Oproep Buurtparkeren.nu

Print Friendly, PDF & Email

buurtparkeren

De actiegroep buurtparkeren.nu doet de volgende oproep:

Bewoners buiten spel gezet: Uw steun OPNIEUW hard nodig voor Buurtparkeren.nu

 

Beste buren en buurtbewoners,

Sinds 2014 is de petitie ondertekend die de gemeente oproept te starten met een proef buurtparkeren om een einde te maken aan nodeloos zoekverkeer, parkeer- en milieuoverlast in onze binnenstad. Buurtparkeren, door bijna 1000 bewoners gedragen en ruim gemotiveerd met praktijkvoorbeelden, is door VVD-wethouder Litjens vorige maand zonder tekst of uitleg terzijde geschoven en vervangen door vijf maatregelen “bedoeld om de parkeeroverlast op de Groenburgwal aan te pakken”. Zie deze brief.

Voor de Groenburgwal? Buurtparkeren voor hele binnenstad!
Zo brengt de wethouder Litjens het alom erkende probleem van nodeloos zoekverkeer en parkeeroverlast in onze hele binnenstad terug tot een ongenoegen van enkele bewoners van de Groenburgwal. Hij komt met vijf eigen maatregelen die een averechts effect zullen hebben omdat ze nog meer auto’s naar het overvolle centrum lokken.

Gemeenteraad
Volgende week woensdag is de gemeenteraad aan zet. Alleen de raad kan de wethouder terugfluiten en ervoor zorgen dat alsnog – na twee jaar! – een begin wordt gemaakt met Buurtparkeren. Geef de wethouder geen kans om Buurtparkeren via de achterdeur af te voeren en klik hier om uw mening kenbaar te maken aan de gemeenteraad en de bestuurscommissie Centrum. Doe een dringend beroep op onze gemeenteraadsleden om Buurtparkeren zo snel mogelijk in te voeren in de Binnenstad van Amsterdam. Dat helpt structureel om het overbodige zoekverkeer, de parkeeroverlast en daarmee gepaard gaande luchtvervuiling in onze binnenstad terug te dringen.

Woensdag 16 maart a.s. is er een raadscommissievergadering waarop de brief van Litjens aan de orde komt  (zie de agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid: agendapunt 18). U kunt vanaf 19:30 uur in De Rooszaal, 0239 van het Stadhuis, komen protesteren tegen deze gang van zaken, die de bewoners geheel buiten spel zet. Wanneer u wilt inspreken, moet u zich uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden via deze link.

Symposium over verkeersproblematiek van onze binnenstad
Op donderdag 17 maart a.s. wordt vanaf 19:30 uur (ruim 2 jaar na ons debat over Buurtparkeren) in de Zuiderkerk een symposium gehouden over de verkeersproblematiek van onze binnenstad. Ook daar kunt u een krachtige steunbetuiging voor Buurtparkeren laten horen. Voor meer informatie klik hier.

Namens Buurtparkeren.nu

Guido Pouw, Ben van Duin, Roos Lubbers, Dick Verhaar, Joost Geise, Peter Slagter

Lees ook: Buurtparkeren getraineerd door de gemeente