Gepland

Inspraak alternatief personenvervoer

Print Friendly, PDF & Email

Het college van B en W wil het aanbieden van ritjes met fietstaxi’s, tuktuks en paardenkoetsen op of aan de openbare weg voor de hele stad gaan verbieden. Er ligt tot en met 12 mei een voorstel voor inspraak .

Het college wil de gemeenteraad dit najaar voorstellen om de mogelijkheid om vergunningen te verlenen uit de Algemene Plaatselijke Verordening te schrappen. Dit betekent dat er geen nieuwe vergunningen meer worden verleend. De huidige vergunningen zijn nog geldig tot 1 april 2020. Voor goederenvervoer worden deze vervoermiddelen nog wel toegestaan en ook mogen ze nog besteld worden voor een ritje. Opstappen op of aan de openbare weg kan straks dus niet meer.

Inspraak
Tot en met 12 mei ligt het beleidsvoornemen ter inspraak en kunt u er uw mening over geven via een inspraakformulier, of schriftelijk aan: Gemeente Amsterdam, t.a.v. Verkeer en Openbare ruimte, S. van Dorp, Postbus 95089,1090 HB Amsterdam, onder vermelding van: ‘Inspraakreactie beleidsvoornemen alternatief personenvervoer’.

Bijlage:

Laat een reactie achter