Doorgaan Knip Weesperstraat vaag

Print Friendly, PDF & Email

4 februari meldde de nieuwe wethouder de Vries (MLW) dat de pilot Knip in de Weesperstraat in maart niet doorgaat. De corona situatie is de reden, waardoor een onderzoek niet representatief wordt. Gesproken is over een alternatief, maar niets is zeker.

De wethouder sprak voor het eerst in de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW). Hij vindt dat door de huidige corona situatie de Knip niet kan doorgaan. De hoeveelheid verkeer is door de lockdown veel minder dan normaal. Gaat de Knip in maart door dan zou de uitkomst wel interessant zijn, maar niet representatief voor wat er normaal in de stad rijdt. Volgende week besluit de wethouder definitief de no-go.

Alternatief
Een alternatief is de pilot in mei-juni te laten plaatsvinden. Een periode van 5 of 6 weken voordat de werkzaamheden in de Piet Heintunnel beginnen. Dat wordt nu onderzocht. Een besluit daarover valt eind maart. Daarbij wordt rekening gehouden met de dan geldende corona situatie. Het kan ook zomaar 2023 worden……

Uitstel of afstel
Raadslid Ernsting gaf in november al aan dat van uitstel, afstel komt. Daarom werd toen gekozen voor geen uitstel, wel korter. Maar nu dus niet. Dat vindt de VVD prima, maar ziet dat de deur op een kiertje open blijft staan om alsnog de pilot uit te voeren. Ook Denk is blij dat de pilot niet doorgaat, vindt de 2 miljoen investering ongewenst en laat merken dat zij staan voor “geen enkele knip in het hoofdnet auto’s”.

Volgens de wethouder dwingen de omstandigheden er toe om de pilot nu niet te doen, maar het is nu dus uitstel. De voorbereidingen van de pilot zijn niet voor niets geweest. De pilot vindt alleen later plaats. Het geld, 2 miljoen, waarvan er al 1 miljoen is uitgegeven, wordt echter niet goed besteed als er een derde lockdown komt.

De pilot wordt niet gedaan om ondernemers het leven zuur te maken, maar om hen kansen te bieden en voor de luchtkwaliteit. Zeker nu door corona maatregelen de luchtkwaliteit spectaculair verbeterd is, door minder verkeer. Hij wil heel graag weten hoe het nu zit, daarom de pilot in mei-juni, tenzij…..

De Vries: “Als je ook verantwoordelijk bent voor luchtkwaliteit, dan zie je door de corona, hoe relevant minder verkeer is op de plekken waar normaal veel autoverkeer is en ook mensen wonen, zoals de Valkenburgerstraat, dan besef je dat je deze kant op kunt gaan.

D66 vindt de reactie van de wethouder te kort door de bocht bij het jubelen over de luchtkwaliteit, terwijl we allen in een economische crisis zitten. Goede gezondheid is belangrijk, maar een vitale economie toch ook? Deze wethouder moet toch ook verder kijken dan alleen de verantwoordelijke portefeuilles.

De Vries:”Ik probeerde alleen duidelijk te maken dat er lokaal een heel specifiek effect optreedt in straten met (voorheen) veel verkeer op de bewoners daar. En dus maatregelen voor minder verkeer op die plek de bewoners (en ondernemers) verbetering van de luchtkwaliteit oplevert. Maar we moeten niet het economische aspect uit het oog verliezen.”

En maar vertragen
Aanleiding voor de knip was een motie begin 2018 (voor de verkiezing). De toenmalig wethouder Dijksma wilde eind 2018 de motie afdoen. Raadsleden dwongen echter nader onderzoek af. Met te weinig druk, want het werd pas na de agenda Autoluw opgepakt. De resultaten van de pilot hadden al lang beschikbaar kunnen zijn.

Bewoners en ondernemers
Bewoners en ondernemers op die Wibaut-as waren vorig jaar al overleg met de projectgroep Knip van de gemeente. Zij hebben daar een aantal ideeën neergelegd over extra activiteiten tijdens die Pilot knip. Zelfs ideeën als de pilot onverhoopt niet doorgaat. Bewoners willen samen met ondernemers juist iedereen in de wijde omgeving duidelijk maken wat de voordelen zijn van minder (doorgaand / onnut) verkeer op die verkeersader. Niet alleen op de luchtkwaliteit, maar ook de mogelijkheden die ontstaan om het gebied anders in te richten en te gebruiken.

Een stuk uit de videobijeenkomst Knowledge Mile BIZ (ondernemersvereniging op de Wibaut-as) van 2 februari 2021| Hoe ziet de Knowledge Mile er over dertig jaar, in 2050, uit? Over dromen en realiseren daarvan

2 reacties

  1. Yukkie schreef:

    Denk heeft in dit geval gelijk: geen knips in hoofdnet auto’s! Dat leidt immers alleen maar tot overlast elders in buurten en wegen die daar helemaal niet op berekend zijn. Iedereen wist toen ze hier langs de drukke Valkenburgerstraat kwamen wonen dat dit een drukke doorgaande route was van en naar de IJtunnel…… zoals de heer Waasdorp ook schrijft. Dan moet je niet de overlast willen verplaatsen naar andere rustige buurten waar de bewoners last gaan krijgen van sluipverkeer. Of andere wegen zoals de S100 Stadhouderskade met nog meer extra verkeer dat gedwongen moet omrijden gaan belasten. Er is daar al minstens net zoveel luchtverontreiniging dus wat schieten we ermee op?? Het verplaatst de problemen alleen maar! Dus afstel van de knip en alle knips in het centrum van Amsterdam. Daarvoor moet een alomvattend plan komen met cameratoegang voor bewoners, bevoorraders, werklui etc om het doorgaande verkeer te ontmoedigen. Deelmaatregelen leiden alleen maar tot overlast elders!

  2. Roland Waasdorp schreef:

    De relatief korte én behoorlijk brede Valkenburgerstraat heeft inderdaad te maken met een verhoogde uitlaatgasuitstoot, dat was al bekend toen in de jaren 90 de woningbouw werd gerealiseerd en bewoners zijn daar dus altijd van op de hoogte geweest….de mogelijke knip gaat door stilstand en filevorming voor een enorme luchtvervuiling zorgen langs de gehele S100 (Mauritskade, Zeeburgerdijk, Panamalaan, Piet Heinkade) én een verhoogde verkeersdruk geven in de nu autoluwe Sarphatistraat en Czaar Peterstraat om nog maar te zwijgen over de enorme toename van verkeer in de Kattenburgerstraat, ook al door de eenrichtingsafsluiting van de Oostelijke toegang (Odebrug) .dat is niet alleen verpláátsen van het milieuprobleem, maar het willens en wetens ook nog eens extreem vergroten. Daar hooe ik niemand over…..