Verkeersbesluit Amstel westzijde

Print Friendly, PDF & Email

Amstel, hoek Achtergracht

Bijgewerkt bericht: De bezwaarcommissie heeft advies gegeven, en vervolgens is dat opgevolgd door de Directeur Juridische Zaken namens het college van B&W. De bezwaren van dhr Spoek en anderen zijn ongegrond verklaard (juridische haarkloverij). Reden: de punten waar hij en anderen bezwaar tegen maakte zijn inmiddels, tijdens de zitting, ingetrokken. Vanwege het verzet in de buurt. De punten 1 en 2 van het besluit zijn in stand gebleven.

Heel bijzonder, de gemeenteambtenaar die het besluit verdedigde vertelde over de herinrichting van het Frederik Hendrikplein. Nou waren we al verbaasd dat het Frederiksplein zo nodig Frederikspark moest gaan heten. Dus nu zijn we helemaal van slag. Ouwe bomen moet je niet verplanten …

Ons eerdere bericht, op 1 mei:
Tegen het verkeersbesluit SW21-02809 Amstel Westzijde tussen Sarphatistraat en Achtergracht, in Staatscourant nr. 20984 hebben verschillende bewoners bezwaarschriften ingediend. Hier kunt u er een van lezen. Een van de punten zal veel fietsers die de op 1mei: bruggen van Amsterdam kennen uit het hart gegrepen zijn.

Het besluit doet wat gedateerd aan, met de vele aandacht voor “voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee”. Toch wordt de bedoeling na bestudering wel duidelijk. Tot 2 juni kan nog bezwaar worden ingediend. Hoe u dat kunt doen ziet u direct achter het besluit.

Lees hier het volledige bezwaarschrift van Paul Spoek, bewoner Achtergracht..

Zijn belangrijkste bezwaar is gericht tegen de onlogische omdraaiing van de rijrichting langs de Achtergracht, met vervelende en mogelijk gevaarlijke consequenties. We zijn eraan gewend dat verkeer langs de grachten vrijwel altijd rechts van de gracht rijdt. Zo ook bij de Amstel. Als je langs de westzijde van de Amstel richting  Sarphatistraat loopt of rijdt, kan verkeer vóór een brug rechtdoor of rechtsaf gaan; pas aan de andere kant van de brug kan verkeer van rechts komen, een heel overzichtelijke situatie. Je ziet verkeer tijdig in jouw richting komen.

Nu is dan besloten dat het anders moet. Bij de Achtergracht zul je voortaan vóór de brug moeten afremmen, juist op het punt dat je kracht moet zetten om de brug te beklimmen. Voor veel niet-wielrenners, jong en oud, en voor E-bike berijders betekent dat afstappen en lopend de brug over.
Dan moet je trouwens wel weten dat het daar anders is dan anders. Er zullen dan wel weer eental borden geplaatst moeten worden om op de vreemde situatie te wijzen. En voorrang op de Amstel (fluisterde iemand)? Nog meer borden? En durft iedere fietser die voorrang blind te nemen?

Onbegrijpelijk is ook het volgende:
Definitief ontwerp Sarphatistraat Zuid mei 2019 toont op pagina 11 het oorspronkelijke (definitieve) verkeerscirculatieplan voor de omgeving Achtergracht/Amstel. Nu, twee jaar later, wordt zonder enige kennisgeving/consultatie een ingrijpend afwijkend verkeersbesluit in de Staatcourant gepubliceerd.

4 reacties

 1. Paul Spoek schreef:

  Op 10 juni heeft de bezwaarschriftencommissie de bezwaren tegen de besluiten 3 t/m 8 (wijziging rijrichtingen Achtergracht en MJ Kosterstraat) gegrond verklaard.

  • Wijkcentrum d'Oude Stadt schreef:

   De bezwaarcommissie neemt die beslissing niet: die zal het advies geven aan B&W (?) om de bezwaren gegrond te verklaren. Dus nog effe geduld.

   • Paul Spoek schreef:

    De bezwaarschriftencommissie stelt (dd 18-6-2021) dat al tijdens de hoorzitting op 10 juni de verkeersbesluiten 3 t/m 8 officieel zijn ingetrokken door de gemeente. Er komt een nieuw aangepast verkeersbesluit.

 2. A.M. Detrick schreef:

  Ongelukkig verkeersbesluit april 2021 Staatscourant; ook ik heb bezwaar aangetekend m.n. verkeersveiligheid, m.b.t. wijziging rij-richting Achtergracht.
  Graag wil ik een ieder het volgende laten weten, niet onbelangrijk!
  Er zijn vragen gesteld in de raad waarom rij-richting veranderd: antwoord van de raad “in de planning zijn de wensen van het ASVO meegenomen in de beslissing”. Geen wensen van de bewoners, deze zijn pas later op de hoogte gesteld.
  Aantal jaren geleden met de renovatie van de speeltuin Frederiksplein, was het plan on de bocht links-rechts van de Achtergracht af te sluiten en parkeervakken te verwezenlijken voor kiss and ride voor de ouders die hun kinderen met de auto afleveren op de school. Vragen van de raad, mevrouw van Pinxteren aan de school of de buurt hierin gekend was, zei de school ja en zij zijn hiermee akkoord. Dit was NIET het geval en het plan is afgeblazen, mede op de verkeersveiligheid, bereikbaarheid politie-ambulances en brandweer.
  Nu blijkt dat via een achterweg deze plannen wederom verwezenlijkt gaan worden.
  Het is kwalijk dat de school blijkbaar zo’n grote invloed heeft op de besluitvorming. Vijf dagen per week, 2x per dag ouders en kinderbewegingen, weekenden en de vele vakanties niet. Bewoners 24/7 verkeersoverlast en onveilige situaties.
  Ook de geschiedenis van de grachtengordel wordt aangetast, 400 jaar met de bekende rij-richting van alle grachten, staan notabene op het wereld erfgoed, dus de vraag rijst dan ook, mag dit zomaar?
  Met vriendelijke groeten,

  A.M. Detrick