Knip korter

Print Friendly, PDF & Email

Woensdag 25 november besprak de gemeenteraad de ‘knip’ in de Weesperstraat. Via moties werden enkele aanpassingen op het plan voorgesteld. Niet alle voorstellen haalden het, wel dat de de knip korter duurt.

In de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) van 29 oktober 2020 was de Knip in de Weesperstraat al besproken. Daar bleek dat de Knip niet in februari start, maar pas 15 maart en 8 weken duurt. In de gemeenteraad van 25 november werd nogmaals gediscussieerd over deze pilot. Zelfs over afstel werd een motie ingediend.

Na tellen van de digitale stemmen over de ingediende moties gaat de Pilot knip in de Weesperstraat maar 6 weken duren (t/m 26 april (tot koningsdag). Ook wordt de knip ’s nachts geopend van 23:00 uur tot 6:00 uur in de ochtend (voor auto’s, 1 nachtbus, taxi’s, motoren). Een definitieve go/no go-beslissing volgt in februari 2021, mede op basis van de ‘corona gerelateerde’ omstandigheden op dat moment.

Bewoners
Bewoners in de Valkenburgerstraat strijden al jaren om minder verkeer in hun straat. Door die straat gaan 25.000 voertuigen per dag en dat 7 dagen in de week! Samen met bewoners in de Weesperstraat verzochten ze eerder het college de knip geen 8, maar 16 weken te laten duren. Die verlening kon niet vanwege de planning van de aanpak van de Piet Heintunnel. Door de latere start hebben bewoners wel meer ruimte voor een positieve insteek bij de knip.

Pilot
De pilot wordt niet alleen een project van de gemeente, maar ook van ondernemers en bewoners. Nu de duur van de knip verkort is naar 6 weken, zal na de eerste 4 weken voor gewenning van het verkeer nog maar 2 weken overblijven voor de metingen (luchtkwaliteit, verkeersintensiteit etc.). Onderdeel van het project is ook dat een stedelijke visie (Visie Oostelijke Binnenstad) wordt ontwikkeld. De gemeente zal tijdens de knip zorgen voor meer groen op die route. Ter hoogte van de studentenflat komt er zelfs op de middenberm een heel klein pocketparkje.

Gezamenlijke plannen
Bewoners en de BIZ Knowledge Mile zijn bezig om zowel vooraf als tijdens de knip iedereen ervan te doordringen dat 60% van het verkeer daar geen bestemming heeft, dus doorgaand verkeer is en op die route echt gemist kan worden. Beide zien alleen maar kansen voor het gebied bij minder verkeer. Daarom wordt samen met de gemeente gewerkt aan plannen voor de periode van de knip om bijvoorbeeld te laten zien hoe het gebied ook kan zijn. Denk aan een terugblik en vooruitblik: hoe zag ziet de Weesperstraat uit 5 jaar voor/na nu. Of laat zien in welke Europese steden (bijvoorbeeld Parijs) al veel eerder en met succes hoofdwegen zijn afgesloten voor doorgaand verkeer, of manifestaties, audiotours etc. Alles met inachtneming van de dan geldende Corona-maatregelen.

Achtergrond Knip

Plattegrond met knip in de Weesperstraat en aanvullende knips

Door de tijdelijke afsluiting (‘knip’) van de Weesperstraat tussen de Nieuwe Keizersgracht en de Nieuwe Herengracht is geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk (met uitzondering van de nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer). Alle bestemmingen blijven bereikbaar. Mogelijk zijn tijdelijk andere routes nodig om bij de bestemming te komen. Voor fietsers en voetgangers verandert er niets. Na afloop van de pilot wordt alles weer naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht.

Om te voorkomen dat het verkeer een weg gaat zoeken door de vaak smalle straten rondom de knip op de Weesperstraat, sluit de gemeente ook af de Anne Frankstraat, de Hoogte Kadijk tussen Kruithuisstraat en Geschutswerf en de Kattenburgergracht.

Bijlagen