Moties Autoluw

Print Friendly, PDF & Email

Na de behandeling van de Agenda Autoluw in de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid (MLD) van donderdagavond 16 januari, zitten de bewonersorganisaties niet stil en hebben een verzoek gestuurd aan alle raadsleden om 4 moties te formuleren en in stemming te brengen bij de volgende gemeenteraad.

De behandeling van de Agenda Autoluw in de Raadscommissie MLD startte met een lange lijst insprekers. Daarna kwamen de raadsleden in actie en gaf de wethouder Van Doorninck haar visie op het stuk van collega wethouder Dijksma, die nog met zwangerschapsverlof is. Bekijk hier de beraadslaging.

Het debat donderdagavond was voor alle bewonersorganisaties aanleiding om zich,  na het eerdere raadsadres, nogmaals tot alle gemeenteraadsleden te wenden. d’Oude Stadt heeft namens hen het volgende aan de raadsleden bericht.

Geachte raadsleden,

Amsterdam stemde in 2018 (en in 1992) massaal voor een autoluwe stad. Agenda Autoluw kan beter, en het moet sneller.  Nu  en niet  STRAKS , of vijf gemeenteraadsverkiezingen  LATER . Stop met autoverplaatsing, iedereen wil minder verkeer. Hoe? Stop de pilots. De kraan moet dicht. Het is onacceptabel dat bewoners van toch al te vuile straten 15%, 30% of zelfs 40% meer verkeer krijgen.

Wij laten onze buren niet stikken! Wij steunen het verzet van bewoners in alle doorgaande hoofdroutes, zoals Kattenburgerstraat, Nassaukade, Keizersgracht, Weesperstraat etc. Samen solidair rijden we maximaal 30 km binnen de ring A10. Overal 30 km  en  de juiste knips voorkomt het gevreesde waterbedeffect. Vooral levert het heel Amsterdam en bezoekers 25% minder verkeer, meer schone lucht en veiligheid op.

Wij hebben de beraadslaging in de commissievergadering MLD van donderdag met belangstelling gevolgd. Als vervolg verzoeken wij u namens ruim dertig bewonersorganisaties 4 moties te formuleren om Agenda Autoluw concreter, beter en sneller uit te voeren. Wij leveren hierbij alvast tekstblokken aan, de (deel)moties liggen in de lijn van ons raadadres van 8 januari.

MOTIES

Naar aanleiding van het agendapunt Amsterdam Autoluw in de vergadering dd…..

De Raad, in vergadering bijeen op [datum]

Gehoorde de beraadslagingen

Overwegende  dat,

 • Vieze stoffen in de lucht nemen ruim een jaar af van het leven van elke Amsterdammer[1].
 • Niemand het verdient nog korter te leven door zwaardere luchtvervuiling. Het onacceptabel is de verkeersdruk op hoofdroutes fors te laten toenemen, uit leefbaarheids- en gezondheidsredenen.
 • Voetgangers en fietsers raken betrokken bij zware ongelukken en overlijden zelfs door te hard rijdende auto’s en taxi’s.
 • Voor bewoners worden geluidsoverlast en drukte ondragelijk.
 • ‘Met de voltooiing van de ringweg A10 in 1990 kon het doorgaande autoverkeer eindelijk uit de binnenstad worden geweerd’ en ‘Autoluw is ook een belangrijke voorwaarde voor het terugbrengen van de ontmoetingsfunctie naar de binnenstad’ (pag. 17 Advies Zef Hemel[2]).
 • De relatief compacte opbouw van Amsterdam verdraagt geen doorgaand verkeer. Een hoogwaardig en goed presterend netwerk voor openbaar vervoer, deelsystemen, en (e-)fietsen kan het overgrote deel van de bewegingen in en rond de stad faciliteren.’ (Nota ‘Genereus verbonden van de Adviescommissie (IJ) Oeververbindingen van 6 december 2019, hoofdstuk Duurzame personenmobiliteit[3]).
 • Er een breed draagvlak is voor een autoluwe stad.
 • Alleen autoverplaatsing binnen de stad niet helpt die luwte te bereiken.
 • Doorgaand autoverkeer dat het gebied binnen de ring A10 doorkruist gebruik behoort te maken van de ringweg A10 en niet van routes dwars door de stad zoals Wibautas/Weesperstraat en Stadshouders- en Nassaukade. Knips helpen daarbij.
 • Er (ook internationaal) beproefde middelen voorhanden zijn om het doorgaande verkeer van bestemmingsverkeer te scheiden. Zie hiervoor de nieuwe gemeentepublicatie ‘Reisgids Autoluw[4]‘ (januari) een verslag van boeiende ervaringen en lessen uit dertien Europese steden. Oslo kent een tolheffing, raadpleegde ouderen en heeft veel minder verkeersdoden dan voorheen. Diverse Italiaanse (wereld)steden werken al decennia met de succesvolle Zona a Traffico Limitato (ZTL). Groningen weerde bussen uit het stadshart, Den Bosch heeft een snelbusdienst van P&R naar rand stadshart.
 • Veel steden gebruiken al slimme camera’s voor kentekenregistratie. Amsterdam heeft die ook. Deze inzetten voor toe te laten bestemmingsverkeer (o.a. bewoners, ondernemers, bezoekers, mantelzorgers en bestelde taxi’s) vereist slechts een uitbreiding van in gebruik zijnde technieken. (Zie hiervoor het recente onderzoek van de Werkgroep Fundering ‘Vier kamers van het hart’ van 10 januari 2020[5])
 • Uniform 30 km maximaal het middel is waarmee 25% minder verkeer door onze stad heen gaat, de (al overbelaste) wegen worden ontlast, leefbaarheid en lucht- en geluidskwaliteit verbeteren[6].

Roept het College op maatregelen te nemen die leiden tot:

 1. Motie 1: Alleen bestemmingsverkeer toe te laten binnen de ring A10, om te beginnen op én binnen de hele S100. Dit te bereiken door de pilot rond de Nieuwmarkt voor de zomer al uit te breiden. Maak gebruik van successen elders zoals de ‘Zona traffico limitato’ in Italië. Neem het uitgewerkte model voor Amsterdam van de Werkgroep fundering met geïntegreerde aanpak voor parkeren en taxibeleid als basis, pas het naar behoefte aan en breidt het uit naar de S-100 en aangrenzende gebieden.
 2. Motie 2: Een stelsel van knips in doorgaande wegen die doorgaande autoverbindingen binnen de ring A10 onmogelijk maken. Te beginnen in 2020. Doorgaand autoverkeer dat het gebied binnen de ring A 10 geheel of grotendeels doorkruist, gebruik behoort te maken van de ringweg A10 en niet van routes dwars door de stad. En net als de situatie bij de Munt, knippen tot er geen overlast meer wordt veroorzaakt in de andere buurten (waterbedeffect).
 3. Motie 3: Gefaseerde invoering van 30 km maximaal binnen de ring A10. Te beginnen in 2020 met de S100: Nassaukade, Stadhouderskade, Mauritskade, Zeeburgerdijk, Panamalaan, Piet Heinkade, De Ruijterkade, Westerdoksdijk, Van Diemenstraat en Houtmankade, de Rozengracht, Marnixstraat, Jan van Galenstraat, Overtoom, Hugo de Grootstraat, Wibaut-as, Haarlemmerweg. Bij succes kan de 30 km vóór 2025 worden uitgebreid naar het gehele gebied binnen de ring A10.
 4. Motie 4: Grotere en nieuwe parkeerhubs aan de randen van de stad aan te leggen, met snelle OV-verbindingen, OV-fietsen en e-bikes om te delen. Noord, Zuid en Nieuw-West krijgen een nieuwe hub in 2020.

En gaat over tot de orde van de dag. Is getekend…

Hoogachtend,
Namens de Bewonersorganisaties:
Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo
Comité Westelijke Grachtengordel e.o.
Bewonersgroep Herengracht
Actiegroep de Groene Marnix
Oostelijke Eilanden Overleg
Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael
Wibaut Vrij!
WeesperWijs
Werkgroep Verkeersoverlast Zeeheldenbuurt/Westelijke eilanden
Bewonersgroep Valkenburgerstraat
Wijkcentrum De Pijp
Bewoners Amsterdam Centrum
Weesperstraat 30 km/u
Fietsersbond Amsterdam
Comité Verkeersdruk Keizersgracht
Bewonersgroep Singel
Bewonersgroep Kattenburgerstraat
Bewonersoverleg Overtoom
Actieve Ouderen Amsterdam, domeingroep mobiliteit
Buurtplatform Kattenburg Marineterrein
Rozengracht30nu.nl
Autovrije Zondag
Verkeersgroepen Amsterdam
Huurdersvereniging De Makroon (S100)
Bewonersgroep Nassaukade
Verkeersgroep Wetering
Werkgroep fundering
Werkgroep Verkeer Nieuwmarkt
Actie S100 – Houtmankade Kwartier
Bewoners van Zeeheldenbuurt en Spaarndammerbuurt
JanvanGalenAutoluwNu
Milieudefensie
Buurtgroep Frans Halsparkeervrij
Pand Frederik Hendrikschool
Wijkcentrum d’Oude Stadt

 

[1] pagina 5: https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2019/05/amsterdam_uitstootvrij_mei_2019klein.pdf

[2] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8121319/1/09012f9782bc33f6

[3] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/06/bijlage-genereus-verbonden-eerste-nota-adviescommissie-oeververbindingen-ij

[4] https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2020/01/Reisgids%20Autoluw_compressed.pdf

[5] https://www.oudestadt.nl/historische-binnenstad-moet-echt-autoluw/

[6] https://centrum.notubiz.nl/document/7305708/1/Weesperstraat-Valkenburgerstraat_-_Sheets

 

Bijlage

 

3 reacties

 1. frits koppers schreef:

  ik vind autoluw geklets. De fietsers rijden te hard wel 40 km en harder.
  voor voetgangers en auto’s is dit een ramp.
  meeste fietsers kijken op telefoon of kunnen geen verkeersregels.

  het circulatie plan is ruim 25 jaar oud maar heeft een goed verkeersbeeid voor de economie en de bedrijven ook de bewoners die niet mobiel zijn hebben voordelen zoals nu is

  BEREIKBAARHEID groen links maakt alleen maar kosten en onleefbare stad

  frits koppers

 2. Lavanda schreef:

  Alleen Bestemmingsverkeer prima, maar dan ook verlaging van parkeertarief voor familie en vrienden. Er komt al 25 jaar geen familie meer naar mij toe.
  30 km ook prima, maar dan voor hele stad anders ontstaat alleen verwarring waar 50 en waar 30 km

 3. Ines schreef:

  Niet te vergeten, al optredend sociaal isolement voor bewoners. Ben geheel voor toegang bestemmingsverkeer.