Bewoners Amsterdamse Binnenstad in gesprek met burgemeester

Print Friendly, PDF & Email

EuroPride

Het wijkcentrum heeft naast andere bewoners(organisaties) op 22 juni bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de vergunning van de EuroPride. Vorige week was er al een voorbesperking. Vanmiddag was het gesprek met de burgemeester. Naar aanleiding daarvan heeft het wijkcentrum  onderstaand persbericht verzonden.

Vanmiddag 29 juni heeft een gesprek plaatsgevonden op het Stadhuis met de Burgemeester, bewoners(organisaties) uit de binnenstad, waaronder een delegatie van het bestuur van het Wijkcentrum d ’Oude Stadt en de organisator AGP. Dat gesprek ging over de bezwaren van bewoners tegen een aantal aspecten van de verleende vergunning voor de EuroPride. De bewoners vinden de Gay Pride (dit jaar EuroPride) belangrijk, het jaarlijkse feest van vrijheid, diversiteit en solidariteit dat helemaal bij Amsterdam thuishoort. Maar bewoners vinden ook dat een leuk feest voor iedereen leuk moet zijn en dat de gemeente zich moet houden aan haar eigen regels.

Overlast
Jaar in, jaar uit hebben te veel bewoners in de binnenstad te veel overlast van evenementen in hun woonomgeving. De jaarlijkse Gay Pride is dit jaar als EuroPride in duur meer dan verdubbeld, het aantal feestlocaties is uitgebreid, klachten over langdurige extreme geluidsoverlast worden niet gehoord, etc.; van dat alles hebben de bewoners meer dan schoon genoeg. De irritatie wordt groter en het begrip voor de overlast ontbreekt echt bij de ambtenaren.

Gesprek
Het gesprek met de burgemeester was vertrouwelijk. In de loop van de volgende week meldt de gemeente op welke punten tegemoet kan worden gekomen in de steeds terugkerende overlast die bewoners ervaren bij grote evenementen in de binnenstad. Eigenlijk zijn de bewoners gewoon te laat bij dit traject betrokken, dat veel te laat is opgestart. Hierdoor konden de bewoners feitelijk alleen nog maar zienswijzen inbrengen en daarna bezwaar maken.

Echte overlast
Al eerder is toegezegd dat er meer en grotere afvalbakken komen, dat rommel nog tijdens de vele feesten wordt opgeruimd en dat de plaskruizen en dergelijke op tijd worden geleegd en opgeruimd. Daar zijn de bewoners uiteraard heel blij mee. Echter de verstrekte vergunning komt op een aantal besproken essentiële punten niet tegemoet aan de eerder geuite bedenkingen. De grootste bronnen van overlast voor de bewoners zijn blijven staan, of zijn zelfs erger geworden. Een aantal organisatorische zaken is onduidelijk, of niet goed geregeld

Naar de rechter
Ongeacht de daadwerkelijke uitkomst van het gesprek met de burgemeester, worden die bezwaarschriften pas in behandeling genomen wanneer de EuroPride al van start is gegaan. De hele bezwaarprocedure zal pas afgerond zijn lang nadat de EuroPride afgelopen is.

Daarom vraagt het wijkcentrum een voorlopige voorziening bij de rechter in een poging voor de belangrijkste klachten een oplossing te bewerkstelligen vóórdat het evenement van start gaat. Dit doet het Wijkcentrum mede namens de bewonersorganisaties Comité Walbewoners Prinsengracht, Comité woonboten Prinsengracht, bewoners van de Westelijke Grachtengordel, Samenzeedijk en een aantal individuele bewoners.

Het wijkcentrum houdt de mogelijkheid open om die procedure bij de rechter in te trekken, maar ziet daar voorlopig geen reden toe. Dat komt omdat de bewoners ook na het gesprek met de burgemeester te weinig merken van enige aanpassingen op de eindtijden en de extreme geluidsoverlast. Wij houden de lijnen open voor een constructief vervolggesprek.

Klik op hier voor het Verzoek Voorlopige Voorziening