Meld hinder!

Print Friendly, PDF & Email

Meldcomp575Als u iets ziet, of merkt dat u iets niet bevalt, meld het dan aan de gemeente. De gemeente wil dat graag weten. Ziet u rommel, verkeerd geplaatste terrassen, volle plaskruisen, of misdragingen van publiek, gebruiken ze uw keldertrap, of die van uw buren, of plantenbakken als openbaar toilet, meld dat dan. Ook als u veel hinder heeft van het geluid van buiten van evenementen, of van horeca. Iedere melding telt en komt ook ter sprake bij een eventuele verlenging van de vergunning. Dat kan ook achteraf. Die melding wordt in ieder geval geregistreerd en telt uw klacht mee.

Meld via telefoonnummer 14020
Hinder kunt u het beste doorgeven via telefoonnummer 14020. Dat kan voor evenementen en horeca 24 uur per dag, 7 dagen in de week (blijf in het weekend even aan de lijn en hoor de hele introtekst af). Dat heet Melding Openbare Ruimte (MOR). De medewerkers typen die melding graag voor u in hun systeem. Uw melding wordt dan meteen doorgezet naar de organisatie van het bewuste evenement/ handhavers. Vraag eerst om een bevestiging van de MOR-melding via uw e-mailadres. Wilt u het wijkcentrum over uw melding inlichten, stuur die MOR-e-mail door naar wijkcentrum@oudestadt.nl.

Online melden
Melding Openbare Ruimte kan ook online. Ook als u denkt dat iets gemaakt of opgeruimd moet worden.  Daarvoor is dit online formulier.
Bij meldingen kunt u bij “trefwoord” kunt u aangeven wat stoort, of de naam van het evenement invullen. Klik dan op volgende. U kiest dan het veld “overige” en u komt op de pagina om uw eigen tekst in te vullen en eventueel een foto bijvoegen. Voor horeca is dit speciale formulier. Het formulier dat medewerkers van 14020 gebruiken voor evenementen e.d. staat helaas niet online!

Geluidshinder
Geluidshinder kunt u ook melden via 14020, of online via hetzelfde formulier.Vul dan het trefwoord geluid in. Inzake geluidshinder raden wij u aan via een app zelf binnenhuis een meting te doen. Dat kan bijvoorbeeld met de app van het Geluidburo: (alleen voor de Apple telefoon, of i-pad). Deze app bewaart de meting met alle info. Heeft  u metingen beschikbaar, binnen en/of buiten, dan kunt u de gevonden waarden doorgeven. De inspectie kan altijd achteraf uw meetinstrument ijken.  Er zijn andere apps voor Android en Windows. Wilt u meer weten? Op 1 augustus heeft de VVAB een bijeenkomst waar het gebruik van apps voor geluidsmetingen bij o.a. evenementen wordt toegelicht. Lees meer…

Politie
Ziet u echte acute bedreiging, overtredingen, misdrijven etc. Bel dan eerst gewoon de politie. Bij spoed: 112. Geen spoed: 0900-8844, of gebruik het digitale Meldformulier.