Druk met geen drukte

Print Friendly, PDF & Email

LennardIn de week van 15 juni stonden De Wallen weer eens prominent op de agenda van zowel Nederlandse als buitenlandse media. Binnen enkele dagen werd Lennard Roubos, wijkraadslid bij d’Oude Stadt en buurtbewoner vier keer geïnterviewd. Aanleiding is de rust die in de buurt terugkeerde door de “Lock-down”. Een opmerkelijke fase die de media gretig wilden vastleggen.

Voor en na
De centrale vraag van de media was steeds min of meer dezelfde: ‘hoe was de situatie voor de uitbraak van de Corona crisis, hoe ervoer je de periode van de ‘lock-down’ en wat verwacht je in de periode erna?’

Lennard: “Ik benadruk steeds dat onze buurt – op zich – geen moeite heeft met toeristen, maar dat we wel helemaal klaar zijn met het massatoerisme en het wangedrag van menig toerist. En dat we dus zeker niet terug willen naar de situatie van vlak voor de ‘lock-down’, maar liever naar de periode van zo’n 7 á 8 jaar geleden, toen alles nog redelijk beheersbaar was”.

Horeca
Die mening wordt overigens gedeeld door de eigenaresse van Café Pleinzicht, mevrouw Franke.  Echter de meeste horecaondernemers willen echter zo snel mogelijk terug naar de oude situatie en wachten met smart op de terugkeer van de toeristen. Daar moeten ze het kennelijk van hebben. Ondernemers zien hun omzet nog steeds ver beneden het ‘break-even point’ liggen. Vandaar hun lobby voor uitbreiding van terrassen en een ‘back-to-normal’ situatie. En zetten permanent hun tafeltjes en stoelen op de stoep als bij een tropen-regiem. Sommige ondernemers op De Wallen nemen een vrij agressieve houding aan. Mogelijk toegeschreven aan het wegvallen van hun inkomsten.

Hoe verder?
Ondertussen vraagt menig journalist zich af of de bewoners een terugkeer naar de vroegere situatie zouden accepteren. Lennard haalde hen maar snel uit die droom en stelde dat bewoners nu goed georganiseerd zijn, zich gesteund weten door tienduizenden stadsgenoten en hun goede contacten met politiek en ambtenaren effectief zullen weten in te zetten.

Het stilvallen van het toerisme in Amsterdam (van gemiddeld ca. 55.000 bezoekers per dag naar (bijna) nul) grijpt het Volksinitiatief: Amsterdam heeft een Keuze aan om bijvoorbeeld het aantal overnachtingen te binden aan een maximum. De balans tussen wonen, werken en recreëren is al jaren ernstig verstoord (het totaal aantal ondertekeningen tot nu toe: 26376!)

En verder is er het ‘social capital’ van buurtbewoners die elkaar erg goed hebben leren kennen, gezamenlijk activiteiten ontplooien en hun lobby prima op orde hebben. Aan een actieve inzet ontbreekt het niet bij de diverse organisaties. Een uitdaging is alleen nog om deze meer onder één gezamenlijke nummer te brengen, maar ook onderkend moet worden dat elke groepering haar eigen agenda, prioriteiten en strategie kiest. We blijven nu eenmaal Amsterdammers …………….

Bekijk hieronder het optreden op 16 juni 2020 in Hart van Nederland (SBS6):