Evenementenoverlast

Print Friendly, PDF & Email

In de maand augustus waren verschillende evenementen in het nieuws. Met name de overlast ervan staat steeds meer bewoners tegen. En stonden we weer voor de Raad van State in Den Haag.

Evenementen bij Raad van State
Maandagochtend 12 augustus was de zitting bij de Raad van State over vergunning van de Pride 2018. De gelegenheid om zaken recht te zetten. De Raad deed in zijn uitspraak over de vergunning 2017 het voorkomen, alsof er voor het eerst op onderdelen geklaagd zou zijn. Ingebracht werden daarom alle bezwaarstukken en zienswijzen van de afgelopen jaren, om te laten zien dat er NIKS gedaan wordt aan de overlast.

Vooral werd het beleid en de feitelijke uitvoering daarvan aan de kaak gesteld. Voor het eerst ging de Raad van State in op ons argument dat de burgemeester over de veiligheid gaat (en niet over de decibellen). In Amsterdam gaan evenementen via de AVP, maar niet zoals elk ander dorp in Nederland ook via het ruimtelijke spoor (bestemmingsplannen). Uitspraak eind september.

Pride in Amsterdam
Op zaterdag 3 augustus was de Botenparade en de dagen er omheen ook de feesten in straten en op pleinen. Het onderwerp stond daarom op de agenda van de bewonersraad Amstelveld. Bewoners waren niet te spreken over de toiletvoorziening (zeker niet op vrijdag, toen die gesloten beleven!). De bezoekers deden als vanouds overal hun behoefte. De bewoners waren niet te spreken over de ondernemer onder wiens verantwoordelijkheid (?, dat was toch de AGP?) het feest op het Amstelveld plaatsvond; totale desinteresse voor bewoners aan het plein. De geluidsoverlast werd niet aangepakt.

Trouwens het was een treurige bedoening; een DJ draaide “plaatjes”. Geen enkel live optreden van een band. Maar bovenal viel het op dat het plein eigenlijk allemaal draait om extra horeca. De in- en uitgangen werden strikt bewaakt op meegebrachte waren. En die werkwijze maakte het er allemaal niet veiliger op (zeker niet bij paniek).

Vanuit de Reguliersdwarsstraat bereikte ons de klacht van een bewoner die zoals ieder jaar bij voorbaat de stad ws ontvlucht. Zjn kinderen vonden dat blijkbaar onzin, en bleven dus thuis. Dat hebben ze geweten, het was een ongelooflijke herrie..
Op bruggen over de Keizersgracht stonden plaskruisen van waaruit een gele waterval over de brug stroomde

Op 24 september is de hoorzitting van het bezwaar tegen de vergunning 2020. Deze zitting is openbaar. Ook uw bezwaren toelichten? Meld u via wijkcentrum@oudestadt.nl

Ook andere evenementen
Maar er waren in de maand augustus ook andere evenementen in (andere delen van) de stad. En die veroorzaakten ook enorm en langdurig geluidsoverlast. Zelfs in de binnenstad moet kennelijk iedereen “meegenieten”. Heel veel bewoners hebben 14020 gebeld, of een melding gedaan via internet. Zeer teleurgesteld waren ze met het standaardantwoord: “Alles valt binnen de vergunde geluidsnorm. En we nemen het mee in het evaluatiebeleid eind 2019”.

Toch zijn er politieke partijen die het genoeg vinden en er vragen over stellen. Ergerlijk was ook dat een geluidsonderzoek over een evenement rond Pasen niet gedeeld bleek met de Gemeenteraad, en het college de problemen eerst klein maakte. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van evenementen voor de stad. Om meer “reuring” in deze stad te krijgen is deze industrie echt niet nodig. Er zijn al uitspraken van rechtbanken die het ook genoeg vinden.