Branchering

Print Friendly, PDF & Email

Voor een diverser winkel- en voorzieningenaanbod in de binnenstad zet de gemeente nu in op branchering. De gemeente heeft een rapport vrijgegeven met de bevindingen van de bestuursopdracht Diversiteit winkel- en voorzieningenaanbod (12 juli 2016). Het stuk is 22 maart in de raadscommissie Werk en Economie besproken

De gemeente wil sturen op een op een divers winkelgebied. In delen van het centrum richten winkeliers zich steeds vaker op de toenemende stroom bezoekers. Door middel van branchering kunnen gemeente, winkeliers, vastgoedeigenaren, straatmanagers en bewoners samen bepalen welk type winkel wenselijk is voor een straat of buurt. Een gemengde binnenstad (goede mix van bewoners, werkenden en bezoekers) is goed voor de aantrekkelijkheid van Amsterdam. Het doorslaan van de balans naar dominantie van de toerist, kan bewoners afstoten door vervreemding en op de lange termijn de aantrekkelijkheid van de binnenstad aantasten (lees ook: Thuisgevoel in een toeristenbuurt).

Aanleiding voor het rapport is de motie 197 (mede op basis van signalen van bewoners en ondernemers), de vernieuwing van het bestemmingsplan postcodegebied 1012 en de genoemde maatregel in het stuk Stad in Balans om het juridisch planologisch kader aan te passen voor regulering (w.o. afname diversiteit winkelaanbod). Doel is de inventarisatie van sturings-instrumenten en verkend wordt, of het haalbaar en wenselijk is om een selectie van geïnventariseerde sturingsinstrumenten in een tweetal experimenten toe te passen in de praktijk en verder uit te werken.

Sturingsinstrumenten
In het rapport Sturen op een divers winkelgebied staan sturingsinstrumenten voor:

 • Gemeente
  • Juridisch Planologische instrumenten
  • Bestuursrechtelijke niet juridisch planologische instrumenten
  • Privaatrechtelijke instrumenten
 • Stakeholders in de winkelstraat
  • Brancheringsvisie van stakeholders in de winkelstraat
 • Ondernemers
  • Ondernemers werken georganiseerd samen aan een vitale winkelstraat
  • Ondernemers beïnvloeden koopgedrag consument
 • Vastgoedeigenaren
  • Individuele eigenaar bepaalt welke bestemming en huurder in pand komt
  • Eigenaren handelen georganiseerd in belang van de winkelstraat
 • Bewoners
  • Bewoners oefenen individueel of georganiseerd invloed uit op het winkelaanbod in de straat
   • Koopgedrag aanpassen: meer lokaal en ook bij meerdere winkels
   • Bewoners kopen en beheren vastgoed

Aanbevelingen

 1. Werk scenario’s voor nieuwe ruimtelijke sturingsinstrumenten uit inclusief scenario’s
 2. Zorg voor maatwerk door een diversiteitsaanpak op straatniveau
 3. Intensiveer lopend beleid dat een divers winkelaanbod versterkt dan wel heroverweeg beleid dat de diversiteit mogelijk verzwakt

Bijlage

Matrix: vergelijking van effectiviteit sturingsinstrumenten