Inspraak alternatief personenvervoer

Print Friendly, PDF & Email

Het college van B en W wil het aanbieden van ritjes met fietstaxi’s, tuktuks en paardenkoetsen op of aan de openbare weg voor de hele stad gaan verbieden. Er ligt tot en met 12 mei een voorstel voor inspraak .

Het college wil de gemeenteraad dit najaar voorstellen om de mogelijkheid om vergunningen te verlenen uit de Algemene Plaatselijke Verordening te schrappen. Dit betekent dat er geen nieuwe vergunningen meer worden verleend. De huidige vergunningen zijn nog geldig tot 1 april 2020. Voor goederenvervoer worden deze vervoermiddelen nog wel toegestaan en ook mogen ze nog besteld worden voor een ritje. Opstappen op of aan de openbare weg kan straks dus niet meer.

Inspraak
Tot en met 12 mei ligt het beleidsvoornemen ter inspraak en kunt u er uw mening over geven via een inspraakformulier, of schriftelijk aan: Gemeente Amsterdam, t.a.v. Verkeer en Openbare ruimte, S. van Dorp, Postbus 95089,1090 HB Amsterdam, onder vermelding van: ‘Inspraakreactie beleidsvoornemen alternatief personenvervoer’.

Bijlage:

1 reactie

  1. Freddie Mendoza schreef:

    Fietstaxi is het transport van de toekomst, het beperken of verbieden van de schoon vervoer zou een enorme mislukking zijn, in plaats daarvan moet de service geprofessionaliseerd worden, de bestuurder moet een rijbewijs hebben, de haltes moeten worden gemarkeerd met een indicatie voor 2 fietsen,overtreders moeten een boete krijgen.Er is geen tussenpersoon nodig, ze hebben het fietstaxi naam vernietigd, door te verhuren aan andere slechte chauffeurs die geen servicegerichte instelling hebben.
    In de loop van de tijd zal schadelijk en vervuilend transport worden beperkt en zal het verdwijnen, dat is onvermijdelijk, dan worden er fietstaxi en andere smart diensten geïntroduceerd, is het beter om vandaag te veranderen dan morgen ….Nederland is een van de veteranen om wetten te improviseren, en vandaag moeten we in de voorhoede van het beschermen van ons menselijk erfgoed, dat is het milieu. Elke grote stad heeft fietstaxi.