Informatie-avond Pride 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dinsdagavond 2 april 2019 informeerde de gemeente voornamelijk omwonenden rond de Pridelocaties om te laten zien wat bezoekers en bewoners dit jaar inhoudelijk kunnen verwachten van het evenement, en wat de organisator en de gemeente doen om hinder voor de omgeving waar mogelijk te beperken. Wethouder Groot Wassink trapte af.

Pride Amsterdam 2019 vindt dit jaar plaats van 27 juli tot en met 4 augustus 2019. Vergunningen van voorgaande edities werden zelfs naar de rechter gebracht. Dieptepunt was Pride 2018 toen de deelnemers zelf gingen klagen: “Sommige delen van de Prinsengracht waren de hel op aarde.” Na de opening door Wethouder Groot Wassink, gingen de vragen meteen aan hem, nu die nog in de zaal was. Mascha Ten Bruggecate, voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Centrum stond de wethouder bij. Een bewoonster melde dat ze van haar woonboot getrokken was en geen gehoor kreeg bij de politie. De ME zou zelfs ingeschakeld moeten worden om bij zo’n menigte in te grijpen. Handhaving preken en handhaving doen, zijn dus twee dingen.

Programma
Na de wethouder werd het programma vervolgd met de Pride, de geschiedenis en het thema dit jaar, niet alleen kijken naar New York, maar ook de eigen geschiedenis. Gevolgd door een voorstelronde van Pridecommissies die de afzonderlijke onderdelen toelichtten; het programma dus. Tussendoor werden er geen vragen beantwoord.  Opviel de presentatie van Montmartre die een feest organiseert op het Rembrandtplein. Daar werd gemeld dat de vergunde decibellen tot de hekken kwamen en niet tot de stenen puien van het plein. Dat kon door een zorgvuldig afregelen van de boxen. Het kan dus wel! Ook blijken er locaties waar het (weer) 3 dagen feest is.

Inhoud
En toen was er eigenlijk nog maar 20 minuten over om inhoudelijk in te gaan op vragen van aanwezigen. Gelukkig was iedereen flexibel en werd er 30 minuten uitgelopen. Uiteraard ging het over de wijzigingen bij de botenparade. De commercie en de overlast daarvan is de aanleiding om het anders te doen. Het water en de straat langs de route van de botenparade is tot evenemententrein verklaard (de parapluvergunning vergunning deed dat voorheen met het hele centrum). Vertrutting ten top werd er gemeld, maar alles om de spontane feestjes langs het water de kop in te drukken. De juiste procedures moesten nog gevonden worden, maar eigenlijk gaan de rakken leeg; alle bootjes moeten weg op de route. Alleen boten met een (gekocht) ticket mogen aanleggen. Deze mogen geen muziek ten gehore brengen. (Woonboot)bewoners langs de route kunnen een week voordat de algemene verkoop start een Pride Vignet aanschaffen en voor boten tot 6 meter zijn die gratis beschikbaar. Men betaald dan alleen administratie en portokosten á €15. Er zijn maximaal 950 tickets te krijgen, waarvan 500 voor Amsterdammers met een erkende boot. Boten zonder ticket worden weggesleept; boete € 450,-. Als er voldoende materieel van Waternet is……

Er wordt dus nog meer ingezet op handhaving. Dat was het jaar ervoor ook al beloofd. Bewoners reageerden wantrouwend. Niettemin is de vergunninghouder verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Handhaven van de regels doet in eerste instantie de beveiliging van de organisatie, die er handhavers bijhaalt, of zo nodig politie. Consequenties van het niet (kunnen) handhaven, zijn niet besproken. Die consequentie zou in de vergunning moeten opgenomen worden. Wel vroeg de gemeente om tips. Zo wil men de adressen weten waar voorheen overlast vandaan kwam, zodat er vooraf actie ondernomen kon worden.

Aandacht werd er gevraagd voor het afval. Grotere containers en vaker legen. Evenals de roep om meer bruikbare en gratis toiletten (ook voor vrouwen). Tevens aandacht voor de vaardigheid van de bootbestuurders en extra voorziening aan boten, zodat er echt goed gestuurd kan worden.  Nu er minder mensen in de gracht mogen, zal het drukker worden op de wal. Zijn daar dan ook meer agenten was de vraag?

Tot slot werd er aandacht gevraag voor de feesten op de pleinen en in de straten. Of er ook best beschikbare techniek wordt gebruikt. Verwezen werd naar het experiment in het Amsterdamse bos en zoals nu op het Rembrandtplein wordt aangekondigd. Minder herrie op de gevel klinkt als muziek in de oren bij bewoners. De BBT-vereisten staan in de vergunning, maar of die elders gebruikt gaan worden is dus de vraag. Zeker als er een vage opmerkingen gemaakt wordt: “dan moeten ze wel beschikbaar zijn…..”. Gevraagd werd of de muziek bij de Seniorpride beter ingeregeld kan worden, minder bassen/gebonk, zodat je de muziek ook echt kunt volgen. En een duidelijk klachtennummer.

Zienswijze
Tot en met 9 april konden bewoners(organisaties) hun zienswijze indienen. d’ Oude Stadt heeft dat ook gedaan. Lees hier onze zienswijze.

Bijlagen