Kort verslag Buurtenoverleg bruggen Vijzelstraat

Print Friendly, PDF & Email

buurtenoverlegmaart

De aanpak van de bruggen op de Vijzelstraat stond in het buurtenoverleg van 7 maart centraal. Verontruste bewoners rond de Vijzelstraat kwamen naar het buurtenoverleg na de berichten in het Parool, als zou de Vijzelstraat  mogelijk nog vijf jaar open liggen na  dertien jaar bouwactiviteiten door de Noord/Zuidlijn.

Aanpak
Marian Breeman, manager omgeving Rode Loper, van  de Gemeente Amsterdam  gaf uitleg wat precies de plannen zijn. Voor de grootschalige aanpak van de bruggen 30 (Herengracht) en 41 (Keizersgracht) op de Vijzelstraat moet nog nader onderzoek plaatsvinden. Het werk aan de brug over de Prinsengracht zal waarschijnlijk minimaal zijn. Een discussie volgde over het tijdpad, de urgentie, de kosten en andere oplossingen, o.a. minder (zwaar) verkeer en de geplande verkeersbeperkende maatregelen op de Leidsegracht (verkeersmaatregelen Muntplein).

Bewoners drongen vooral aan op een gecombineerde aanpak van de bruggen, waarbij de feitelijke duur van de hinder door bouwactiviteiten kort is. Daarbij moet het mogelijk zijn voor bewoners om tijdens de werkzaamheden met de auto zich te kunnen verplaatsen over de grachten. Geëindigd werd met de oproep om als bewoner, naast andere belangengroepen, zitting te nemen in de Begeleidingscommissie Bruggen, waarvoor tot nu toe alleen ondernemers, rondvaartrederijen en vertegenwoordigers van hotels waren uitgenodigd. Een bewoner heeft zich al aangemeld. Heeft u interesse voor de Begeleidingscommissie Bruggen? Neem dan contact op met Marian Breeman, m.breeman@amsterdam.nl, tel: 0610915614.

Wellicht komt er een vervolg op deze bijeenkomst. De presentatie vindt u hier.

Handhaving
Na een korte pauze werd het verslag van het buurtenoverleg van 14 december besproken en aangepast. Daarna zijn de aanwezigen met elkaar in overleg gegaan over zaken die spelen in hun buurt. De boventoon voerde de ergernis over het niet handhaven van de regels. Bewoners maken al wel meldingen bij de gemeente, maar de effecten blijven uit. Het Wijkcentrum zal op verzoek enkele meldingen namens de bewoners doen. Een uitgebreider verslag treft u hier aan.

Afgezegd
Het volgende Buurtenoverleg dat stond gepland op 11 april gaat vanwege omstandigheden niet door.