Oproep Schone Lucht Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email

SchoneluchtAmsterdam1

Op 11 februari waren ongeveer dertig bewoners uit de stad en vertegenwoordigers van organisaties bij de Meet Up Amsterdamse luchtkwaliteit. Zij gaan verder onder de naam Schone Lucht Amsterdam en doen de volgende oproep:

Beste Amsterdammer,

Samen maken wij ons zorgen over de luchtvervuiling in onze mooie stad. Daarom willen we jou vragen om net als ons in te spreken op de plannen van het College van B&W over de uitbreiding van de milieuzone en ‘Schoner parkeren’.

In dit bericht leggen we uit hoe je kunt inspreken en geven we je een voorbeeldtekst die je naar eigen inzicht kunt gebruiken. Je kunt dit bericht  ook doorsturen aan andere Amsterdammers, graag zelfs (zie knoppen hieronder).

Het inspreken gaat digitaal via het “Inspraakformulier uitbreiding milieuzone en invoering Schoner parkeren” op de site van de gemeente. Inspreken kan t/m maandag 21 maart a.s. via deze link: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/inspraakformulier/

Hoe meer mensen inspreken, hoe beter. Samen maken we een vuist voor schone lucht in Amsterdam. Dit is een belangrijke kans onze stem te laten horen, dus spreek nu in! Reageer, want er zijn nogal wat TEGEN-insprekers op de huidige milieuzone-plannen. Overstem hun meerderheid en benadruk in uw eigen woorden dat de huidige plannen een stap in de GOEDE richting zijn! Maar de plannen kunnen nog veel beter.

Bedankt,  we houden je op de hoogte, en gaan zelf ook meteen inspreken!
Namens ‘Schone Lucht Amsterdam’,
Paulien, Paul en Tim


De plannen & de inspraakprocedure
Samengevat: Er komt een uitbreiding van de huidige milieuzone met de categorieën bestel, taxi, touringcar en brom- en snorfiets. Op dit moment geldt de milieuzone al voor de meest vervuilende voertuigen. De komende jaren zal de milieuzone ook gelden voor de meest vervuilende bestelbusjes, taxi’s, touringcars en brom- en snorfietsen. Bovendien worden er geen nieuwe parkeervergunningen afgegeven aan de meest vervuilende personenauto’s. Die maatregelen zijn goed, maar het kan nog veel beter. Dat geluid willen we samen laten horen.

 • Hier staan alle details over de plannen van het College: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/inspraak-milieuzone/
 • Digitale inspraak verloopt via deze link: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/inspraakformulier/
 • Inspraak open t/m 21 maart 2016. Wees er dus op tijd bij!
 • De bedoeling is dat iedereen zijn eigen reactie formuleert. Hiervoor kun je uit onderstaand voorbeeld de elementen kopiëren die je belangrijk vindt. Pas deze het liefst nog aan, schrijf het in je eigen woorden op. Hoe vaker men dezelfde boodschap in andere woorden hoort, hoe beter. Het invullen van uw reactie op bovenstaande website is heel eenvoudig.
 • Stuur op tijd in, dus uiterlijk volgende week maandag.
 • Stuur dit bericht door aan vrienden en kennissen die ook betrokken zijn bij dit onderwerp, dan maken we de groep insprekers die dit geluid laat horen nog groter.

Elementen voor uw inspraak reactie

 1. Schrijf iets over uw eigen ervaring met vieze lucht, als u dat wilt. Hou dit kort en noem uw belangrijkste punt, zodat voldoende ruimte blijft voor uw reactie op de plannen zelf.
 1. Goed aan de plannen:
 • Goed dat hiermee luchtkwaliteit aangepakt wordt, dit is een serieus en urgent probleem.
 • Er wordt gestreefd naar uitstootvrij/schoon verkeer in 2025. Het is goed dat deze stip op de horizon wordt gezet. Al het beleid kan hieraan worden opgehangen.
 • Het is goed dat voor de milieuzones hetzelfde grote gebied gaat gelden als nu bij vrachtwagens. Nog beter zou zijn om de hele A10 als grens te gebruiken (dus inclusief Amsterdam Noord).
 • Het is goed en belangrijk dat Amsterdam de stap zet om een milieuzone voor brom- en snorfietsen van voor 2011 in te voeren. De gemeente werkt toe naar alleen maar uitstootvrije brom- en snorfietsen per 2025. Dat mag sneller: 2020.
  • Oude tweetakt scooters zijn wel 20 tot 2.700 keer zo vervuilend als een bestelbus. Uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie bleek van eind vorig jaar bovendien dat 77% van de inwoners van Amsterdammers voorstander is van een verbod van de meest vervuilende scooters en brommers in de stad.
 • Het maken van afspraken met het bedrijfsleven en GVB voor emissievrij rijden in 2025 is positief. Alleen kunnen we niet wachten tot 2025. De gemeente zal eerder met maatregelen en tussentijdse doelen moeten komen.
 1. Dit kan beter aan de plannen:
 • De voorgestelde maatregelen behelzen allemaal het verschonen van het verkeer, maar er moet ook iets gedaan worden aan het verkeersvolume. Het meeste effect op de luchtkwaliteit wordt immers bereikt door het verminderen van het gemotoriseerd verkeer. Het beste voor de luchtkwaliteit is als mensen minder met de auto gaan en meer mensen de fiets of het OV nemen. Zorg voor maatregelen om dit te stimuleren (bijvoorbeeld een autovrije binnenstad, extra gratis stallingen, uitgebreider deelfietssysteem en meer ruimte op fietspaden). Dit zou onderdeel moeten zijn van het luchtkwaliteitsbeleid.
 • De milieuzone voor bestelbusjes moet veel strenger. De huidige zone is zeer mild en daardoor worden niet alle vervuilende busjes geweerd.
 • De milieuzone voor passagiersvaart is een goed begin. Een groot deel van de rondvaartboten stoten enorme dieselwalmen uit, terwijl hier prima alternatieven voor zijn. Maar er zijn meer vaartuigen met oude dieselmotoren. Zet ook hier een stip op de horizon en ga voor emissievrije grachten. Uiterlijk in 2025, al er moet natuurlijk al veel eerder actie komen.
 • Naast de voorgestelde milieuzones is ook een milieuzone voor personenauto’s nodig:
  • Als de gemeente echt naar uitstootvrij in 2025 wil, en dat wil Amsterdam, kunnen personenauto’s niet worden ontzien. De maatregel om geen nieuwe parkeervergunning meer te verlenen voor benzineauto’s van voor 1992 en dieselauto’s van voor 2005 is niet effectief en treft maar een heel klein deel van het wagenpark. Goede maatregelen zouden zijn: het instellen van een milieuzone voor personenauto’s, hogere tarieven voor parkeren, gedifferentieerd naar uitstoot en parkeervergunningen voor meest vervuilende auto’s uitfaseren.
  • Onderzoek de mogelijkheden om als stad automodellen te weren uit de milieuzone, die in de praktijk de geldende uitstootnormen sterk overschrijden en/of aantoonbaar sjoemelen. Ook moderne diesels en benzineauto’s kunnen in de praktijk teveel vervuiling uitstoten, weten we sinds “dieselgate”.
 • Daarnaast vragen we u om aan de voorgestelde plannen toe te voegen
  • Actief beleid om touringcars uit de stad te weren
  • Actief beleid om alle verkeer dat geen bestemmingsverkeer is te weren uit het Centrum. Dus geen zoekverkeer (niet bestelde taxi’s, toeristen) of doorgaand verkeer dat over de ring kan.

  SUCCES!

Download hier de bovenstaande tekst in word

Zie hier de e-mail die verzonden is.

Lees ook het artikel Inspraak over uitbreiding milieuzone en Schoner parkeren

 

Update