Mooipraten

Print Friendly, PDF & Email

Tijdens het inspreekhalfuur publiek van de Raadscommissie Algemene Zaken spraken donderdag 2 februari twee organisaties in. Doel het Evaluatierapport over de EuroPride op de commissie agenda te zetten. En bij voorkeur in een breder kader rond de stand van het nieuwe evenementenbeleid. Zoals een spreker het verwoordde is deze evaluatie van de EuroPride exemplarisch voor de wijze waarop evenementen in deze stad vorm worden gegeven; veel kan beter.

Van 23 juli t/m 7 augustus 2016 was Amsterdam organisator van de EuroPride. De evaluatie van dit evenement is op 10 januari 2017 door het college vastgesteld. In deze evaluatie krijgen de omwonenden van de festiviteiten voor een groot deel gelijk. Ieder jaar wordt het erger: illegale versterkte muziek van plezierbootjes en party-boten overstemden de muziek van de botenparade, terwijl de toegestane decibellen tijdens de parade al onwaarschijnlijk hoog zijn. Bewoners van woonboten moeten bewaking inhuren om hun woningen te beschermen tegen het publiek. Handhaving op en bij het water schoot weer ernstig tekort. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het in 2017 beter wordt.

Talloze omwonenden van de vele feestlocaties zijn weer gevlucht in 2016. Het zou de gemeente sieren om eens heel goed uit te zoeken hoe groot dat probleem is, ook bij andere evenementen. En ook: hoeveel mensen zouden wel weg willen maar kunnen niet vanwege ziekte, ouderdom, kleine kinderen, werk, geldgebrek, enz.

De burgemeester was in het gesprek met bewoners eind juni 2016 juist heel erg onder de indruk van de klachten van de bewoners. Hij heeft de mensen van de EuroPride daarom gevraagd of ze enige concessies wilden doen op het geluidsvolume. Het antwoord van de vergunninghouder was nee. Dat geeft andermaal aan dat deze organisator niet wil nadenken over de neveneffecten van het evenement, die volgens hen toch vooral het probleem zijn van de gemeente (pag. 4 van de Evaluatie EuroPride 2016). Het wijkcentrum blijft er op hameren dat de houding van deze organisator dezelfde is als iedereen die hier een commercieel feestje wil bouwen, met Amsterdamse woningen van bewoners als decor. Het wijkcentrum pleit daarom ook voor een tussentijdse stand van zaken rond dat evenementenbeleid.

Nieuw evenementenbeleid
Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid, met locatieprofielen en geluidsbeleid ook in alle andere stadsdelen. Over geluidsoverlast heeft de gemeente gesprekken gevoerd met bewonersorganisaties, en parallel daaraan met organisatoren van evenementen. Of dit altijd leidt tot beleid met draaglijke geluidsniveaus moeten we nog afwachten. De vrees bestaat dat er toch steeds weer uitzonderingen zullen worden verzonnen, en dat de bewoners er weinig mee opschieten.

In het oude evenementenbeleid konden op één locatie verschillende normen voor verschillende evenementen gehanteerd worden. Hetzelfde dreigt in het nieuwe beleid weer te gebeuren. Waarom niet steeds de laagste norm? Het grootste probleem voor de bewoners is steeds weer die afwijking in decibellen, vooral naar boven. Het is niet duidelijk te maken waarom dat afwijken naar boven MOET. Op grond waarvan mogen sommige evenementen luider zijn dan andere? Omdat die evenementen dove bezoekers aantrekken? Omdat het publiek meer drinkt en harder blèrt? Is het dan een wedstrijd “publiek tegen luidsprekers”? En moeten de omwonenden dat maar voor lief nemen? Normen zijn er juist voor om bewoners te beschermen. Dat er meer geïnvesteerd moet worden in schoonmaak, plaskruizen, etc. bij grotere evenementen, wil nog niet zeggen dat het geluid dan ook boven de norm moet. Past een evenement niet op een locatie, dan moet het feest/concert daar niet plaatsvinden. Houd de luidruchtigste feesten binnen, in geschikte gebouwen.

Inspreken
Zowel Comité Woonboten Prinsengracht als het Wijkcentrum d’Oude Stadt storen zich aan de manier waarop de afdeling Evenementenbureau communiceert over evenementen en deze in het bijzonder. De gemeente blijft maar een positieve uitstraling van het evenement communiceren. Zo ook de conclusie op de commissieFLAP: “We kijken terug op een geslaagde EuroPride”. Dat delen de bewoners dus niet. Bekijk hier onder de inspraak van Comité Woonboten Prinsengracht en het Wijkcentrum d’Oude Stadt.

Nadere analyse
Het Evaluatierapport EuroPride 2016 wordt besproken in de Raadscommissie Algemene Zaken van donderdag 2 maart agendapunt 14. Het Wijkcentrum en het Comité Woonboten Prinsengracht hebben op verzoek van raadsleden daarvoor extra stukken aangeleverd, zoals voorbeelden waar het misgaat in de voorspiegeling van de gemeente en de beleving van de bewoners. Zie de stukken hieronder.

Aanvullende bijdragen: