Uitgangspuntennota W’plein

Print Friendly, PDF & Email

Dinsdag 4 april vergaderde de Bestuurscommissie Centrum. Op de agenda stond Nota van Uitgangspunten Waterloopleinmarkt. 23 insprekers kregen het woord. Zowel marktlieden als bewoners.

Ter bespreking in het Algemeen Bestuur lag voor de nota van Uitgangspunten voor de Herinrichting van het Waterlooplein en het verbeteren van de Waterloopleinmarkt. 9 richtinggevende uitgangspunten voor de herinrichting en 6 richtinggevende uitgangspunten voor de verbetering van de Waterloopleinmarkt. Vooraf was een brief van marktvereniging Waterloo ingezonden.

Insprekers
Zes jaar lang is er gepraat over de plannen, en in de tussentijd lag het plein er verwaarloosd bij. Toen lag er een plan, en de marktondernemers voelden zich niet gehoord. Al 11.000 handtekeningen waren opgehaald tegen de herinrichtingsplannen, en bijna 3000 mensen hebben de online petitie getekend. In de bijdragen van de 23 insprekers klonk wanhoop en ferme taal door, en gelukkig ook humor. De emoties liepen op. Tumult volgde en enkele schorsingen. De inhoud bevat tegenstrijdigheden, werd opgemerkt. Besluiten zouden vaststaan, terwijl er eerst nog opties geïnventariseerd zouden worden. En de plannen raken de marktkoopman in zijn bestaan.

Portefeuillehouder
De portefeuillehouder reageerde op de insprekers met: “de Waterloopleinmarkt blijft de vlooienmarkt”. Hij ontkende dat er een geheime agenda is om de markt op te heffen. Hij wilde duidelijkheid geven, ook als dat pijnlijk. Het gaat niet goed met de markt. Het verloop is te groot, vooral bij nieuwkomers. De bezettingsgraad moet beter. De boxen blijven een heikel punt. Als plein functioneert het slecht, dat heeft alles met de boxen te maken. Van de boxen afblijven kan dus niet. Een eerste gedachte hierover stond al in de nota Dame van Allure. Hoewel toen sprakes was van vernieuwen en verplaatsen. De huidige uitgangspunten geven duidelijkheid en iedereen weet dan waar hij aan toe is.

Fracties
D66 merkte op dat vorige week nog een hoogtepunt bij de inspraak meegemaakt had, maar vandaag wel echt het dieptepunt. De uitgangspunten moesten toch nog eens tegen het licht worden gehouden. De VVD wilde de dialoog openhouden. Zocht de oplossing van het boxen-probleem in natuurlijke verloop (bedrijfsbeëindiging). PvdA vroeg zich af waarom het leek of alle partijen niet de liefde voor de markt deelden. SP vond dat de communicatie tussen stadsdeel en marktkooplieden mislukt was. Voorbeeld dat de markt “de gast” was op het plein, terwijl de markt het Waterlooplein is. De boxen waren er gekomen in 1988 voor het gemak. Dat gemak wordt nu van tafel gehaald. Maar ook dat je met het dreigen met stenen door de ruiten van het stadhuis en bedreigen van bestuurscommissieleden je zaak niet helpt. Groenlinks focuste op het verbeteren van de openbare ruimte om daarmee de sociale cohesie te verbeteren.

Tot slot
De portefeuillehouder wenst juist niet van bovenaf branchering op te leggen. Er is een gemeenschappelijk punt en dat is de markt. Op de boxen berusten rechten. Op individueel niveau worden oplossingen gevonden. Eerst worden er nog een paar zaken uitgezocht. Op de 18e april wordt er besloten.

Naschrift: Het marktbestuur neemt nadrukkelijk afstand van iedere vorm van agressie die zich heeft voorgedaan.

Het bestuur van de marktvereniging heeft ter verduidelijking van hun standpunt aan de bestuurscommissie bijgaande brief gestuurd. In het verbeteren van het plein vinden partijen zich dus, echter het verschil zit hem in de volgorde en de daaruit volgende aanpak met bijbehorende verwachtingen van beide partijen voor de toekomst. Deze brief zal  ook betrokken worden bij de verdere behandeling en stemming op 18 april.

De hele vergadering, inspreken en discussie is hier terug te kijken op amsterdam.nl