Naar de rechter

Print Friendly, PDF & Email

EuroPride

Naar aanleiding van het gesprek met de burgemeester heeft het wijkcentrum d’ Oude Stadt een persbericht verzonden. Inmiddels is de toegezegde brief ontvangen. Het antwoord van het wijkcentrum is ook al verzonden, met de mededeling dat van intrekken van het verzoek bij de rechter geen sprake kan zijn.

Op 29 juni heeft een gesprek plaatsgevonden op het Stadhuis met de Burgemeester, bewoners(organisaties) uit de binnenstad, waaronder een delegatie van het bestuur van het Wijkcentrum d’Oude Stadt en de organisator AGP. Aan de bewoners(groepen) die een zienswijze indienden op de vergunningsaanvraag voor de EuroPride is een brief beloofd. Met datum 5 juli stuurde de burgemeester een antwoord op schrift aan bewoners. Daarin doet de burgemeester een aantal toezeggingen, waarbij de afsluiting van de Prinsengracht van 6 tot 7 augustus 08.00 uur  in het oog springt en conform het verzoek is. Wat het wijkcentrum dan weer niet begrijpt is waarom dat niet in het overleg op 2 juni met ambtenaren en APG al kon worden toegezegd en er allerlei drogredenen werden aangevoerd omdat maar niet te hoeven doen.

Teleurstellend
De meeste bewoners(organisaties) vinden de brief echt teleurstellend. Een paar verbeteringen, maar ook onvoldoende concreet. De meeste toegezegde maatregelen zijn slechts handhavingsmaatregelen die door de gemeente sowieso genomen dienen te worden (de artikelen 2.17, 2.18, 2.20, 2.48, 4.17, 4.27 en 5.11 van de AVP gaan hierover). Ook staat onterecht in de brief dat de bewoners met steeds weer nieuwe wensen gekomen zijn, immers alle wensen (en eisen) zijn in de zienswijzen beschreven, en er zijn geen nieuwe bij gekomen.

Daarmee stoort de inhoud van de brief, die een doorzichtige poging doet om de gemeente  zo positief mogelijk te profileren. Want als er echt geluisterd zou zijn naar de bewoners en hun jarenlange klachten serieus genomen zouden zijn, lag er niet een vergunningsaanvraag voor, zoals die voorlag. En waren de zienswijzen echt gelezen, lag er niet de vergunning zoals die gegund is. Bovenal bevat de brief geen enkele oplossing voor:

  • de Zeedijk, waar het probleem blijft van te veel bezoekers, te veel decibellen, er geen garantie is voor de bereikbaarheid van de woningen en de bezorgdheid blijft bestaan over de vluchtwegen en dus ook de afgesloten stegen.
  • de lange duur op de verschillende locaties (tijdens de Hartjesdagen op de Zeedijk kan het trouwens wel; straatfeest tot 22:00, en ook buiten het centrum tijdens de EuroPride).
  • het geluidsvolume, daaraan is niets veranderd.

Daarmee doet de gemeente geen recht aan haar plicht om haar bewoners een goede leefomgeving te bieden. Hierdoor blijft de reden van het wijkcentrum en bewoners(organisaties) om het verzoekschrift in te dienen recht overeind staan.  Daarom is er geen reden om de rechtszaak in te trekken.

Zitting
Het wijkcentrum en de gemeente cs zijn door de voorzieningenrechter uitgenodigd voor de behandeling op 19 juli om 15.30 uur Toren F de Parnassusweg 220. Voor ligt het verzoek voor de belangrijkste klachten een oplossing te vinden vóórdat het evenement van start gaat. Het verzoek voor een voorlopige voorziening doet het Wijkcentrum mede namens de bewonersorganisaties Comité Walbewoners Prinsengracht, Comité woonboten Prinsengracht, bewoners van de Westelijke Grachtengordel, Samenzeedijk en een aantal individuele bewoners.

Stukken: