Vraag en antwoord

Print Friendly, PDF & Email

Wat kosten de falende projecten op de Valkenburgerstraat (CityTrees en aanpak verkeersgeluidsoverlast) in totaal? Die vraag stelden bewoners aan het projectbureau. Het beantwoorden duurde twee maanden, maar geeft geen uitsluitsel.

De CityTrees staan er nog steeds. Green City Solutions GmbH, die de CityTrees aan Amsterdam verhuurt, zou deze voor eind augustus ophalen. Kennelijk nu als grofvuil op de stoep achtergelaten, omdat ze toch niet werken. Op 25 juni jl., maanden na het TNO-rapport was opgesteld, werd de klankbordgroep (met bewoners en werkenden) bijgepraat over het falen van de twee projecten (CityTrees en aanpak verkeersgeluidsoverlast).

Nog voor de klankbordbijeenkomst wilden bewoners weten wat DE KOSTEN zijn van “alle gemeentelijke inzet” ter verbetering van de luchtkwaliteit en de verkeersgeluidsoverlast in de Valkenburgerstraat. En benaderde de projectorganisatie.

Vraag
Bewoners weten van journalisten dat er in 2017 € 200.000,- is doorgeschoven door Wethouder Duurzaamheid, A.Choho – naar Wethouder Verkee,r P.Litjens voor de City Trees (Groengelden!). Bij de presentatie van de proef CityTree in december 2017 werd nogal uitgepakt (Partytent, hapjes, champagne uit grote flessen en weggeefplantjes). Lees Kluit, waarmee de bewoners het riet in werden gestuurd. Ook Heineken bleek aanwezig (zouden ze hebben gesponsord?).

Bewoners willen het over de balk smijten van gemeenschapsgeld aan de kaak stellen en hebben een overzicht nodig van alle kosten (INTERNE,  door de gemeente gemaakte uren/opdrachten e.d. en EXTERNE) voor de “pilots” CityTrees en geluidproject. Met alleen al die € 200.000,- had de Valkenburgerstraat er veel duurzaam groener uit kunnen zien.

Antwoord
De gevraagde gegevens waren natuurlijk niet paraat tijdens de klankbordgroep in juni. Wel gaf de projectorganisatie in het Ibis hotel al aan dat de vragen worden behandeld als ware het een WOB-verzoek. Nu blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. Er was geen registratienummer: het bleek dat er geen sprake was van een formeel WOB verzoek. Twee maanden later kwam het nietszeggende antwoord.

Van de intern gemaakte uren is op totaal projectniveau een raming bijgehouden. Er is geen onderscheid tussen Citytrees en geluidsonderzoek. De gevraagde posten van intern gemaakte kosten zijn niet apart geregistreerd. De gevraagde informatie is daarom niet bij de gemeente aanwezig.

Van de externe kosten, de inhuur experts (derden) en het huurcontract Green City Solutions (CityTrees) zijn de nodige documenten, zoals offertes/contract en facturen, aanwezig. Idem dito voor de werkzaamheden van OIS.

Het belang van openbaarmaking van de  gevraagde informatie weegt niet op tegen de economische en financiële belangen van de gemeente. Het openbaar maken van de kosten van de externen kan schadelijk zijn voor de onderhandelingspositie van de gemeente in huidige en volgende contracten.

Conclusie
Het mag wat kosten van gemeenschapsgeld om “bewoners een rad voor ogen te draaien met flauwekul projecten”, maar ze mogen niet weten wat dat kost. Met toch wel duidelijk standaardantwoorden, worden bewoners wederom met een kluit het riet ingestuurd. Wat ook standaard blijkt is dat de gemeente zoals altijd de ondernemers beschermt (en zichzelf). Bewoners doen er niet toe, of de pilot nu gewerkt zou hebben, of niet, zoals nu.

Feitelijk is geen echte maatregel ingezet om geluidsoverlast en luchtvervuiling in de Valkenburgerstraat te verminderen, want dat was het eigenlijke uitgangspunt. Het is experimenteren op bewoners en werkenden in een zwaar ongezonde situatie, waar de stikstofdioxidenorm bewust boven de Europese grenswaarde van 40 μg/m³ wordt gehouden en de gemiddelde geluidsniveaus de hele dag (en nacht) ver boven de 70 dB(A) uitkomen.

Bronaanpak, zoals de bewoners van begin af aan voorstaan, dus minder auto’s door deze verkeersader, levert wel effectief 2 vliegen in een klap (minder NO2 en minder geluidsoverlast). Maar bronaanpak werd van meet af aan door de projectorganisatie uitgesloten.

Bewoners hebben inmiddels contact met de Ombudsman en Rekenkamer. Wordt vervolgd.

Bijlage

 

2 reacties

 1. Gerda Spruit schreef:

  Snelheid in de Wibautstraat ingrijpend omlaag! Wereldidee, proficiat!
  Wat denken de ondernemers en bedrijven er eigenlijk van?
  En de aanwonende mensen?
  Moeten we toch maar weer rondjes om de Stopera gaan lopen,
  Onze eigen energie sparen.

 2. Rupino Griffioen schreef:

  Het zelfde met Green Yunkee, waar Universiteit Wageningen zich aan verbond, ik meen voor 50000. Ik stelde steeds de simpele vraag: waar laat de kamperfoelie die grote landingen opgenomen (volgens claim) fijnstof? Bij de mens werkt de long die fijnstof weg (trilhaar en slikken, macrofagen nemen het op en voeren het uit de longen weg). Na veel soebatten en vage toezeggingen meldde ik dat rapport niet meer te hoeven, want het was duidelijk dat het project mislukt is. En een jaartje later kreeg ik anoniem het rapport en daar werd een slecht onderzoek gerapporteerd met een uitslag waar niets mee te doen valt. Gerda Verburg 10 jaar geleden begon ook al fantastische onzin te verkondigen over de fijnstof eliminatie door bomen. Overigen zijn bomen heel hard nodig. STERKTE MET DEZE OVERHEID.