Inspraak Sprong over het IJ

Print Friendly, PDF & Email

Klik op de foto om de informatie te lezen.

De gemeente heeft het plan ‘Sprong over het IJ’ vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode kunt u tot en met 6 maart de gemeente laten weten wat u vindt van het plan.  U kunt dat doen door het invullen van een Inspraakformulier, of uw reactie ook mailen naar sprongoverhetij@amsterdam.nl of per post versturen. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Het voorstel : Sprong over het IJ
Een combinatie van de 5 onderstaande maatregelen zorgt ervoor dat straks meer mensen te voet of op de fiets, snel en gemakkelijk naar de overkant kunnen:

  1. Betere veerverbindingen in het centrale deel van het IJ, in combinatie met een fetsbrug over het NoordHollands Kanaal
  2. Metrostation SixhavenMaatregel
  3. Brug tussen Kop Java-eiland en Hamerstraatgebied (voorwaarde is een goede oplossing voor de Passengers Terminal Amsterdam)
  4. Fietsbrug of -tunnel tussen Stenen Hoofd en Buiksloterham
  5. Voetgangerspassage tussen CS en Buiksloterweg (alleen als dit nog nodig is)

Inspraak
De concept-Nota van Uitgangspunten ‘Sprong over het IJ’ en het Voorgenomen Voorkeursbesluit gaan een uitgebreid inspraaktraject in, waarin Amsterdammers, net als andere belanghebbenden, hun mening kunnen geven. De verwachting is dat voor de zomer een definitief voorkeursbesluit kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op die manier kan in de tweede helft van dit jaar begonnen worden met de voorbereidingen voor de bouw van de brug, metrostation Sixhaven en de aankoop van extra veren.

Documenten

Meer informatie op amsterdam.nl