Airwashing

Print Friendly, PDF & Email

De plannen in dit college stuk over schone lucht is slechts AirwashingOp 3 mei 2019 publiceerde B en W het Actieplan Schone Lucht. Een plan dat vorig jaar al was aangekondigd. De luchtvervuiling in de vieste en ongezondste straten wordt hierdoor niet aangepakt. Eigenlijk ook nergens anders door bleek bij de raadscommissie van 23 mei. Zeker niet op de wettelijk voorgeschreven korte termijn. Het Actieplan is niet meer dan Airwashing. d’Oude Stadt roept bewoners op samen de overheid voor de rechter te slepen en start een crowdfunding.

Op 13 september 2018 zegde wethouder Verkeer en luchtkwaliteit toe heel snel overal ten minste aan de Europese norm te voldoen. Zij ging haar best doen om een breder Luchtplan te maken. Echter dit Actieplan Schone Lucht is een plan van collega Duurzaamheid. Tussen droom en daad om Amsterdam per 2030 uitstootvrij te laten zijn, staan critici met alleen maar belemmeringen; er zou niet eens wetgeving zijn om het te realiseren. De Ambities niet te na gesproken, blijft treurig dat met dit plan het college nog steeds nalatig is in het volgen van bestaande wetgeving. Het college is in overtreding!

Je zou bijna denken dat de wethouder de tegenstand zelf aan het organiseren is, om het plan meteen te laten torpederen. Het Actieplan Schone Lucht heeft niet eens een in beton gegoten stip op de horizon, zegt diezelfde wethouder in het filmpje op AT5. De argumenten voor schone lucht in Amsterdam sleept het college er met de haren bij: gezondheid, langer leven, zelfs rechtszaken over schending van de wet. Maar feitelijk is het niet meer dan Airwashing.

De wet (NSL): Sinds 2015 moeten, alle straten, ook die van Amsterdam, aan de Europese norm voldoen. Is dat niet zo, dan heeft de overheid 6 maanden om daar wel te geraken. Schone Lucht is dus geen inspanningsverplichting (we doen ons best), maar een resultaatsverplichting. Dat volgt uit het Kort Geding van 7 september 2017.

Echter
Als dit Actieplan gaat om schone lucht, vorig jaar al geconstateerd is dat het niet opschiet met de verbetering van de luchtkwaliteit en alle Amsterdammers (niet alleen de elite) recht hebben op gezonde lucht, het gaat om gezondheidsverbetering de toename van de levensverwachting met drie maanden en zes sigaretten minder roken per dag (vrij naar Dennis Boutkan, PvdA, cie MLD 23 mei 2019) dan is het raar dat feitelijk tot 2022 niks gebeurt met de luchtkwaliteit (zie pagina 24 van het Actieplan Schone Lucht); Airwashing dus.

Niks
Dus tot de volgende raadsverkiezingen: NIKS! De wethouder blijft een wetsovertreder, door niet acuut concrete maatregelen te nemen voor de “HOT-spots”, de knelpuntlocaties, die de GGD in beeld brengt. Want de wethouder veroorlooft op pagina 16, onterecht, zich de vrijheid te melden dat: De Prins Hendrikkade, Valkenburgerstraat, Weesperstraat, Wibautstraat, Amsteldijk, Stadhouderskade, Nassaukade en de Overtoom, waar de luchtkwaliteit het slechtste is: “door hun functie als belangrijke verkeersader niet veel rustiger kunnen worden”. Trouwens er zijn meer straten boven de norm!

Airwashing:

  1. De (politieke) marketingstrategie van het college van B & W Amsterdam, gericht op het promoten van “Schone Lucht”, door het schetsen van een beeld met het Actieplan Schone Lucht, met als doel gezien te worden als goed bezig met de luchtkwaliteit, waarbij dit positieve beeld wordt gebruikt om eigenlijk iets anders te verhullen, namelijk het 7 jaar, of nog langer, niks doen aan de slechte luchtkwaliteit in de ongezondste straten van Amsterdam (net als: Greenwashing en Pinkwashing).
  2. De actie van d’Oude Stadt om de overheid op zeer korte termijn voor de rechter te dagen om heel snel daadwerkelijk schone lucht te krijgen in alle straten van Amsterdam, waarbij bewoners-(organisaties) opgeroepen worden mee te doen en een crowdfunding is gestart om de procedure te bekostigen.

Tot 60% doorgaand verkeer
Het college vergeet dat uit het kentekenonderzoek 2016 blijkt dat tot 60% doorgaand verkeer rijdt op dat hoofdwegennet. Verkeer dat daar niet hoeft te zijn. En volgens de GGD-cijfers neemt de luchtvervuiling juist op die knelpuntlocaties weer toe. Dit Actieplan Schone Lucht zet bij deze ongezonde straten slechts in op generieke maatregelen. Dat is oud beleid. Een elektrische laadpaal erbij op de Valkenburgerstraat, of de S100? Of nog meer “doorstroom” maatregelen, die al jaren niet werken? Dat is niet resultaatgericht, zoals de rechter in 2017 al beval. Airwashing!

Knip-plannen
De moties Ernsting en Vroege hebben een nieuwe datum. Gelet op bladzijde 16 van het Actieplan, komen de Knip-plannen, met positief effect op de luchtkwaliteit, nimmer tot uitvoering. Het College wijst voor maatregelen naar Agenda Autoluw. Deelnemers aan die agendagesprekken hebben inmiddels aan het projectteam, wethouder en Stadsdeelbestuur hun verontrusting uitgesproken dat hun inbreng, om het doorgaand verkeer te reduceren, nergens terugkomt. Bladzijde 16 van het Actieplan geeft hen geen ongelijk.

Standpunt wethouder: Op 23 mei 2019 was de vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid. Besproken werd agendapunt 14: Uiten van wensen en bedenkingen inzake het voorgenomen collegebesluit over het concept Actieplan Schone Lucht. Daar liet de wethouder weten dat de luchtkwaliteit verbeteren in bijvoorbeeld de Valkenburgerstraat ingewikkeld is.

Agenda Autoluw
De wethouder wijst dan op de Agenda Autoluw waar men bezig is na te denken om de stromen van het verkeer op de doorgaande routes te beïnvloedden. Waarbij de wethouder opmerkt dat de generieke maatregelen van het Actieplan Schone Lucht daar de grootste bijdrage gaan leveren. Een Knip zetten zou volgens de wethouder het probleem verplaatsen. Het blijft volgens de wethouder een ingewikkelde vraag en zegt dat ze daar nog tijd voor (nodig) heeft en komt er op terug bij Autoluw (videoverslag op punt 1:58:44 uur e.v.). Het Actieplan Schone Lucht zal worden behandeld in de Raad op 19 juni 2019.

Conclusie
Dit Actieplan maakt bewoners eens te meer duidelijk dat Schone Lucht in Amsterdam niet in de goede handen is bij de politiek. Aan antwoorden als “moeilijk, moeilijk” hebben bewoners voor hun gezondheid niets. Er ontbreekt urgentie en ook het zich houden aan het wettelijk kader. Terwijl er een de toezegging ligt van de wethouder om heel snel overal ten minste aan de Europese norm te voldoen.

d’Oude Stadt: Bewoners hebben meer dan een half jaar gewacht. Voor niks. Met dit Actieplan wordt duidelijk tijd gekocht. Ook wachten op plannen uit de agenda Autoluw is zinloos. De Knipplannen zijn nu al afgeserveerd. Deze wethouder vindt feitelijk verkeer belangrijker dan de gezondheid van alle bewoners. Het Actieplan Schone Lucht is niet meer dan Airwashing.

Naar de rechter
De rechter biedt uitkomst, nu de wethouder zich niet aan de wet houdt en de ongezondste doorgaande routes van Amsterdam niet op korte termijn de luchtkwaliteit onder de Europese norm wil krijgen. Vergelijk het met de recente actie van bewoners tegen Tata Steel.

Samen sterk
Als het gaat om verbeteren van de luchtkwaliteit voor de gezondheid van bewoners, staat de weg naar de rechter open. d’Oude Stadt wil zo’n rechtszaak faciliteren en roept bewoners(groepen) op zich te melden. Op de kaarten hieronder staan (donker)rode punten. Woonachtig in de buurt van zo’n rode punt? U heeft u recht op gezonde lucht (zie ook: https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/ Kies rechts: Rekenpunten tonen, of een donkerrood GGD-meetpunt). Doe mee, samen sterker; mail ons via: wijkcentrum@oudestadt.nl. Geef daarbij aan of u een rechtsbijstandverzekering heeft.

Crowdfunding
Procederen kost geld. U kunt ook mee doen door een bijdrage naar eigen keuze te storten op: NL03 INGB 0004 87 18 88 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. Airwashing. Wij zijn een ANBI stichting en u kunt uw bijdrage 100% in mindering brengen op uw belastingaangifte.  UPDATE: inmiddels wil niet alleen d’Oude Stadt een rechtszaak voeren. Meerdere bewoners- en belangen-organisaties ondersteunen het initiatief voor een rechtszaak en hebben zich verenigd in www.schonelucht.amsterdam  Op deze website worden Amsterdammers opgeroepen te doneren en/of mede-eiser te worden. d’Oude Stadt draagt zorg voor de afhandeling van de donaties.

 

Bekijk het Filmpje van AT5 van 5 juni 2019

Bijlage