Praat mee: Symposium Verkeer

Print Friendly, PDF & Email

zuiderkerkDe werkgroep verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarkt en Groot Waterloo  organiseert op  17 maart 2016 het symposium Verkeer in de Zuiderkerk. Aanvang 19:30 uur. Voor de omgeving Nieuwmarkt is een verkeersplan geschreven, dat in zijn bouwstenen ook toepasbaar kan zijn voor andere buurten. De werkgroep nodigt daarom nadrukkelijk ook belangstellenden uit de andere buurten in Amsterdam.

Verkeer- en parkeerdruk
De Amsterdamse binnenstad en de Nieuwmarktbuurt in het bijzonder hebben te maken met steeds toenemende verkeer- en parkeerdruk. De daaraan gepaard gaande problemen als filevorming, onbereikbaarheid, vertragingen, onveiligheid en luchtvervuiling bij de verkeerscirculatie; alsmede het niet of nauwelijks kunnen vinden van een parkeerplaats mogen algemeen bekend worden verondersteld. Zowel weggebruikers als bewoners, ondernemingen en instellingen hebben er last van. Tel daarbij nog op de enorme taxi-overlast, die dag en nacht doorgaat.

Echte oplossingen
Echt adequate oplossingen zijn nog niet gevonden en er kunnen kanttekeningen worden gezet bij veel verkeersmaatregelen als bijvoorbeeld  de aanstaande herinrichting van de Munt.

De Werkgroep Verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarktbuurt/Groot Waterloo wil meer dan symptoombestrijding en is op zoek naar fundamentele oplossingen. Ze heeft daarom een analyse gemaakt van de problemen en is ook zo vrij geweest de gemeente mogelijke oplossingen aan te bieden, zoals buurtparkeren, een taxiplan en een verkeerscirculatieplan. Lees bijgaande bijlage: Naar een betere verkeerscirculatie in de Nieuwmarktbuurt .

Om deze plannen te toetsen maar ook om draagvlak te vinden voor een binnenstad omvattende oplossing  organiseert de werkgroep een

symposium op  17 maart 2016  in de Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72
1011 WB Amsterdam,  aanvang 19:30 uur

Uitgenodigd zijn politici uit de gemeenteraad en stadsdeel, betrokken ambtenaren, verkeersdeskundigen, belangenorganisaties, ondernemers en bewoners. De verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens heeft reeds toegezegd aanwezig te zijn. Dagvoorzitter is Sandra Rottenberg. Na afloop is er een borrel om nog even na te praten.

Aanmelden
Wilt u ook bij aanwezig zijn bij het symposium Verkeer en uw belangen behartigen meldt u dan aan en bevestig uw komst door een antwoordmail te sturen aan jet.willers@gmail.com

Poster
Download de poster voor het symposium, print hem zelf uit en hang deze op uw raam (klik op onderstaande foto).
Symposium_Verkeer