Bezwaar vergunning EuroPride

Print Friendly, PDF & Email

EuroPride

Op 10 juni ondertekende de burgemeester de vergunning voor de EuroPride. Verschillende bewonersorganisaties hebben daartegen bezwaar gemaakt. Ook het Wijkcentrum.

Op 2 juni heeft een overleg plaatsgevonden met het Evenementenbureau, de directeur van de vergunningaanvrager en verschillende bewonersorganisaties, die zienswijzen op de vergunningsaanvraag hebben ingediend. In dat overleg is uitvoerig gesproken over de overlast die bewoners in het centrum jaarlijks ervaren. De gemeente en de AGP zijn daar enkele praktische voorstellen gedaan hebben om de excessen van overlast tegen te gaan, opdat het voor iedereen een mooi evenement wordt: voor de deelnemers, voor de bezoekers én voor de bewoners. Oftewel een feest voor iedereen, zoals dat het was in de beginjaren van de Gay Pride.

Vergunning
Bij het lezen van de vergunning d.d. 10 juni constateerden diverse bewonersorganisaties, dat op essentiële punten niet geluisterd is. Na overleg met elkaar is besloten dat iedereen zijn eigen bezwaarschrift  indient. Vandaag heeft het wijkcentrum zijn bezwaren bij het Stadhuis afgegeven.

Het wijkcentrum stelt daarbij voor alles dat de EuroPride, het jaarlijkse feest van vrijheid, diversiteit en solidariteit, thuishoort in Amsterdam en zeker doorgang moet vinden, juist nu na de aanslag op Gay club “Pulse “ in Orlando. Echter voor de bewoners heeft de Gay Pride de afgelopen jaren voor ernstige overlast gezorgd. Uit de uiteindelijk verstrekte vergunning is op een aantal besproken essentiële punten niet tegemoet gekomen aan de eerder geuite bedenkingen. De grootste bronnen van overlast voor de bewoners zijn blijven staan, of zelfs erger geworden.

De bezwaren

  1. Eindtijden muziek op podia en buitenbars pas om 24:00 uur (plus 1 uur)
  2. Geluidsniveaus muziek podia/dB(C)-normen te hoog
  3. Afsluiten Prinsengracht tot slechts 23.59 uur
  4. Handhaving te vaag

Daar tegen is bezwaar gemaakt.  Daarnaast heeft het bestuur van wijkcentrum d’ Oude Stadt kennis genomen van de bezwaarschriften ingediend door andere bewonersorganisaties. Het wijkcentrum onderschrijft deze bezwaren.

Overleg
diaconie601Het Wijkcentrum en andere bewoners(organisaties) zijn nog in gesprek met de gemeente en AGP. Donderdag 23 juni was zelfs een voorbereidend gesprek voor een ontmoeting  met de burgemeester en de individuele bewoners en bewonersorganisaties die eerder zienswijzen indienden.

Wel is gevraagd waar de burgemeester dan nog ruimte ziet om tegemoet te komen aan de jaarlijks terugkerende en meermaals geuite bezwaren van individuele bewoners en de bewonersorganisatie. De burgemeester zal gevraagd worden om met het antwoord op die vraag te openen.

Naar de rechter
Al eerder hebben bewonersorganisaties uitgesproken dat het indienen van zienswijzen slechts een eerste stap is naar een bezwaarprocedure en dat zij de gang naar de rechter niet zullen schuwen. De behandeling van de bezwaren gaat lang duren. Zo lang dat de EuroPride al voorbij is. Daarom omarmen verschillende bezwaarmakers het opstarten van  een voorlopige voorzieningsprocedure. Dit kort geding verzoekt het wijkcentrum. De overige bezwaarmakers machtigen het wijkcentrum om mede namens hen de rechter te bewegen de vergunning te schorsen (buiten werking te stellen). Ook meedoen? Neem contact op met het wijkcentrum.

Stukken