Herinrichting Waterlooplein

Print Friendly, PDF & Email

In de vergadering van de Bestuurscommissie van dinsdag 4 april staat op de agenda  de nota van Uitgangspunten Waterloopleinmarkt (agendapunt 4). Het AB wordt gevraagd in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten.

Voor de behandeling van het agendapunt zijn een aantal stukken beschikbaar (zie onder). Als ingekomen stuk staat apart een brief van marktvereniging Waterloo over die nota van Uitgangspunten Waterloopleinmarkt. In die brief met titel: Visie zonder eind, vindt de marktvereniging  samenvattend (terugkijkend) de voorbereiding en uitvoering vanuit de politiek inconsequent, rommelig, niet transparant en vervolgens niet werkbaar.

 


Stukken voor de agenda