Hoeft niet hard

Print Friendly, PDF & Email

Vrijdag 21 december 2018 ontvingen wij het rapport van de geluidstest in het Amsterdamse bos eerder dit jaar. Getest werd of maatregelen op de zogeheten BBT-lijst (best beschikbare techniek) van het gemeentelijke geluidbeleid voor evenementen, werken en kan worden uitgebreid. De conclusie is: maatregelen werken. Bewoners vrezen dat de uitkomsten van het rapport er toe leiden dat de al veel te hoge geluidsnormen opgerekt worden in plaats van lager worden!

Test
Door Event Acoustics BV in samenwerking met de Expertgroep Evenementengeluid van de Gemeente Amsterdam is een akoestische test opgezet om de Best Beschikbare Technieken 2018 (BBT2018) op het gebied van geluidsbeheersing bij evenementen objectief te meten en te toetsen. Het rapport is tot stand gekomen onder begeleiding van de Expertgroep BBT geluid bij evenementen, die een adviesrol heeft op de inzet van BBT bij evenementen. De Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft namens d’Oude Stadt een plek daarin.

Conclusies
De belangrijkste conclusie is
dat de maatregelen in de BBT lijst 2018 daadwerkelijk bijdragen aan het beperken van geluid in de omgeving. Het is dus lonend om het geluidsysteem bij een evenement zorgvuldig te ontwerpen en wel zo dat het voldoet aan de BBT. Op enkele onderdelen zal de BBT lijst voor 2019 worden aangevuld op basis van de nieuwe inzichten en ervaringen uit de praktijk. De BBT lijst 2019 zal begin volgend jaar op de site van gemeente Amsterdam worden geplaatst.

Het rapport is voor publicatie ook besproken met betrokken leveranciers van de geluidsystemen. Via de link BEM modelling afscherming geluidsystemen vindt u de resultaten van een aanvullend onderzoek naar het effect van afscherming van geluidsystemen. Ook dit rapport is aanleiding de BBT lijst 2019 op enkele punten aan te vullen.

#hoeftniethard
Gewaakt moet worden dat de uitkomsten van het rapport er niet toe leiden dat de al veel te hoge geluidsnormen opgerekt worden in plaats van lager (kunnen) worden!

Bijlagen