Buurtparkeren getraineerd door de gemeente

Print Friendly, PDF & Email

buurtparkerennuOp de website van het Parool en in de krant van 2 maart stond een klein artikel over het gemeentelijke voornemen tot een parkeerpilot op de Groenburgwal en omgeving. Een verbazing en ergernis oproepend artikel. Enerzijds vanwege de klakkeloze berichtgeving, anderzijds vanwege de beschreven aard en opzet van de pilot.

Het artikel in het Parool beschrijft maatregelen om de parkeerdruk op de Kloveniersburgwal en Groenburgwal te verminderen alsof bewoners van een klein gebiedje in de binnenstad bezig zijn hun eigen parkeerzaakjes goed te regelen, ten koste van parkeervergunninghouders in aangrenzende gebieden die hun auto dan maar in een parkeergarage moeten zetten. Niets is minder waar!

Buurtparkeren
De verkeersdrukte, de daarmee gepaard gaande vervuiling en de vaak moeizame zoektocht naar een parkeerplaats in de nabijheid van de eigen woning en een plan van de gemeente om ook nog eens parkeerplaatsen op te heffen was voor de bewoners van de Groenburgwal e.o. aanleiding voor het initiatief Buurtparkeren. “Buurtparkeren.nu” is een concept dat, na bewezen succes, door middel van een door buurtparkeren.nu voorgestelde pilot in het veel grotere gebied begrensd door Rokin, Damrak, Prins Hendrikkade, Valkenburgerstraat, Waterlooplein en Binnen Amstel, ook in andere delen van de binnenstad toegepast kan worden. Ondanks de steun van vrijwel alle politieke partijen, een positief pilotadvies van het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie Centrum, en eerdere toezeggingen van de Wethouder van Verkeer is die pilot er nog steeds niet gekomen. Buurtparkeren staat zelfs in het Coalitieakkoord en is opgenomen in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit.

Proef positief
In mei 2015 heeft de gemeente een meet-methodische proef laten uitvoeren om te toetsen of de voorgenomen onderzoeksmethode valide resultaten zou opleveren om zinvolle conclusies aan een pilot te kunnen verbinden. De onderzoekers van de gemeente waren positief over de uitkomsten van deze meet-methodische proef. Het wachten was op een besluit van de Wethouder van Verkeer om de grootte van het pilotgebied vast te stellen. En toen werd het stil en bleef het stil.

Ondanks onze herhaalde verzoeken sinds september 2015 aan de gemeente, moest Buurtparkeren.nu in februari 2016 zelfs een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dat was nodig om toegang te krijgen tot het officiële verslag van de meet-methodische proef van mei 2015 en de brief van het College aan de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid over de pilot Groenburgwal. Uit deze laatste brief blijkt dat de Wethouder van Verkeer de pilot Buurtparkeren ondanks gedane toezeggingen afblaast en vervangt door een vijftal maatregelen die in niets lijken op Buurtparkeren.

Nakomen toezeggingen
Buurtparkeren.nu is van mening dat het niet nakomen van toezeggingen en het niet ten uitvoer brengen van vastgelegde beleidsvoornemens getuigt van onbehoorlijk bestuur en zal zich tot de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid wenden met het verzoek alsnog te besluiten tot een pilot met Buurtparkeren in het grote gebied.

Symposium 17 maart
Maar de verkeersproblemen gaan veel dieper. De verkeersdruk op de Amsterdamse binnenstad neemt zo onrustbarend toe dat in plaats van symptoombestrijding naar fundamentele oplossingen moet worden gezocht. De Werkgroep Verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo heeft daarvoor een reeks scenario’s onderzocht die mogelijkheden bieden voor zowel een beter bereikbare als leefbaarder binnenstad. Om draagvlak te vinden voor de ideeën organiseert de Werkgroep een groot symposium. Waarvoor behalve politici ook zijn uitgenodigd, belangenorganisaties, ondernemers, de taxibranche en bewoners. De toegang is vrij en na afloop een borrel.