Oproep: thuis geluid meten tijdens de Europride

Print Friendly, PDF & Email

geluidapp

De burgemeester wil de bewoners betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe evenementenbeleid, een uitnodiging waar de VVAB en het Wijkcentrum d’Oude Stadt graag op ingaan. De VVAB blaast de actie ‘zelf thuis geluid meten’ nieuw leven in door daar op de drukste dagen van de EuroPride op 5 en 6 augustus weer mee aan de slag te gaan.

Woont u bij een EuroPride locatie?

De VVAB en het Wijkcentrum d’Oude Stadt roepen u bij deze op om mee te doen en hebben een voorlichtingsavond belegd op:

Maandagavond 1 augustus 20.00 uur in het gebouw van Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

Het onderzoek
Het onderzoek is niet alleen bedoeld voor leden van de VVAB, maar voor iedereen die langs de route van de botenparade woont, en/of dichtbij een of meer andere EuroPride locaties. En zeker ook bewoners van woonboten.
Het onderzoek is ook niet alleen bedoeld voor degenen die in hun woning overlast hebben van de muziek op straat, maar ook voor degenen die het allemaal prachtig vinden. Het gaat om de cijfers.

Met het onderzoek wordt bekeken hoeveel evenementsgeluid doordringt in de woningen van de binnenstad. De metingen vinden daarom vooral plaats in uw woning. Dat meten kunt u zelf doen met een smartphone of i-pad. Misschien ook met andere tablets, probeer dan de instructies voor de i-pad (zie onderaan: ‘zelf evenementengeluid meten’). Maar ook als u zulke apparaten niet heeft, kunt u toch meedoen (zie hier onder Laten meten?)

De VVAB en zijn deskundigen zullen de resultaten en eventuele conclusies aan de gemeente aanbieden als inbreng in de discussies over het nieuwe evenementenbeleid.

Aanmelden
Als u mee wilt doen, wordt u verzocht zich tijdig aan te melden op het mailadres van Egbert Boeker vvabnois@xs4all.nl, met vermelding van uw naam, postadres en mailadres. En wilt u dan ook aangeven of u op 1 augustus wel of niet aanwezig zult zijn?

De voorlichtingsavond
U krijgt die avond informatie over het onderzoek, een technische instructie over het gebruik van de apps voor smartphone of eventueel tablet, en er wordt ook afgesproken wie waar gaat meten. Er wordt geoefend om er handigheid in te krijgen, en ook hoe de metingen verstuurd kunnen worden naar het onderzoeksteam.

Laten meten?
Als u zelf geen smartphone heeft, maar wel graag wilt dat het Europride-geluid in uw huis wordt gemeten door een deskundige, kunt u dat eveneens kenbaar maken via het mailadres van Egbert Boeker: vvabnois@xs4all.nl.
De VVAB heeft inmiddels versterking gekregen van Peter van Velzen, allround fysicus en wetenschapper. Op 6 augustus zullen er 1 of 2 mobiele ploegen georganiseerd worden om op verschillende locaties binnen en buiten te meten.
Voor een goed onderzoek zijn veel aanmeldingen  nodig van bewoners die willen meedoen. Buiten meten is makkelijk voor de deskundigen, maar om binnen te meten moet wij welkom zijn. Dus wilt u ook vrienden, bekenden en familie doorgeven, die langs de route of op de andere locaties wonen, nadat u hun toestemming hebt gekregen natuurlijk? Graag met een tijd waarop wij mogen aanbellen, plus telefoonnummer,  ergens tussen 12 en 20 uur, liefst enkele keren.

Nieuwe uitgebreide instructie online
Verder maken we u attent op de nieuwe, uitgebreide instructie voor het zelf meten die op de VVAB-site is verschenen. Daarop is duidelijk aangegeven hoe men metingen kan verrichten met diverse types smartphones (Apple, Android en Windows) en hoe men de meetresultaten moet opsturen. Gezien het grote belang van de geluidsproblematiek verwacht de VVAB veel aanmeldingen.

Lees de handleiding: Zelf evenementengeluid meten!

Er staan drie handleidingen, de eerste voor gebruik van de Iphone of Ipod. Als tweede de handleiding voor de Samsung Galaxy. De meeste andere phones werken ongeveer net zo, evenals de IPad.