Bewoners op de 2e plaats

Print Friendly, PDF & Email

rechtbankjuliHet wijkcentrum heeft naast andere bewoners(organisaties) op 22 juni bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de vergunning van de EuroPride. Dinsdag 19 juli diende de voorlopige voorziening bij de rechter. Vandaag 21 juli deed de rechter mondeling uitspraak. Naar aanleiding daarvan heeft het wijkcentrum onderstaand persbericht verzonden.

PERSBERICHT
Amsterdam, donderdag 21 juli 2016

Vanmiddag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak tussen het Wijkcentrum d’Oude Stadt en andere bewoners(organisaties) en de burgemeester van de gemeente Amsterdam over de EuroPride-vergunning.

De rechter vindt het goed dat burgemeester de belangen van bezoekers op de eerste plaats zet vóór de belangen van bewoners. Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft de rechter niet meegekregen bij de argumentatie dat bewoners niet langdurig aan onduldbare hinder moeten worden blootgesteld. Het verzoek om de buitenbarren om 22.00 uur te sluiten en de door de podia geproduceerde decibellen op de gevel maximaal 70 dB te laten zijn is ook afgewezen.

Wat betreft de bezwaren tegen de grote aantallen bezoekers en het ontbreken van voldoende vluchtwegen op de Zeedijk vertrouwt de rechter op de (vertrouwelijke) adviezen die de burgemeester daarvoor heeft gemaakt. Blijft dus onduidelijk hoe duizenden mensen weg kunnen komen van de Zeedijk in geval van een calamiteit. De rechter negeert de bezwaren over schade veroorzaakt door het “genodigde publiek”. Dat blijft dus voor rekening van de bewoners van de binnenstad, in tegenstelling tot de schade aan eigendom van de gemeente: dat is voor rekening van de organisator.

Aanzienlijke geluidshinder is aanvaardbaar
Hoewel de voorzieningrechter net als de burgemeester onderkent dat de geluidsbelasting voor de bewoners vooral op 5 en 6 augustus aanzienlijk is, acht de rechter dat de burgemeester voldoende heeft gemotiveerd dat dit nog binnen de aanvaardbare normen blijft en past binnen het bestaande gemeente beleid. De rechter zegt dat bij een mensenmassa, die zelf al een hoog geluidsniveau produceert, de burgemeester het recht heeft om de versterkte muziek daar bovenuit te laten komen. Hierdoor vindt het wijkcentrum d’Oude Stadt dat de burgemeester geen recht doet aan de omwonenden, maar alleen kiest voor een goede beleving bij het publiek.

Omgevingsprofielen
De rechter verwijst naar de huidige omgevingsprofielen. Die staan dus toe dat er op de gevels van nauwelijks geïsoleerde woningen in de binnenstad een dusdanig aantal decibellen kan komen te staan, waardoor binnen die woningen, een gesprek, zelfs met stemverheffing, niet meer mogelijk wordt.

Het wijkcentrum d’Oude Stadt roept dan ook de binnenstadbewoners op om tijdens de EuroPride mee te doen met metingen binnenshuis. De VVAB organiseert in het wijkcentrum daarover een voorlichtingsavond waarvoor men zich kan aanmelden.

Bovenal moeten de bewoners bij het vaststellen later dit jaar van de omgevingsprofielen in de nieuwe evenementennota, alert zijn dat de geluidsprofielen niet hoger worden dan 70 dB en dat er expliciet gelet wordt op onduldbare hinder binnenshuis en differentiatie in uren overdag, ‘s avond en ‘s nachts.

Tot slot
Voor de bewoners kan het wijkcentrum zich niet vinden in deze uitspraak, maar er is geen hoger beroep mogelijk. Echter voor het Wijkcentrum d’Oude Stadt en bewoners(organisaties) is het nog niet over. Aanstaande dinsdag om 13.00 uur is bij de gemeente de hoorzitting in de bezwaarprocedures van ons en (nog meer) bewoners(organisaties). Daarna moet de beslissing nog geschreven worden, nemen wij aan……
Op basis van die beslissing kunnen we nog een keer naar de rechter, maar laten we eerst het veel te laat gestarte bezwaarproces vervolgen.

Bekijk hier de uitspraak