stelsel”.

Bijlage

Lees hier meer over het bestuurlijk stelsel en/of bekijk het onderstaande filmpje van de gemeente Amsterdam

Zo werkt het nieuw bestuurlijk stelsel van Gemeente Amsterdam