Proef Knip Weesperstraat pas 2023

Print Friendly, PDF & Email

De Pilot knip in de Weesperstraat wordt uitgesteld. Reden? Het verkeersaanbod, dat gedaald is met 30%. Een nieuwe realiteit. Maatregelen in de Agenda Autoluw lukte dat niet.

De Knip Weesperstraat zorgt er voor dat de Wibaut-as geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Binnen de Agenda Autoluw is bedacht dat niet meteen te regelen, zoals bij de Munt, maar als proef begin 2021 (maatregel 13 pagina 45). Na discussie in november 2020 in de gemeenteraad werd de proef al ingekort tot 6 weken en in februari eerder uitgesteld. Die proef gaat nu niet door, maar pas begin 2023. Na de renovatie van de Piet Heintunnel. Dat staat in de brief van 1 april van de wethouder (zie bijlage onderaan). Geen grap, omdat het totale verkeer op de Wibaut-as 30% minder is.

Patroon
Het verkeersaanbod van personenauto’s is 35% minder, van bussen zelfs 80% minder. Het aanbod van vrachtwagens is gelijk staat er in de brief. De gemeente weet dus heel goed wat door de de stad rijdt. Die proef van een paar weken, die nu toch geen definitieve Knip brengt, past in een herkenbaar patroon van vertraging. Om maar geen concrete echte maatregelen op deze Wibaut-as in te voeren. Voor de leefbaarheid.

Onderzoek
De wethouder kondigt in diezelfde brief onderzoek aan om de lucht, geluid, veiligheid en leefbaarheid op die Wibaut-as te verbeteren. Ergens voor de zomer komt de wethouder met meer informatie. Daarmee lijkt het alsof de wethouder slecht geïnformeerd is, want echt er is door de gemeente al genoeg onderzoek gedaan. Zelfs al besloten, maar nooit uitgevoerd.

In 2002 besloot de raad al de Weesperstraat blijvend te versmallen. In 2010 zou dat zelfs versneld uitgevoerd gaan worden. Nooit uitgevoerd. In 2016 was er een kentekenonderzoek op de S100 en Wibaut-as. Conclusie pas 2018 gepubliceerd: maatregelen leveren veel op. In 2018 onderzocht de gemeente de mogelijke beëindiging van de Wibautas als plusnet — corridor voor autoverkeer (zie de sheets). Conclusie: minder verkeer kan.

Wethouder Dijksma wilde dat niet. Er werd aangedrongen op een kentekenonderzoek. Dat er nooit kwam. Binnen de Agenda Autoluw werd in plaats daarvan maar besloten tot de tijdelijke knip; een pilot. Van uitstel komt afstel kopte Zeeger Ersting al. Hij was de indiener van de motie om een Kip te onderzoeken. In de Agenda autoluw staat als Ambitie voor Later: In 2040 hebben de autohoofdroutes in de stad een leefbaarheidsimpuls gekregen. Op deze manier zal dat ook wel weer niet doorgaan.

Besluiten NU!
Het beleid van de vorige wethouder Litjens (VVD) blijft gewoon in stand; doorstroming, doorstroming, doorstroming. Dat beleid gaat voorbij aan de nieuwe realiteit en de kans die dit biedt voor bewoners en bedrijven tot in de omliggende buurten. De wethouder zou niks verder moeten onderzoek, maar meteen tot maatregelen moeten besluiten, waarbij de bereikbaarheid blijft, maar de enorme hoeveelheid doorgaand verkeer (tot 60%) wordt weggehaald. Noem dat een pilot! Dus: versmal die Weesperstraat blijvend en handhaaf maximaal 30 km (dat is het nu al)!

Bijlagen:

3 reacties

 1. Yukki schreef:

  Beste Paul,
  Heel vervelend om te lezen dat jullie als kopers af zijn gegaan op de mooie verkooppraatjes van de verkopende partij, maar elke Amsterdammer weet hoe belangrijk de IJtunnel voor de bereikbaarheid van Amsterdam is. De Weesperstraat en de Valkenburgerstraat zijn nu eenmaal de hoofdverkeersroute naar en van deze tunnel. Iedereen is voor minder verkeer dat er toch niet hoeft te zijn maar de oplossing hiervoor is niet een knip met omrijdend verkeer tot gevolg. Dit geeft immers slechts overlast elders, in buurten en straten waar dat voorheen niet was. Dat moeten we die mensen niet aandoen. De enige werkbare oplossing is, net als in andere steden allang gebeurt, toegang verlenen aan bestemmingsverkeer middels een camerasysteem met kentekenregistratie voor bestemmingsverkeer en aangemeld verkeer. Dat moet de gemeente nu snel invoeren om niet-bestemmingsverkeer in het centrum tegen te gaan. Hoe dat moet met een hoofdverkeersroute door de IJtunnel is de vraag, Amsterdam moet immers wel bereikbaar blijven, maar voor het centrum (boven de S100 en onder het IJ) is dit de uitkomst om minder verkeer te krijgen en alleen bestemmingsverkeer toe te laten. Hopelijk voert Amsterdam dit snel in! Wat zeker niet moet gebeuren is nog een knip (net als de vreselijke knip bij de Munt) met als gevolg sluipverkeer door de oude stad en aantasting van de huizen en kades in werelderfgoed gebied!

 2. Paul schreef:

  Dag Yukki,

  Ik ben een van die bewoners in de Valkenburgerstraat. En we wisten echt niet waar we aan begonnen. In de folder van de bouwer MABON staat namelijk iets heel anders. Verwezen wordt zelfs naar het beleid van de gemeente:

  ln het kader van het gemeentelijk beleid is ervoor gekozen om het autoverkeer dat door de binnenstad rijdt, maar een andere bestemming heeft, zoveel mogelijk uit de Valkenburgerstraat te weren. De Valkenburgerstraat wordt op termijn een stadsring met twee verkeersstroken. De kruispunten Foeliestraat/ Prins Hendrikkade en het Mr. Vissersplein zullen ter zijner tijd aan de nieuwe situatie worden aangepast. Klik hier voor de Koopfolder van Mabon inzake Markenhoven

  Hoe dan ook sta ik niet alleen in het streven om het doorgaande verkeer (het verkeer dat hier niet hoeft te zijn, 60%!) uit de binnenstad te weren. Dat hoeft niet noodzakelijk met een knip. De gemeente weet donders goed hoe. Alleen gaat het veel te traag. Ga naar https://www.autoluw.nu/ en sluit je aan!

 3. Yukki schreef:

  Heel slecht idee om maar steeds hoofdwegen af te sluiten net als men gedaan heeft bij de Munt! Dit verkeer is gewoon over de kwetsbare grachten uitgeweken met alle zichtbare (verstevigde en afgesloten kades) en onzichtbare gevolgen! Dit moet Amsterdam niet nogmaals willen. Waar denken de indieners dat het verkeer heen zal gaan? Dat gaat zich mengen op de overvolle Stadhouderskade om daarvandaan via de grachtengordel het centrum te bereiken! Dus nog meer verkeer over de kwetsbare grachten waar de rekening van nu al €1 miljard aan verzwakte en te herstellen kademuren verder zal oplopen.

  Iedereen die in de nieuw gebouwde woonblokken rond de Valkenburgerstraat is komen wonen wist waar ze aan toe waren, wonen aan een hoofdverkeersader! Dan moet je niet later gaan zeuren dat het daar druk is en ongezond om te wonen! Veel erger is het voor bewoners die geconfronteerd worden met het sluipverkeer van een opeens afgesloten Weesperstraat en hier geen rekening mee konden houden toen ze besloten om zo’n (duur) huis aan te schaffen op een rustige plek. Hetzelfde geldt voor de dure panden op de grachten waar nu door al het zware verkeer kades en huizen kapotgereden worden en slechts tegen hoge kosten te beschermen (nieuwe funderingen) en zitten met de jarenlange ellende van te vervangen kademuren. Unesco gebied moet beschermd worden en dus autoluwer worden, niet drukker door sluipverkeer van een afgesloten Wibautas!